Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Výpočet čistej mzdy 2016

Kalkulačka: Výpočet čistej mzdy 2016


Výpočet odpracovaných hodín

Práca počas sviatku

Dovolenka

Výpočet mzdy


Tok peňazí medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom

Zamestnanec Štát Zamestnávateľ
Hrubá mzda +
Zdravotné poistenie (4%|10%)Zamestnanec = 4% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 10% z hrubej mzdy
+
Nemocenské poistenie (1,4%|1,4%)Zamestnanec = 1,4% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 1,4% z hrubej mzdy
+
Dôchodkové starobné poistenie
(4%|14%)Zamestnanec = 4% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 14% z hrubej mzdy
+
Dôchodkové invalidne poistenie
(3%|3%)Zamestnanec = 3% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 3% z hrubej mzdy
+
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti
(1%|1%)Zamestnanec = 1% z hrubej mzdy
Zamestnávateľ = 1% z hrubej mzdy
+
Garančné poistenie (0,25%) Zamestnávateľ = 0,25% z hrubej mzdy +
Úrazové poistenie (0,8%) Zamestnávateľ = 0,8% z hrubej mzdy +
Rezervný fond (4,75%)Zamestnávateľ = 4,75% z hrubej mzdy +
Daň z príjmu (19%)Zamestnanec = 19% zo základu dane.
Základ dane = Hrubá mzda – S a ZP – Nezdaniteľná časť na daňovníka
(Nezdaniteľná časť na daňovníka = 316,94 EUR(pevná položka), nezdaniteľná časť sa uplatňuje v 99% prípadov, iba ak máte status starobného dôchodcu alebo pracujete pre dve firmy, tak si túto položku môžete uplatniť len v jednej.)
+
Zľava na deťoch (21,41€)21,41€ za 1 dieťa
Výsledok + EUR EUR EUR
Inzercia ∇

Odvody zamestnanca: sadzba poistného, minimálna a maximálna suma odvodu

Poistenie Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Zdravotné poistenie 4% 380 € 15,20 € 4 120 € 164,80 €
Nemocenské poistenie 1,4% 380 € 5,32 € 4 120 € 57,68 €
Dôchodkové poistenie - Starobné 4% 380 € 15,20 € 4 120 € 164,80 €
Dôchodkové poistenie - Invalidné 3% 380 € 11,40 € 4 120 € 123,60 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% 380 € 3,80 € 4 120 € 41,20 €

Odvody zamestnávateľa: sadzba poistného, minimálna a maximálna suma odvodu

Poistenie Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ Minimálna suma poistného Maximálny vymeriavací základ Maximálna suma poistného
Zdravotné poistenie 10% 380 € 38,00 € 4 120 € 412,00 €
Nemocenské poistenie 1,4% 380 € 5,32 € 4 120 € 57,68 €
Dôchodkové poistenie - Starobné 14% 380 € 53,2 € 4 120 € 576,80 €
Dôchodkové poistenie - Invalidné 3% 380 € 11,40 € 4 120 € 123,60 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% 380 € 3,80 € 4 120 € 41,20 €
Garančné poistenie 0,25% 380 € 0,95 € 4 120 € 10,30 €
Úrazové postenie 0,8% 380 € 3,04 € - neobmedzený
Rezervný fond 4,75% 380 € 18,05 € 4 120 € 195,70 €

Príklad výpočtu čistej mzdy

Hrubá mzda: 800 €

Povinné odvody:

Zdravotné poistenie 4% z hrubej mzdy:  800*0,04 = 32 €

Odvody do sociálnej poisťovne:

nemocenské poistenie: 1,4% z hrubej mzdy: 800*0,014 = 11,20 €

dôchodkové poistenie: 4% z hrubej mzdy:  800*0,04 = 32 €

invalidné poistenie: 3% z hrubej mzdy: 800*0,03 = 24 €

poistenie v nezamestnanosti: 1% z hrubej mzdy: 800*0,01 = 8 €

SPOLU ODVODY: 32+11,20+32+24+8 = 107,20 €

Kontrolný prepočet, celkové odvody z hrubej mzdy: 13,4% : 800*0,134 = 107,20 €

Odpočet odvodov z hrubej mzdy: 800 – 107,20 = 692,80

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane 316,94 €

Odpočet nároku na nezdaniteľnú časť: 692,80-316,94 = 375,86 € = zdaniteľná mzda

Výpočet dane:

Sadzba dane 19%

Daň sa počíta zo zdaniteľnej mzdy, tzn. zo mzdy, z ktorej sme odpočítali odvody a nárok na nezdaniteľnú časť: 375,86*0,19 = 71,41 €

Čistá mzda sa počíta z hrubej mzdy od ktorej sa odpočítajú odvody a vypočítaná daň:

692,80 – 71,41 = 621,39 €

V prípade uplatnenia nároku na daňový bonus sa k čistej mzde pripočíta suma 21,41 € za každé dieťa.

 


Inzercia ∇


Tiež vás môže zaujímať

 Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom

16. 10. 2012, Eva Kyselová Účtovanie cestovných náhrad, príspevkov zo sociálneho fondu, preddavkov...
celý článok


Otázky & Diskusia
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/vypocet-cistej-mzdy-kalkulacka.php

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.