Kalkulačka na výpočet dane z príjmu SZČO za rok 2023

Úhrn zdaniteľných príjmov v podnikania alebo inej činnosti SZČO
Ak si chcete uplatniť skutočné vydavky musite viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo
Úhrn zaplatených príspevkov na socialne poistenie
Úhrn zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie
Úhrn zaplatených preddavok na daň z príjmu

VýsledokAko sa počíta daň z príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) ? 

Pri výpočte dane z príjmu SZČO, tzn. podnikateľov – osôb, ktoré majú príjem zo živnosti či inej samostatne zárobkovej činnosti môžu nastať dva prípady:

1.) Živnostník si vedie účtovníctvo či daňovú evidenciu a teda vie preukázať svoj príjem aj svoje výdavky za príslušný rok

2.) Živnostník neeviduje výdavky a má len doklady preukazujúce príjem za daný rok

V prvom prípade je výpočet jednoduchý, od príjmu odpočítame výdavky vrátane výdavkov na zdravotné a sociálne poistenie a vypočítame daň 19% alebo 15% v závislosti od výšky príjmu.

V druhom prípade, musíme vypočítať výdavky z príjmu a to 60% z dosiahnutého príjmu, maximálne to však môže byť 20 000 € ročne, k týmto výdavkom pripočítame zaplatené odvody a z rozdielu príjmov a výdavkov vypočítame daň 19% alebo 15% v závislosti od výšky príjmu (15% pre príjmy do 49 790 €, 19% pri príjmoch nad 49 790€).

Príklady výpočtu dane z príjmu SZČO

Preukázateľné výdavky

Príklad I.

 • Úhrn príjmov: 8600
 • Úhrn výdavkov bez poistného: 5450
 • Sociálne poistenie: 1713
 • Zdravotné poistenie: 920,72

Výpočet: 8600 – 5450 – 1713 – 920,72 = 516,28 – nezdaniteľná časť 4 922,82 = záporné číslo, to znamená, že základ dane bude 0 a teda aj daňová povinnosť bude 0.

Príklad II.

 • Úhrn príjmov: 25000
 • Úhrn výdavkov bez poistného: 7500
 • Sociálne poistenie: 1950
 • Zdravotné poistenie: 1390
 • Úhrn preddavkov na daň: 600

Výpočet: 25000 – 7500 – 1950 – 1390 = 14 160 – nezdaniteľná časť 4 922,82 = 9237,18 *0,15 (daň 15% pri príjme do 49 790) = 1 385,58 daňová povinnosť – preddavky 600 = 785,58  výsledná daňová povinnosť, tzn. daň, ktorú musí SZČO doplatiť

Paušálne výdavky

 

Príklad III.

 • Úhrn príjmov: 15000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 0
 • Zdravotné poistenie: 840

Výpočet: 15000 – (15000*0,6(výpočet výdavkov)) = 15 000 – 9000 – 0 – 840 (odvody) = 5160 –nezdaniteľná časť 4 922,82 = 237,18 * 0,15 (15% daň pri príjme do 49 790) = 35,58 daňová povinnosť.

 

Príklad IV.

 • Úhrn príjmov: 7000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 1300
 • Zdravotné poistenie: 900
 • Úhrn preddavkov na daň: 400

Výpočet: 7000 – (7000*0,6 (výpočet výdavkov)) = 7000 – 4200 – 1300 – 900 (odvody) = 600 – nezdaniteľná časť 4 922,82 = záporné číslo, základ dane = 0, daňová povinnosť bude 0 – preddavky na daň 400 = -400, preplatok na dani. 

 

Špecifické prípady:

1.) po odpočítaní výdavkov od príjmu – základ dane je vyšší ako 21 754,18 je nutné vypočítať nárok na nezdaniteľnú časť

 • Úhrn príjmov: 45 000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 0
 • Zdravotné poistenie: 1300

Výpočet: 45000 – (45000*0,60 (výpočet výdavkov) = 45000 – 27000 paušálne výdavky však môžu byť max. 20000 a preto: 45000 – 20000 – 1300 (ZP) = 23700 – nezdaniteľná časť, ktorá sa musí pri základe nad 21 754,18 krátiť (10 361,36-(23700/4)) = 23700 – (10 361,36-5925) = 23700 – 4436,36 = 19263,64* 0,15 (15% daň pri príjme do 49 790) = 2889,55 daňová povinnosť

Pozn: Výpočet nezdaniteľnej časti: 10 361,36 – (základ dane/4)

2.) po odpočítaní výdavkov od príjmu – základ dane vyšší ako 41 445,46 nezdaniteľná časť = 0, časť príjmov sa daní vyššou sadzbou dane 25%

 • Úhrn príjmov: 130 000
 • Výdavky: 20 000
 • Sociálne poistenie: 2000
 • Zdravotné poistenie: 1000
 • Preddavky na daň: 12000

Výpočet: 130000-20000-2000-1000 = 107000 – nezdaniteľná časť 0 = (107 000 – 41445,46)*0,25 + 41445,46*0,19 = 16388,64 + 7874,64 = 24 263,28 daňová povinnosť – preddavky 12000 = 12 263,28 výsledná daňová povinnosť.

POZN. Ak je základ dane vyšší ako 41 445,46 vyššou 25% sadbou dane sa zdaňuje časť, ktorá túto sumu presahuje, tj. základ dane – 41 445,46 zvyšná časť základu dane sa dani sadzbou 19% keďže príjem presiahol hranicu 49 790. 

Suma vypočítaná našou kalkulačkou je len informatívna, skutočná daňová povinnosť či výška vrátenej dane závisí aj od daňového bonusu či od zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. 

Tiež vás môže zaujímať

Komentáre

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-na-vypocet-dane-z-prijmu-SZCO.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.