Kalkulačka: Výpočet čistej mzdy 2023


Výpočet odpracovaných hodín

Práca počas sviatku & soboty & nedele

Dovolenka

Výpočet čistej mzdy


Čistá mzda:

Výpočet: Čistá mzda: = Hrubá mzda – S a ZP – Daň z príjmov + daňový bonus


Tok peňazí medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľomOdvody zamestnanca: sadzba poistného, maximálna suma odvodu

Od 1.1.2017 bol zrušený maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie sa tak platí z akéhokoľvek veľkého príjmu.

Poistenie Sadzba poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Zdravotné poistenie 4% - -
Nemocenské poistenie 1,4% 8 477 € 118,68 €
Dôchodkové poistenie - Starobné 4% 8 477 € 339,08 €
Dôchodkové poistenie - Invalidné 3% 8 477 € 254,31 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% 8 477 € 84,77 €

Odvody zamestnávateľa: sadzba poistného, maximálna suma odvodu

Poistenie Sadzba poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Zdravotné poistenie 10% - -
Nemocenské poistenie 1,4% 8 477 € 118,68 €
Dôchodkové poistenie - Starobné 14% 8 477 € 1186,78 €
Dôchodkové poistenie - Invalidné 3% 8 477 € 254,31 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% 8 477 € 84,77 €
Garančné poistenie 0,25% 8 477 € 21,19 €
Úrazové postenie 0,8% - -
Rezervný fond 4,75% 8 477 € 402,66 €

Príklad výpočtu čistej mzdy

Hrubá mzda: 800 €

Povinné odvody:

Zdravotné poistenie 4% z hrubej mzdy:  800*0,04 = 32,00 €

Odvody do sociálnej poisťovne:

nemocenské poistenie: 1,4% z hrubej mzdy: 800*0,014 = 11,20 €

dôchodkové poistenie: 4% z hrubej mzdy:  800*0,04 = 32,00 €

invalidné poistenie: 3% z hrubej mzdy: 800*0,03 = 24,00 €

poistenie v nezamestnanosti: 1% z hrubej mzdy: 800*0,01 = 8,00 €

SPOLU ODVODY: 32+11,20+32+24+8 = 107,20 € 

Kontrolný prepočet, celkové odvody z hrubej mzdy: 13,4% : 800*0,134 = 107,20 €

Odpočet odvodov z hrubej mzdy: 800 – 32 - 107,20 = 660,80

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane 410,24 €

Odpočet nároku na nezdaniteľnú časť: 660,80-410,24 = 250,56 € = zdaniteľná mzda

Výpočet dane:

Sadzba dane 19%

Daň sa počíta zo zdaniteľnej mzdy, tzn. zo mzdy, z ktorej sme odpočítali odvody a nárok na nezdaniteľnú časť: 250,56*0,19 = 47,61 €

Čistá mzda sa počíta z hrubej mzdy od ktorej sa odpočítajú odvody a vypočítaná daň:

660,80 – 47,61 = 613,19 €

V prípade uplatnenia nároku na daňový bonus sa v závislosti od veku dieťaťa k čistej mzde pripočíta suma 50,00 € za každé dieťa staršie ako 15 rokov a suma 100,00 € za každé dieťa vo veku do 15 rokov.

 Tiež vás môže zaujímať

Otázky & Diskusia

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/vypocet-cistej-mzdy-kalkulacka.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.