Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie v roku 2022

Kalkulačka na výpočet odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie 2022

EUR
EUR
EUR


Inzercia ∇

Výpočet výšky preddavku na zdravotné poistenie

Preddavok na zdravotné poistenie sa vypočíta z mesačného vymeriavacieho základu, najskôr si však musíme vypočítať ročný vymeriavací základ:

Výška ročného vymeriavacieho základu = (Základ dane + zaplatené ZP+SP)/1,486

Mesačný vymeriavací základ je potom rovný jednej dvanástine ročného vymeriavacieho základu:

Mesačný vymeriavací základ = ročný VZ/12

Nakoniec výšku preddavku vypočítame ako 14% z mesačného vymeriavacieho základu a teda:

Výška preddavku na zdravotné poistenie (14% z mesačného VZ) = mesačný VZ*0,14

Pokiaľ je táto suma nižšia ako 76,44 € je SZČO povinná platiť 76,44 €; táto suma predstavuje minimálne odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2021. Maximálne odvody nie sú stanovené.

V prípade, že SZČO má preukaz ZŤP má na zdravotnou poistení úľavu a to vo výške 7%, nepočíta teda výšku preddavku ako 14% z vymeriavacieho základu ale len 7% z mesačného vymeriavacieho základu. Minimálne odvody pre SZČO so ZŤP teda predstavujú 38,22 €.

Príklad výpočtu preddavku na zdravotné poistenie: 

Ročný VZ: 6000 €

Zaplatené ZP: 300 €

Zaplatené SP: 500 €

Ročný VZ: (6000+300+500)/1,486 = 4576,04€

Mesačný VZ: 4576,04/12 = 381,33€ zaokrúhľuje  sa vždy nadol na eurocenty

Výška preddavku na zdravotné poistenie = 381,33*0,14 = 53,38 = 76,44 €

 

Výška preddavku na sociálne poistenie

Preddavok na sociálne poistenie sa vypočíta podobne ako na zdravotné poistenie z mesačného vymeriavacieho základu, najskôr si však musíme vypočítať ročný vymeriavací základ:

Výška ročného vymeriavacieho základu = (Základ dane + zaplatené ZP+SP)/1,486

Mesačný vymeriavací základ je potom rovný jednej dvanástine ročného vymeriavacieho základu:

Mesačný vymeriavací základ = ročný VZ/12

Výška preddavku na sociálne poistenie:

Starobné poistenie /18%/ = mesačný VZ*0,18

Invalidné poistenie/6%/ = mesačný VZ*0,06

Rezervný fond solidarity /4,75%/ = mesačný VZ*0,0475

Nemocenské poistenie /4,40%/ = mesačný VZ*0,044

SZČO si môže dobrovoľne platiť aj poistenie v nezamestnanosti a to vo výške 2% z vymeriavacieho základu, ktorý si môže sám zvoliť, minimálne však z 546,00 €.

Poistenie v nezamestnanosti /2%/ (dobrovoľné) = mesačný VZ*0,02

Výška preddavku na sociálne poistenie = súčet všetkých (ak je táto suma nižšia ako 180,99€ platí sa 180,99€, čo je minimálny preddavok na sociálne poistenie, maximálny preddavok predstavuje suma 2533,98 €)

 

Príklad výpočtu preddavku na sociálne poistenie:

Ročný VZ: 6000€

Zaplatene ZP: 300€

Zaplatene SP: 500€

Ročný VZ: (6000+300+500)/1,486 = 4576,04€

Mesačný VZ: 4576,04/12 = 381,33€ zaokrúhľuje  sa vždy nadol na euro centy

Výška preddavku na zdravotné poistenie: (sumy sa zaokrúhľujú nadol na euro centy)

Starobné poistenie /18%/ =381,33*0,18 =68,63€

Invalidné poistenie/6%/ = 381,33*0,06 = 22,87€

Rezervný fond solidarity /4,75%/ = 381,33*0,0475 = 18,11€

Nemocenské poistenie /4,40%/ = 381,33*0,044 = 16,77€

Poistenie v nezamestnanosti /2%/ (dobrovoľné) = 381,33*0,02 = 7,62€

Výška preddavku na sociálne poistenie = 68,63+22,87+18,11+16,77+7,62 = 134 = 180,99 €

 

Kedy SZČO odvody neplatí?

SZČO nemusí v roku 2021 platiť odvody do sociálnej poisťovne ak jeho príjem za rok 2020 nepresiahol sumu 6552 €. Zdravotné odvody nemusí platiť každý mesiac len živnostník, ktorý si založí živnosť popri zamestnaní, avšak po skončení zdaňovacieho obdobia musí doplatiť zdravotné poistenie na základe výšky príjmu

Inzercia ∇


Môže vás tiež zaujímať

 Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2015 Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2015

14. 02. 2016, Ako-uctovat.sk Formulár na daňové priznanie fyzických osôb za rok 2015 (podávané v roku 2016)... celý článok


 Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016) Daňové priznanie fyzické osoby za rok 2015 (v roku 2016)

21. 01. 2016, Eva Mihalíková Kedy sa nepodáva daňové priznanie, lehoty na podanie daňového priznania, výšky nezdaniteľných častí. ... celý článok


Otázky & Diskusia