Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Výpočet dane z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel pre osobné aj nákladné automobily - kalkulačka za rok 2021

(Kalkulačka je určená pre použitie v roku 2022 na výpočet za rok 2021)


1) Vyberte druh vozidla pre výpočet cestnej dane
(+ motocykel, trojkolka, štvorkolka)(autobusy, nákladné vozidlo, prípojné vozidlo)2) Vyberte parametre vášho automobilu

Sazba daně se snižuje o 50 % u vozidel
hybridného motorového vozidla,
hybridného elektrického vozidla,
vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) valebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a
vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon
Ročná cestná daň : --- EUR

2) Vyberte parametre vášho vozidla

Ročná cestná daň: --- EUR


Inzercia ∇

Kto platí daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel platí každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva rôzne motorové vozidlá k podnikaniu a v doklade je zapísaná ako držiteľ vozidla. Daň z motorových vozidiel sa platí za motocykle, štvorkolky, trojkolky, osobné automobily, autobusy, nákladné a prípojné vozidlá. Na druhej strane sa daň z motorových vozidiel neplatí za kolesové a pásové traktory, prípojné vozidlá za traktor, ťahané vymeniteľné stroje (skupina S), pracovné stroje, snežné skútre a vozidlá skupiny V.

Všetky náležitosti dane z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel.

Kedy sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva najneskôr do 31. dňa po ukončení zdaňovacieho obdobia, tj. do 31.1.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel

V prípade, že v predchádzajúcom zdaňovacom období vyjde platiť daň vyššia ako 700eur je daňovník povinný platiť preddavky na daň a to:

  • mesačne ak v predchádzajúcom období vyšla daň vyššia ako 8 300 €
  • štvrťročne ak v predchádzajúcom období vyšla daň vyššia ako 700 € a nižšia ako 8 300 €.

Ročná daň je tento rok splatná 31.1.2022

Výpočet pomernej časti dane

V prípade, že počas daného zdaňovacieho obdobia dôjde k vzniku alebo zániku povinnosti platiť daň z motorových vozidiel (zaobstaranie motorového vozidla, vyradenie z obchodného majetku, predaj, atď.) daňovník zaplatí len pomernú časť ročnej sadzby, tá sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby a počtu kalendárnych  mesiacov počas ktorých sa motorové vozidlo využívalo na podnikanie.

Ako sa počíta daň z motorových vozidiel?

Spoločnosť s ručením obmedzeným si zaobstarala osobný automobil v marci 2016 (objem valcov motora = 1300 cm3.

Pri osobných automobiloch je pre výšku dane smerodajný objem valcov motora. Výška dane sa určí z nasledujúcej tabuľky:

Zdvihový objem valcov motora v cm3

Ročná sadzba dane v €

Do 150

50

150 – 900

62

900 – 1200

80

1200 – 1500

115

1500 – 2000

148

2000 – 3000

180

Nad 3000

218

 

V našom prípade vychádza ročná sadzba 115 €. Ročná sadzba dane sa však kráti podľa veku vozidla a to nasledovne:

Vek vozidla

Zľava na dani

0 – 3 roky
(0 – 36 mesiacov)

-          25%

3 – 6 rokov
(36 – 72 mesiacov)

-          20%

6 – 9 rokov
(72 – 108 mesiacov)

-          15%

9 – 12 rokov
(108 – 144 mesiacov)

Ročná sadzba

12 – 13 rokov
(144 – 156 mesiacov)

Ročná sadzba + 10%

Viac ako 13 rokov
(156 mesiacov+)

Ročná sadzba + 20%

 

Výpočet:

Ak je auto prvý krát registrované napr. 01.11.2015 a teda k 31.12.2021 je to 73 mesiacov, tzn. v roku 2021 prechádza zo sadzby do 72 mesiacov na sadzbu do 108 mesiacov a teda výpočet bude:
73 mesiacov – 71 mesiacov = 2 mesiac vyššia sadzba
12 – 2 mesiac = 10 mesiacov v nižšej sadzbe
Osobné auto 1300cm3 objem = ročná sadzba 115 eur registrované november 2015:
115-115*0,20 (zníženie do 72 mes.)=92 / 12 (rok)*10 (nižšia sadzba) = 76,66 €
115-115*0,15 (zníženie do 108 mes.) = 97,75 / 12 * 2 = 16,29 €
SPOLU 76,66 + 16,29 = 92,95 € výsledná suma za auto

Iný príklad:
Auto objem 1100cm3 registrované apríl 2009 k 31.12.2021 je to 152  mesiacov, tzn. v roku 2021 prechádza so sadzby do 144 mesiacov na sadzbu do 156 mesiacov
152 mesiacov – 143 mesiacov = 9 mesiacov sadzba do 156mes
12 – 9 mesiacov = 3 mesiacov sadzba do 144 mes
Ročná sadzba tohto auta je 80 €

80*1,10 (sadzba do 156 mesiacov) = 88 /12 * 9 = 65,99
80 (ročná sadzba) /12 * 3 = 19,99
SPOLU: 65,99+19,99 = 85,98 Eur 

Príklad výpočtu pre úžitkové vozidlo

Spoločnosť s ručením obmedzeným platí daň z motorových vozidiel za kamión s dvoma nápravami a povolenou hmotnosťou do 9,5 tony obstaraný v januári 2017. 

Pri úžitkových vozidlách okrem ťahačov, návesov a autobusov sa vychádza pri výpočte dani z nasledujúcej tabuľky:

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná hmotnosť v tonách

Ročná sadzba dane v €

1 alebo 2 nápravy

Do 1

74

1 – 2

133

2 – 4

212

4 – 6

312

6 – 8

417

8 – 10

518

10 – 12

620

12 – 14

777

14 – 16

933

16 – 18

1089

18 – 20

1252

20 – 22

1452

22 – 24

1660

24 – 26

1862

26 – 28

2075

28 – 30

2269

Nad 30

2480

3 nápravy

Do 15

566

15 – 17

673

17 – 19

828

19 – 21

982

21 – 23

1 144

23 – 25

1 295

25 – 27

1 452

27 – 29

1 599

29 – 31

1 755

31 – 33

1 964

33 – 35

2 172

35 – 37

2 375

37 – 40

2 582

Nad 40

2790

4 a viac náprav

 Do 23

721

23 – 25

877

25 – 27

1 033

27 – 29

1 189

29 – 31

1 337

31 – 33

1 548

33 – 35

1 755

35 – 37

1 968

37 – 40

2 172

Nad 40

2 375

 

Pre ťahače a návesy sú ročné sadzby dane nasledovné: 

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná hmotnosť v tonách

Ročná sadzba dane v €

1 alebo 2 nápravy 

do 8

312

8 – 10

417

10 – 12

518

12 – 14

620

14 – 16

777

16 – 18

933

18 – 20

1089

20 – 22

1252

22 – 24

1452

24 – 26

1660

26 – 28

1862

28 – 30

2075

Nad 30

2269

3 nápravy

Do 17

566

17 – 19

673

19 – 21

828

21 – 23

982

23 – 25

1144

25 – 27

1295

27 – 29

1452

29 – 31

1599

31 – 33

1755

33 – 35

1964

35 – 37

2172

37 – 40

2375

Nad 40

2582

4 a viac náprav

 Do 25

721

25 – 27

877

27 – 29

1033

29 – 31

1189

31 – 33

1337

33 – 35

1548

35 – 37

1755

37 – 40

1968

Nad 40

2172Z danej tabuľky teda vychádza ročná sadzba 417,00 € kamión bol obstaraný pred viac ako 5 rokmi (60 mesiacov) a tak vzniká nárok na zľavu 20%. Výsledná daň z motorových vozidiel bude 417 – 20% = 333,60 €

Účtovanie dane z motorových vozidiel

Účtovný prípad

MD

D

Štvrťročný/mesačný preddavok na daň z motorových vozidiel - VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Predpis daňovej povinnosti – platby dane – ID

531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Daň z motorových vozidiel platená v hotovosti – VPD

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

211Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211Zdroj dat: Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel


Autor: Ing. Eva Mihalíková, Mgr.Tomáš Vojta


Inzercia ∇

Tiež vás môže zaujímať

 Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste Kalkulačka na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

Tomáš Vojta, Eva Mihalíková Kalkulačka na výpočet sumy stravného pre zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách - stravné a vreckové 2018... celý článok


 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených

Tomáš Vojta, Eva Kyselová Výpočet rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku: Kalkulačka + Ako sa počítajú odpisy?... celý článokKomentáre
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-cestnej-dane.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.