Videokurz Kurzy účtovnictva

Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie 2024

Vymeriavací základ dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie:
(príjmy - naklady)

Výpočet výšky preddavku na zdravotné poistenie

Preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z mesačného vymeriavacieho základu, najskôr si však musíme vypočítať ročný vymeriavací základ:

Výška ročného vymeriavacieho základu = (Základ dane + zaplatené ZP+SP)/1,486

Mesačný vymeriavací základ je potom rovný jednej dvanástine ročného vymeriavacieho základu:

Mesačný vymeriavací základ = ročný VZ/12

Nakoniec výšku preddavku vypočítame ako 15% z mesačného vymeriavacieho základu a teda:

Výška preddavku na zdravotné poistenie (15% z mesačného VZ) = mesačný VZ*0,15

Pokiaľ je táto suma nižšia ako 97,8 € je SZČO povinná platiť 97,8 €; táto suma predstavuje minimálne odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2024. Maximálne odvody nie sú stanovené.

V prípade, že SZČO má preukaz ZŤP má na zdravotnou poistení úľavu a to vo výške 7,5%, nepočíta teda výšku preddavku ako 15% z vymeriavacieho základu ale len 7,5% z mesačného vymeriavacieho základu. Minimálne odvody pre SZČO so ZŤP teda predstavujú 48,90 €.

Príklad výpočtu preddavku na zdravotné poistenie: 

Ročný VZ: 6000 €

Zaplatené ZP: 300 €

Zaplatené SP: 500 €

Ročný VZ: (6000+300+500)/1,486 = 4576,04€

Mesačný VZ: 4576,04/12 = 381,33€ zaokrúhľuje sa vždy nadol na eurocenty

Výška preddavku na zdravotné poistenie = 381,33*0,15 = 57,2 = 97,8 €

Výška preddavku na sociálne poistenie

Preddavok na sociálne poistenie sa vypočíta podobne ako na zdravotné poistenie z mesačného vymeriavacieho základu, najskôr si však musíme vypočítať ročný vymeriavací základ:

Výška ročného vymeriavacieho základu = (Základ dane + zaplatené ZP+SP)/1,486

Mesačný vymeriavací základ je potom rovný jednej dvanástine ročného vymeriavacieho základu:

Mesačný vymeriavací základ = ročný VZ/12

Výška preddavku na sociálne poistenie:

Starobné poistenie /18%/ = mesačný VZ*0,18

Invalidné poistenie/6%/ = mesačný VZ*0,06

Rezervný fond solidarity /4,75%/ = mesačný VZ*0,0475

Nemocenské poistenie /4,40%/ = mesačný VZ*0,044

SZČO si môže dobrovoľne platiť aj poistenie v nezamestnanosti a to vo výške 2% z vymeriavacieho základu, ktorý si môže sám zvoliť, minimálne však z 652 €.

Poistenie v nezamestnanosti /2%/ (dobrovoľné) = mesačný VZ*0,02

Výška preddavku na sociálne poistenie = súčet všetkých (ak je táto suma nižšia ako 216,13 € platí sa 216,13 €, čo je minimálny preddavok na sociálne poistenie, maximálny preddavok predstavuje suma 3 025,93 €)

Príklad výpočtu preddavku na sociálne poistenie:

Ročný VZ: 6000€

Zaplatene ZP: 300€

Zaplatene SP: 500€

Ročný VZ: (6000+300+500)/1,486 = 4576,04€

Mesačný VZ: 4576,04/12 = 381,33€ zaokrúhľuje sa vždy nadol na euro centy

Výška preddavku na zdravotné poistenie: (sumy sa zaokrúhľujú nadol na euro centy)

Starobné poistenie /18%/ =381,33*0,18 =68,63€

Invalidné poistenie/6%/ = 381,33*0,06 = 22,87€

Rezervný fond solidarity /4,75%/ = 381,33*0,0475 = 18,11€

Nemocenské poistenie /4,40%/ = 381,33*0,044 = 16,77€

Poistenie v nezamestnanosti /2%/ (dobrovoľné) = 381,33*0,02 = 7,62€

Výška preddavku na sociálne poistenie = 68,63+22,87+18,11+16,77+7,62 = 134 = 216,13 €

Kedy SZČO odvody neplatí?

SZČO nemusí v roku 2024 platiť odvody do sociálnej poisťovne ak jeho príjem za rok 2023 nepresiahol sumu 7 824,00 €. Zdravotné odvody nemusí platiť každý mesiac len živnostník, ktorý si založí živnosť popri zamestnaní, avšak po skončení zdaňovacieho obdobia musí doplatiť zdravotné poistenie na základe výšky príjmu.
Tiež vás môže zaujímať

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-na-vypocet-odvodov-czco-zdravotne-socialne.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.