Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Testy z účtovníctva

Garancia kvality- Správnosť týchto testov je overená profesionálnou 
školiteľkou učtovnictva firmy EDU-LAND
Správnosť týchto testov je overená profesionálnou školiteľkou účtovníctva firmy EDU-LAND
 • Všetky testy sú zadarmo
 • Na konci sa dozviete váš výsledok a správne odpovede
Testy odporúčame vypĺňať v internetovom prehliadači Google Chrome.

Vyfiltrujte si testy


Špeciálne testy

Vyberte správnu účtovnú predkontáciu

10 náhodne vybraných otázok (z celkom 1 037)

Spustiť test »


Ako dobre poznáte účtovnú osnovu?

10 náhodne vybraných otázok (z celkom 307)
Spustiť test »

Pre začiatočníkov

Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami, 6 príkladov spustiť test »
Účtovanie na účte 261, 4 príkladov spustiť test »
Účtovanie dlhodobého hmotného majetku, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie finančných výpomocí, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie cenín, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účtovné doklady, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - základy účtovníctva, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účty v účtovnej osnove, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Účtovný slovníček, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Základy účtovníctva II, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Jednoduché účtovníctvo, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Oprava základu dane, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie obstarania majetku, 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Rozlišovanie aktív a pasív, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní, 6 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Všeobecné znalosti z účtovníctva, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Účtovné výkazy, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Všeobecné znalosti z účtovníctva II, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Daňová licencia , 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test: Skratky v účtovníctve, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie zálohových faktúr, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Náležitosti faktúry podľa zákona o DPH, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Doplň doklad k predkontácii , 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Základná teória o DPH, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Inzercia ∇

Pre pokročilých

Účtovanie zásob spôsobom A, 10 príkladov spustiť test »
Účtovanie zásob spôsobom B, 10 príkladov spustiť test »
Účtovanie daní a poplatkov, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku, 6 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie sociálneho fondu, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie preddavkov, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie dotácií, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie nákladov, 13 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie s finančnými účtami, 16 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test z účtovníctva, 6 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účtovanie materiálu, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty , 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Finančné účtovníctvo, 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účtovná teória, 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Oprava chýb v účtovníctve, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Opravné položky, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie zahraničnej meny, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie stravného, 11 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účtovná závierka, 12 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - všeobecné znalosti, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, 6 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výrobkov, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie s účtom 501, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie pohľadávok, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovný slovníček II, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - daň z príjmov, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Daňové veličiny, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - daňové priznanie pre fyzické osoby, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie pohľadávok a záväzkov, 12 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Pre expertov

Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia, 15 príkladov spustiť test »
Účtovanie časového rozlíšenia, 15 príkladov spustiť test »
Účtovanie finančného prenájmu, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II, 30 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - cash flow, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - cenné papiere, 3 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Rezervy, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - cudzí kapitál, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - Dlhopisy, 4 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie neziskových organizácií, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie zmeniek, 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Obchodné spoločnosti, 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014, 7 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie založenia s.r.o., 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 2. časť, 50 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovné operácie pred uzavretím účtovného obdobia, 9 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby, 10 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Test mzdového účtovníka, 19 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie stravných lístkov, 8 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - daňové priznanie pre právnické osoby, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - účtovný slovníček III., 6 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
NOVÉ Účtovanie spotreby pohonných látok, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
DPH v zahraničných vystavených dokladoch, 6 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
NOVÉ DPH v zahraničných účtovných dokladoch, 5 príkladov Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Ste lektor(ka) účtovníctva a chcel(a) by ste na tejto stránke publikovať testy pre vašich študentov? Napíšte nám na e-mail . Do e-mailu nám prosím uveďte rozsah a témy vašich testov.


VIAC INFO

Pomohli Vám tieto účtovné testy? Odporučte ich ďalej, ďakujeme


Dotazy & Diskusia

 1. [ 1] Marcella 11.10.2017, 09:49

  Som zvedavá čo viem

 1. [ 2] hahi 17.10.2017, 20:01

  hura na to

 1. [ 3] Danko Gavaľa 29.01.2018, 09:36

  jsem tady zas

 1. [ 4] Ján Sitarčík 29.01.2018, 10:07

  Dano 100% z preddavkov :O :D

 1. [ 5] denda123 11.04.2018, 11:51

  zvládla som to na 100% juchuuuu

 1. [ 6] davidqosixtynine 12.04.2018, 11:41

  tak to bola teda makačka !!!! ako sa vam darilo ? :)

 1. [ 7] simonqasixtynine 12.04.2018, 12:17

  davidqosixtynine Výborne!!!!

 1. [ 8] sisa a ari 30.05.2018, 09:00

  všetko sme vedeli 100%!!! užasne sme strašne... je to easy a vraj expert test?!

 1. [ 9] jožko m 31.05.2018, 10:18

  pfff jakoby nic

 1. [ 10] účtovníčkaaaa 01.06.2018, 11:42

  pfff izy

 1. [ 11] účtovníčkaaaa 01.06.2018, 11:43

  som dobra uctovnicka

 1. [ 12] Lojzik 01.08.2018, 12:36

  Mohli by ste, prosím, uviesť v teste: Vedomostný test - cash flow v prvom príklade výpočet pre lepšie pochopenie? Niak mi to stále uniká. Ďakujem.

 1. [ 13] Lojzik 01.08.2018, 12:52

  Tiež by som poprosil uviesť vysvetlenie v teste Vedomostný test - cudzí kapitál príklad číslo 2. Veľmi by ste mi tým pomohli. Ďakujem

 1. [ 14] ajuška 05.10.2018, 22:58

  prosím Vás, v akom programovacom jazyku su naprogramované tieto testy ?

 1. [ 15] diznycenl 20.11.2018, 14:01

  wau nikdy som nič lepšie neúčtovala. to bolo izy. myslím, že moja kariéra bude v účtovníctve. som najlepšia účtovníčka.

 1. [ 16] jantribula 21.01.2019, 09:16

  Stretne sa bocian s ježkom, ktorý práve obeduje a pýta sa ho: Čo ješ jež? a on: čo bocian bocian?

 1. [ 17] Erika Tóthová 24.01.2019, 18:36

  Chcela by som si overiť, či vo VT- účtovná závierka je v otázke č. 3 skutočne vyhodnotená správna odpoveď ? Podľa mňa by mala byť správna odpoveď b) ...?

 1. [ 18] matusiiik 09.09.2019, 13:47

  No ľudia neviem ako vy ale mne to celkom šlape, niekto 1V1 v účtovníctve ?

 1. [ 19] David69 04.09.2020, 11:02

  Fajne

 1. [ 20] Bubik2000 09.09.2020, 13:52

  IZY PIZY

 1. [ 21] Ivanapohlodkova 26.11.2020, 22:16

  Dobre

 1. [ 22] bvrger_ 20.12.2020, 12:01

  Chcelo by to trochu aktualizovať niektoré testy, hlavne celý test o Minimálnej mzde, NČZD z roku 2014 je úlet a takisto aj Daňová licencia sa už neplatí. A ak mi program vyhodnotí moju odpoved za nesprávnu a ako správnu mi označí tú istú, to tiež asi neni OK. Plus vysvetlenie správnej odpovede štýlom , je to takto , lebo to je takto , asi tiež neni príliš kosher, chápem že účtovníctvo a celkovo zákon , sa riadi mottom , It is what it is, ale aspon nejaké vysvetlenie by bolo vítané. Inak Super.

 1. [ 23] Makooo 16.04.2021, 08:05

  Dobrý deň Potreboval by som pomôcť s účtovníctvom... Je tu niekto ochotný kto mi pomôže? Vopred ďakujem ????????❤️

 1. [ 24] Natalia 2001 04.05.2021, 15:02

  Dobrý deň Makooo s čím konkrétne potrebujete pomôcť? :)

 1. [ 25] Bianka Haladejová 02.12.2021, 14:53

  Vypočítajte obraty a KZ aktívnych účtov z príkladu č. 3/15 v pracovnej časti

 1. [ 26] Bianka Haladejová 02.12.2021, 14:53

  ako to vypočiitať

 1. [ 27] Bianka Haladejová 02.12.2021, 14:55

  Ostátny DHM zs 12600 2.pokladnica 350 Omd KZ Od Kús

 1. [ 28] Bianka Haladejová 02.12.2021, 14:55

  pomôžete mi s príkladom lebo neviem vypočítať

 1. [ 29] Nandy6 09.03.2022, 09:44

  Vedel by mi niekto pomoct si skuskou podvojne uctovnictvo. Vdaka

 1. [ 30] Loan offer 21.09.2022, 16:31

  Fast online loans under the most favorable conditions! 2% interest. Contact us via (Whats App) number:+917310847059 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti.

Vložiť komentár:




Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:








Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/online-testy-z-uctovnictva.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.