Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Výpočet čistej mzdy 2022

Kalkulačka: Výpočet čistej mzdy 2022


Výpočet odpracovaných hodín

Práca počas sviatku & soboty & nedele

Dovolenka

Výpočet mzdy


Tok peňazí medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom

Zamestnanec Štát Zamestnávateľ
Hrubá mzda +
Zdravotné poistenie (4%|10%)Zamestnanec = 4% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 10% z hrubej mzdy
+
Nemocenské poistenie (1,4%|1,4%)Zamestnanec = 1,4% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 1,4% z hrubej mzdy
+
Dôchodkové starobné poistenie
(4%|14%)Zamestnanec = 4% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 14% z hrubej mzdy
+
Dôchodkové invalidne poistenie
(3%|3%)Zamestnanec = 3% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 3% z hrubej mzdy
+
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti
(1%|1%)Zamestnanec = 1% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 1% z hrubej mzdy
+
Garančné poistenie (0,25%) Zamestnávateľ = 0,25% z hrubej mzdy +
Úrazové poistenie (0,8%) Zamestnávateľ = 0,8% z hrubej mzdy +
Rezervný fond (4,75%)Zamestnávateľ = 4,75% z hrubej mzdy +
Daň z príjmu (19%)Zamestnanec = 19% zo základu dane.
Základ dane = Hrubá mzda – S a ZP – Nezdaniteľná časť na daňovníka
(Nezdaniteľná časť na daňovníka = 381,61 EUR(pevná položka), nezdaniteľná časť sa uplatňuje v 99% prípadov, iba ak máte status starobného dôchodcu alebo pracujete pre dve firmy, tak si túto položku môžete uplatniť len v jednej.)
+
Zľava na deťoch (21,41€)21,41€ za 1 dieťa
Výsledok + EUR EUR EUR
Inzercia ∇

Odvody zamestnanca: sadzba poistného, maximálna suma odvodu

Od 1.1.2017 bol zrušený maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie. Zdravotné poistenie sa tak platí z akéhokoľvek veľkého príjmu.

Poistenie Sadzba poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Zdravotné poistenie 4% - -
Nemocenské poistenie 1,4% 6 678 € 93,49 €
Dôchodkové poistenie - Starobné 4% 6 678 € 267,12 €
Dôchodkové poistenie - Invalidné 3% 6 678 € 200,34 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% 6 678 € 66,78 €

Odvody zamestnávateľa: sadzba poistného, maximálna suma odvodu

Poistenie Sadzba poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Zdravotné poistenie 10% - -
Nemocenské poistenie 1,4% 6 678 € 93,49 €
Dôchodkové poistenie - Starobné 14% 6 678 € 934,92 €
Dôchodkové poistenie - Invalidné 3% 6 678 € 200,34 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% 6 678 € 66,78 €
Garančné poistenie 0,25% 6 678 € 16,7 €
Úrazové postenie 0,8% - -
Rezervný fond 4,75% 6 678 € 317,21 €

Príklad výpočtu čistej mzdy

Hrubá mzda: 800 €

Povinné odvody:

Zdravotné poistenie 4% z hrubej mzdy:  800*0,04 = 32 €

Odvody do sociálnej poisťovne:

nemocenské poistenie: 1,4% z hrubej mzdy: 800*0,014 = 11,20 €

dôchodkové poistenie: 4% z hrubej mzdy:  800*0,04 = 32 €

invalidné poistenie: 3% z hrubej mzdy: 800*0,03 = 24 €

poistenie v nezamestnanosti: 1% z hrubej mzdy: 800*0,01 = 8 €

SPOLU ODVODY: 32+11,20+32+24+8 = 107,20 € 

Kontrolný prepočet, celkové odvody z hrubej mzdy: 13,4% : 800*0,134 = 107,20 €

Odpočet odvodov z hrubej mzdy: 800 – 107,20 = 692,80

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane 381,61 €

Odpočet nároku na nezdaniteľnú časť: 692,80-381,61 = 311,19€ = zdaniteľná mzda

Výpočet dane:

Sadzba dane 19%

Daň sa počíta zo zdaniteľnej mzdy, tzn. zo mzdy, z ktorej sme odpočítali odvody a nárok na nezdaniteľnú časť: 311,19*0,19 = 59,13 €

Čistá mzda sa počíta z hrubej mzdy od ktorej sa odpočítajú odvody a vypočítaná daň:

692,80 – 59,13 = 633,67 €

V prípade uplatnenia nároku na daňový bonus sa v závislosti od veku dieťaťa k čistej mzde pripočíta suma 23,57 € za každé dieťa staršie ako 15 rokov, suma 43,60 € za každé dieťa staršie ako 6 rokov a mladšie ako 15 rokov a suma 47,14 € za každé dieťa vo veku do 6 rokov.

 


Inzercia ∇


Tiež vás môže zaujímať

 Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom

Eva Kyselová Účtovanie cestovných náhrad, príspevkov zo sociálneho fondu, preddavkov...
celý článokOtázky & Diskusia
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/vypocet-cistej-mzdy-kalkulacka.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.