Kalkulačka na výpočet dane z príjmu fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti

Údaje potrebné pre vyplnenie počítanie s našou kalkulačkou nájdete v tlačive Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (v popise kalkulačky uvádzané ako Potvrdenie) a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za príslušné zdaňovacie obdobie.


Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2022 Stiahnuť tu
Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2023 Stiahnuť tu
Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti - EDITOVATEĽNÉ Stiahnuť tu


Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov, v Potvrdení riadok 01
Úhrn zaplatených príspevkov na sociálne poistenie, v Potvrdení riadok 02a
Úhrn zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie, v Potvrdení riadok 02b
Úhrn zaplatených preddavkov na daň, v Potvrdení riadok 04

Výsledok


Ako sa počíta daň z príjmu fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti v roku 2023

Pri výpočte dane z príjmu zo závislej činnosti je potrebné vychádzať vždy z potvrdenia, ktoré vystaví zamestnávateľ po skončení kalendárneho roka alebo po ukončení pracovného pomeru. V prípade, že ste v minulom roku mali viacerých zamestnávateľov, prípadne pracujete na pracovnú zmluvu a na dohodu u nejakého iného zamestnávateľa, môžete mať týchto potvrdení aj viac. Ak máte viac potvrdení je potrebné vždy príslušné riadky spočítať. Pre rok 2023 je aktuálne platný vzor potvrdenia s označením POT395v23_1.

Na potvrdení od zamestnávateľa sú tieto čísla v II. oddiele na týchto riadkoch:

 • 01 Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov, tzn. ročný príjem v hrubom, tento príjem môže byť ďalej rozčlenený vzhľadom na to, či daný pracovník pracuje na dohodu, má príjem zo zahraničia, či sa mu poskytol príjem vo forme výrobkov od zamestnávateľa, prípadne príjmy vyplatené pri príležitosti letných dovoleniek či vianočných sviatkov.
 • 02 Poistné a príspevky, ktorý sa člení:
  • 02a úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie)
  • 02b úhrn poistného na zdravotné poistenie
  • 02c úhrn poistného na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom uvedeným na riadku 01b (z príjmu zo zahraničia)
 • 03 čiastkový základ dane, základ dane, ktorý dostane po odpočítaní zaplateného poistného od hrubého príjmu, tzn. riadok 01 – riadok 02
 • 04 úhrn zrazených preddavkov na daň
 • 05 – 09 príjmy oslobodené od dane
 • 10 nezdaniteľná časť na daňovníka – ročne max 4 922,82
 • 11 príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 • 12 označenie mesiacov, za ktoré boli príjmy vyplatené
 • 13 informácie o daňovom bonuse, kalkulačka daňový bonus nezohľadňuje.

Jednoduchý výpočet dane z príjmu:

 • I. Príklad:

Úhrn príjmov: 8000

Sociálne poistenie: 300

Zdravotné poistenie: 250

Zaplatené preddavky na daň: 200

Výpočet: 8000-300-250 = 7450 – nezdaniteľná časť 4 922,82 = 2 527,18 * daň 0,19 = 480,16 – zaplatené preddavky na daň 200 = 218,16 daňová povinnosť, túto sumu je nutné zaplatiť.

 • II. Príklad

Úhrn príjmov: 4000

Sociálne poistenie: 250

Zdravotné poistenie: 200

Zaplatené preddavky na daň: 500

Výpočet 4000-250-200 = 3550 – nezdaniteľná časť 4 922,82 = vychádza záporné číslo, tzn. základ dane je 0, 0 * daň 0,19 = 0 mínus preddavky na daň 500 = -500 preplatok, túto sumu daňový úrad vráti.

Výnimky z bežného výpočtu

 • 1) Základ dane vyšší ako 21 754,18 je nutné vypočítať nárok na nezdaniteľnú časť, príklad:

Úhrn príjmov: 25000

Sociálne poistenie: 800

Zdravotné poistenie: 500

Preddavky na daň: 2500

Výpočet: 25000 – 800 – 500 = 23700 – nezdaniteľná časť 10 361,36 – (základ dane/4)) = 23700 – nezdaniteľná časť (10361,36 – (23700/4)) = 23700 – nezdaniteľná časť (10361,36 –5925) = 23700 –4436,36 = 19263,64 * daň 0,19 = 3660,09 – preddavky na daň 2500 = 1160,09 daňová povinnosť, túto sumu musí daňovník zaplatiť.

 • 2) Základ dane vyšší ako 41 445,46 nezdaniteľná časť = 0, na časť príjmu daň 25%

Úhrn príjmov: 55000

Sociálne poistenie: 1500

Zdravotné poistenie: 1300

Úhrn preddavkov na daň: 7000

Výpočet: 55000-1500-1300 = (52200-41445,46)* daň 0,25 + 41445,46*0,19 = 2688,64 + 7874,64 = 10563,28 – preddavky na daň 7000 = 3 563,28 daňová povinnosť.

Suma vypočítaná našou kalkulačkou je len informatívna, skutočná daňová povinnosť či výška vrátenej dane závisí aj od daňového bonusu či od zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. 


Tiež vás môže zaujímať

Komentáre

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-na-vypocet-dane-z-prijmu-fyzickych-osob-ZZC.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.