Výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke - online kalkulačka


EURČo je to opravná položka?

Príklad výpočtu opravnej položky

Menovitá hodnota pohľadávky: 5 000 €, splatnosť 12.1.2012

Prvý dátum kedy je možné vykonať čiastočný odpis pohľadávky: 6.1.2013 (viac ako 320 dní po splatnosti) výška opravnej položky = 20% z 5000 = 1000 € Ďalší dátum kedy je možné vykonať čiastočný odpis pohľadávky: 1.1.2014 (viac ako 720 dní po splatnosti) výška opravnej položky = 50% z 5000 = 2 500 € - už uplatnený odpis (1000 €) = 1 500 €.

Posledný dátum pred úplný odpis pohľadávky: 27.12.2014 (viac ako 1080 dní po splatnosti) výška opravnej položky = 100% z 5000 = 5000 - už uplatnený odpis (1000+2500) = 2500 €. Pohľadávka je odpísaná v celkovej nominálnej hodnote.

Opravná položka je položka, ktorá prechodne znižuje hodnotu majetku, tzn. ak má účtovná jednotka podozrenie, že niektorá pohľadávka nebude uhradená, môže hodnotu výnosov znížiť o opravnú položku podľa týchto pravidiel:

  • a) Ak je doba splatnosti pohľadávky 360 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  • b) Ak je doba splatnosti pohľadávky 720 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva,
  • c) Ak je doba splatnosti pohľadávky 1 080 dní, sa zahrnie do výdavkov do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Kedy je možné tvoriť opravné položky?

Tvoriť opravnú položku k pohľadávke, je možné vtedy, ak je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Viac o opravných položkách sa dočítate v § 20 zákona o dani z príjmov a v článku Opravné položky.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Opravné položky

12. 08. 2013

Čo sú to opravné položky, kedy sa tvoria. Kto môže tvoriť opravné položky

Otázky & Diskusia

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/vypocet-hodnoty-opravnej-polozky-kalkulacka.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.