Výpočet ročného koeficientu DPH - online kalkulačka

Výnosy bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná
Výnosy bez dane so všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok (do týchto výnosov sa nepočítajú výnosy z: predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku; predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob; finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne; príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.)
Koeficient: 0.90


Pomerná výška odpočítateľnej dane sa vypočíta ako súčin dane a koeficientu. Pre správne vykonanie ročného prepočtu DPH koeficientom odporúčame § 49 a 50 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty


Čo je to koeficient DPH?

Koeficient DPH je podiel výnosov pri ktorých si platiteľ uplatnil odpočet DPH a všetkých výnosov za zdaňovacie obdobie.

Ako sa koeficient DPH počíta?

ds

a = Výnosy bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná

b = Výnosy bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok (do týchto výnosov sa nepočítajú výnosy z: predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku; predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob; finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne; príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.)

Vypočítaný koeficient sa musí zaokrúhľovať vždy na 2 desatinné miesta nahor.

Kalkulačka je navrhnutá v súlade s § 50 zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Kedy je nutné vykonať prepočet ročným koeficientom: Ak platiteľ použite tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň (tie sú uvedené v §28 až 42 zákona o DPH).


Tiež vás môže zaujímať

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/vypocet-rocneho-koeficientu-DPH.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.