Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Výpočet dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel pre osobné aj nákladné automobily - kalkulačka za rok 2020

(Kalkulačka je určená pre použitie v roku 2021 na výpočet za rok 2020)

Odporúčame: Jednoduché vyplnenie a odoslanie formulára pre daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Daňové priznanie si môžete vyplniť na stránke onlinepriznanie.sk

1) Vyberte druh vozidla pre výpočet cestnej dane
(+ motocykel, trojkolka, štvorkolka)(autobusy, nákladné vozidlo, prípojné vozidlo)

2) Vyberte parametre vášho automobilu

Sazba daně se snižuje o 50 % u vozidel
hybridného motorového vozidla,
hybridného elektrického vozidla,
vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) valebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a
vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon
Ročná cestná daň : --- EUR


Inzercia ∇

Kto platí daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel platí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva rôzne motorové vozidlá k podnikaniu a v doklade je zapísaná ako držiteľ vozidla. Daň z motorových vozidiel sa platí za motocykle, štvorkolky, trojkolky, osobné automobily, autobusy, nákladné a prípojné vozidlá. Na druhej strane sa daň z motorových vozidiel neplatí za kolesové a pásové traktory, prípojné vozidlá za traktor, ťahané vymeniteľné stroje (skupina S), pracovné stroje, snežné skútre a vozidlá skupiny V.

Všetky náležitosti dane z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Kedy sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva najneskôr do 31. dňa po ukončení zdaňovacieho obdobia, tj. do 31.1.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel

V prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období vyjde platiť daň vyššia ako 700eur je daňovník povinný platiť preddavky na daň a to:

  • mesačne ak v predchádzajúcom období vyšla daň vyššia ako 8 300 €
  • štvrťročne ak v predchádzajúcom období vyšla daň vyššia ako 700 € a nižšia ako 8 300 €.

Ročná daň je tento rok splatná 31.1.2020

Výpočet pomernej časti dane

V prípade, že počas daného zdaňovacieho obdobia dôjde k vzniku alebo zániku povinnosti platiť daň z motorových vozidiel (zaobstaranie motorového vozidla, vyradenie z obchodného majetku, predaj, atď.) daňovník zaplatí len pomernú časť ročnej sadzby, tá sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby a počtu kalendárnych  mesiacov počas ktorých sa motorové vozidlo využívalo na podnikanie.

Ako sa počíta daň z motorových vozidiel?

Spoločnosť s ručením obmedzeným si zaobstarala osobný automobil v marci 2016 (objem valcov motora = 1300 cm3.

Pri osobných automobiloch je pre výšku dane smerodajný objem valcov motora. Výška dane sa určí z nasledujúcej tabuľky:

Zdvihový objem valcov motora v cm3

Ročná sadzba dane v €

Do 150

50

150 – 900

62

900 – 1200

80

1200 – 1500

115

1500 – 2000

148

2000 – 3000

180

Nad 3000

218

 

V našom prípade vychádza ročná sadzba 115 €. Ročná sadzba dane sa však kráti podľa veku vozidla a to nasledovne:

Vek vozidla

Zľava na dani

0 – 3 roky

-          25%

3 – 6 rokov

-          20%

6 – 9 rokov

-          15%

9 – 12 rokov

Ročná sadzba

12 – 13 rokov

Ročná sadzba + 10%

Viac ako 13 rokov

Ročná sadzba + 20%

 

Výpočet:

Daň z motorových vozidiel = 115-25% = 86,25 €

Ak je auto registrované napr. marec 2015 a teda k 31.12.2018 je to 46 mesiacov, tzn. v roku 2018 prechádza zo sadzby do 36 mesiacov na sadzbu do 72 mesiacov a teda výpočet bude:
46 mesiacov – 37 mesiacov = 9 mesiacov vyššia sadzba
12 – 9 mesiacov = 3 mesiace v nižšej sadzbe
Osobné auto 1300cm3 objem = ročná sadzba 115 eur registrované marec 2015:
115-115*0,25 (zníženie do 36mes.)= 86,25 / 12 (rok)* 3 (nižšia sadzba) = 21,56 €
115-115*0,20 (zníženie do 72 mes.) = 92 / 12 * 9 = 69 €
SPOLU 21,56 + 69 = 90,56 € výsledná suma za auto

Iný príklad:
Auto objem 1100cm3 registrované apríl 2009 k 31.12.2018 je to 116 mesiacov, tzn. v roku 2018 prechádza so sadzby do 108 mesiacov na sadzbu do 144 mesiacov
116 mesiacov – 109 mesiacov = 7 mesiacov vyššia sadzba (do 144mes)
12 – 7 mesiacov = 5 mesiacov nižšia sadzba (do 108 mes)
Ročná sadzba tohto auta je 80 €
80 – 80*0,15 (sadzba do 108 mesiacov) = 68 /12 * 5 = 28,33
80 (ročná sadzba) /12 * 7 = 46,67
SPOLU: 46,67+28,33 = 75,00 Eur

Príklad výpočtu pre úžitkové vozidlo

Spoločnosť s ručením obmedzeným platí daň z motorových vozidiel za kamión s dvoma nápravami a povolenou hmotnosťou do 9,5 tony obstaraný v januári 2017. Pri úžitkových vozidlách sa vychádza pri výpočte dani z nasledujúcej tabuľky:

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná hmotnosť v tonách

Ročná sadzba dane v €

1 alebo 2 nápravy

Do 1

74

1 – 2

133

2 – 4

212

4 – 6

312

6 – 8

417

8 – 10

518

10 – 12

620

12 – 14

777

14 – 16

933

16 – 18

1089

18 – 20

1252

20 – 22

1452

22 – 24

1660

24 – 26

1862

26 – 28

2075

28 – 30

2269

Nad 30

2480

3 nápravy

Do 15

566

15 – 17

673

17 – 19

828

19 – 21

982

21 – 23

1 144

23 – 25

1 295

25 – 27

1 452

27 – 29

1 599

29 – 31

1 755

31 – 33

1 964

33 – 35

2 172

35 – 37

2 375

37 – 40

2 582

Nad 40

2790

4 a viac náprav

 Do 23

721

23 – 25

877

25 – 27

1 033

27 – 29

1 189

29 – 31

1 337

31 – 33

1 548

33 – 35

1 755

35 – 37

1 968

37 – 40

2 172

Nad 40

2 375

 

Z danej tabuľky teda vychádza ročná sadzba 518 € kamión bol obstaraný pred 2 rokmi a tak vzniká nárok na zľavu 25%. Výsledná daň z motorových vozidiel bude 518 – 25% = 388,50 €

Účtovanie dane z motorových vozidiel

Účtovný prípad

MD

D

Štvrťročný/mesačný preddavok na daň z motorových vozidiel - VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Predpis daňovej povinnosti – platby dane – ID

531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Daň z motorových vozidiel platená v hotovosti – VPD

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211Zdroj dat: Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel


Autor: Ing. Eva Mihalíková, Mgr.Tomáš Vojta


Inzercia ∇

Tiež vás môže zaujímať

 Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2015 Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2017

23. 10. 2015, Tomáš Vojta, Eva Mihalíková Kalkulačka na výpočet sumy stravného pre zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - stravné a vreckové 2017... celý článok


 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených

18. 09. 2015, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Výpočet rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku: Kalkulačka + Ako sa počítajú odpisy?... celý článokKomentáre
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-cestnej-dane.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.