Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Výpočet dane z príjmu SZČO

Kalkulačka na výpočet dane z príjmu SZČO

EUR Úhrn zdaniteľných príjmov v podnikania alebo inej činnosti SZČO--- alebo skutočné výdavky ---

EUR Ak si chcete uplatniť skutočné vydavky musite viesť daňovú evidenciu alebo účtovníctvo
EUR Úhrn zaplatených príspevkov na socialne poistenie
EUR Úhrn zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie
EUR Úhrn zaplatených preddavok na daň z príjmu


Inzercia ∇

Ako sa počíta daň z príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) ?

Pri výpočte dane z príjmu SZČO, tzn. podnikateľov – osôb, ktoré majú príjem zo živnosti či inej samostatne zárobkovej činnosti môžu nastať dva prípady:

1.) Živnostník si vedie účtovníctvo či daňovú evidenciu a teda vie preukázať svoj príjem aj svoje výdavky za príslušný rok

2.) Živnostník neeviduje výdavky a má len doklady preukazujúce príjem za daný rok

V prvom prípade je výpočet jednoduchý, od príjmu odpočítame výdavky vrátane výdavkov na zdravotné a sociálne poistenie a vypočítame daň 19%.

V druhom prípade, musíme vypočítať výdavky z príjmu a to 60% z dosiahnutého príjmu, maximálne to však môže byť 20 000 € ročne.

Príklady výpočtu dane z príjmu SZČO

Preukázateľné výdavk

 1. príklad
 • Úhrn príjmov: 8600
 • Úhrn výdavkov: 5450
 • Sociálne poistenie: 1713
 • Zdravotné poistenie: 920,72

Výpočet: 8600 – 5450 – 1713 – 920,72 = 516,28 – nezdaniteľná časť 3830,02 = záporné číslo, to znamená, že základ dane bude 0 a teda aj daňová povinnosť bude 0.

 1. Príklad
 • Úhrn príjmov: 25000
 • Úhrn výdavkov: 7500
 • Sociálne poistenie: 1950
 • Zdravotné poistenie: 1390
 • Úhrn preddavkov na daň: 600

Výpočet: 25000 – 7500 – 1950 – 1390 = 14 160 – nezdaniteľná časť 3830,02 = 10329,98 *0,19 (daň 19%) = 1962,69 daňová povinnosť – preddavky 600 = 1362,69 výsledná daňová povinnosť, tzn. daň, ktorú musí SZČO doplatiť

Paušálne výdavky

 1. príklad
 • Úhrn príjmov: 15000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 0
 • Zdravotné poistenie: 840

Výpočet: 15000 – (15000*0,6(výpočet výdavkov)) = 15 000 – 9000 – 0 – 840 (odvody) = 5160 –nezdaniteľná časť 3830,02 = 1329,98* 0,19 (19% daň) = 252,69 daňová povinnosť.

 1. Príklad
 • Úhrn príjmov: 7000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 1300
 • Zdravotné poistenie: 900
 • Úhrn preddavkov na daň: 400

Výpočet: 7000 – (7000*0,6 (výpočet výdavkov)) = 7000 – 4200 – 1300 – 900 (odvody) = 600 – nezdaniteľná časť 3830,02 = záporné číslo, základ dane = 0, daňová povinnosť bude 0 – preddavky na daň 400 = -400, preplatok na dani.

III. Príklad

 • Úhrn príjmov: 50 000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 0
 • Zdravotné poistenie: 1300

Výpočet: 50000 – (50000*0,60 (výpočet výdavkov) = 50000 – 30000 paušálne výdavky však môžu byť max. 20000 a preto: 50000 – 20000 – 1300 (ZP) = 28700 – nezdaniteľná časť 3803,33 = 5356,67 * 0,19 (19% daň) = 1017,76 daňová povinnosť

Špecifické prípady:

1.) po odpočítaní výdavkov od príjmu – základ dane je vyšší ako 19809, je nutné vypočítať nárok na nezdaniteľnú časť

 • Úhrn príjmov: 50 000
 • Výdavky: 60%
 • Sociálne poistenie: 0
 • Zdravotné poistenie: 1300

Výpočet: 50000 – (50000*0,60 (výpočet výdavkov) = 50000 – 30000 paušálne výdavky však môžu byť max. 20000 a preto: 50000 – 20000 – 1300 (ZP) = 28700 – nezdaniteľná časť 8817,016 – 28700/4 = (28700 -1642,02) * 0,19 (19% daň) = 5 141,01 daňová povinnosť

Pozn: Výpočet nezdaniteľnej časti: 8817,016 – (základ dane/4)

2.) po odpočítaní výdavkov od príjmu – základ dane vyšší ako 35 268,06 nezdaniteľná časť = 0, časť príjmov sa daní vyššou sadzbou dane 25%

 • Úhrn príjmov: 70 000
 • Výdavky: 10 000
 • Sociálne poistenie: 2000
 • Zdravotné poistenie: 1000
 • Preddavky na daň: 12000

Výpočet: 70000-10000-2000-1000 = 57000 – nezdaniteľná časť 0 = (57 000 - 35 268,06)*0,25 + 35 268,06*0,19 = 5432,98 + 6700,93 = 12 133,91 daňová povinnosť – preddavky 12000 = 133,91 výsledná daňová povinnosť.

POZN. Ak je základ dane vyšší ako 35 268,06 vyššou 25% sadbou dane sa zdaňuje časť, ktorá túto sumu presahuje, tj. základ dane – 35 268,06, zvyšná časť základu dane sa dani sadzbou 19%

Suma vypočítaná našou kalkulačkou je len informatívna, skutočná daňová povinnosť či výška vrátenej dane závisí aj od daňového bonusu či od zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. 
Inzercia ∇

Tiež vás môže zaujímať

 Kalkulačka na výpočet dane z príjmu fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti Kalkulačka na výpočet dane z príjmu fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti

15. 11. 2016, Ako-uctovat.sk Kalkulačka na výpočet dane z príjmu fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti pre rok 2016... celý článok


 Výpočet čistej mzdy 2017 - kalkulačka Výpočet čistej mzdy - kalkulačka

10. 02. 2015, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Online kalkulačka výpočtu čistej mzdy podľa pravidiel pre rok 2015... celý článok


Komentáre
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-na-vypocet-dane-z-prijmu-SZCO.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.