Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO
Kalkulačky » Kalkulačka rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku

Kalkulačka rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku

EUR
Zrýchlené odpisovanie je možné použiť iba pre majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3.
rok mesiac

Ako sa počítajú odpisy?

Rovnomerné odpisy

Rovnomerné odpisy patria  medzi jednu z metód daňových odpisov a ich výpočet upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. K výpočtu sa používa vzorec, do ktorého sa doplnia potrebné údaje o vstupnej cene dlhodobého majetku a doby odpisovania, podľa toho do ktorej odpisovej skupiny bol konkrétny odpisovaný majetok zaradený, a v ktorom roku sa začalo s odpisovaním. Vzorec pre výpočet rovnomerných odpisov

 

Ročný odpis = vstupná cena / doba odpisovania

Ročný odpis v prvom roku odpisovania = (vstupná cena / doba odpisovania) / 12 * počet mesiacov od zaradenia do užívania

Tabuľka pre rovnomerné odpisovanie

Odpisová skupina

Doba odpisovania

1.

4 roky

2.

6 rokov

3.

8 rokov

4.

12 rokov

5.

20 rokov

6.

40 rokov


Príklad na výpočet rovnomerných odpisov:

Obstaraný majetok v hodnote 5000 € zaradený v 1. odpisovej skupine – 4 roky, obstaraný v septembri v roku 2015.

Odpis v roku 2015 = (5000 / 4)/12*4 = 417

Odpis v ďalších rokoch: 5000/4 = 1250

Odpis v nasledujúcom roku po 4 rokoch odpisovania: (neodpísaná časť v prvom roku odpisovania) 1250-417 = 833. 

Inzercia ∇

Zrýchlené odpisy

Zrýchlené odpisovanie je možné od roku 2015 v súlade so zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov Z. z. použiť iba pre majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa k jednotlivým skupinám priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

 

Odpisová skupina

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

Doba odpisovania

v prvom roku odpisovania

v ďalších rokoch odpisovania

pre zvýšenú zostatkovú cenu

2

6

7

6

6 rokov

3

8

9

8

8 rokov


Pri zrýchlenom odpisovaní sa koeficienty stanovujú zvlášť pre prvý rok odpisovania, pre ďalšie roky odpisovania a zvlášť v prípade vykonania technického zhodnotenia majetku.
Výpočet pri zrýchlenom odpisovaní

Odpis v 1. roku odpisovania:

Vstupná cena / koeficient odpisovania v prvom roku odpisovania / počet mesiacov ktoré sa odpisuje

Odpis v ďalších rokoch odpisovania

Zostatková cena =  vstupná mínus odpisovaná časť v prvom roku v plnej výške (za 12 mesiacov)

(2 x Zostatková cena) / (koeficient odpisovania v ďalších rokoch mínus počet rokov, čo sa odpisuje)

Príklad – majetok v 2. odpisovej skupine, vstupná cena 50 000 €, obstaraný vo februári 2015 (odpisuje sa 11 mesiacov /počíta sa aj mesiac v ktorom sa kúpi/)

Rok

Výpočet uplatneného odpisu

Ročný odpis celkový

Uplatnený odpis

Neuplatnený odpis

Zostatková cena (ZC) na účely výpočtu odpisov

2015

[(50000/6)/12]x 11

8 334

7 639

   695

50000-8334 =41 666

2016

(2x41666)/7-1

13 889

13 889

 

41666-13889=27777

2017

(2x27777)/7-2

11 111

11 111

 

16 666

2018

(2x16666)/7-3

8 333

8 333

 

8 333

2019

(2x8333)/7-4

5 556

5 556

 

2 777

2020

(2x2777)/7-5

2777

2 777

 

0

Spolu

   

49 305*

   

*v nasledujúcom roku sa odpíše už len neuplatnená časť v prvom roku odpisovania – 695 €Inzercia ∇


Tiež vás môže zaujímať

 Výpočet čistej mzdy 2015 - kalkulačka Výpočet čistej mzdy 2015 - kalkulačka

10. 02. 2015, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Online kalkulačka výpočtu čistej mzdy podľa pravidiel pre rok 2015... celý článok


 Kalkulačka na výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke Kalkulačka na výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke

09. 02. 2014, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke - online kalkulačka... celý článokOtázky & Diskusia
Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-odpisov-rovnomernych-a-zrychlenych.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.