Kalkulačka rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku

EUR
Zrýchlené odpisovanie je možné použiť iba pre majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3.
rok mesiac

Ako sa počítajú odpisy?

Rovnomerné odpisy

Rovnomerné odpisy patria  medzi jednu z metód daňových odpisov a ich výpočet upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. K výpočtu sa používa vzorec, do ktorého sa doplnia potrebné údaje o vstupnej cene dlhodobého majetku a doby odpisovania, podľa toho do ktorej odpisovej skupiny bol konkrétny odpisovaný majetok zaradený, a v ktorom roku sa začalo s odpisovaním. Vzorec pre výpočet rovnomerných odpisov

 

Ročný odpis = vstupná cena / doba odpisovania

Ročný odpis v prvom roku odpisovania = (vstupná cena / doba odpisovania) / 12 * počet mesiacov od zaradenia do užívania

Tabuľka pre rovnomerné odpisovanie

Odpisová skupina

Doba odpisovania

0.

2 roky

1.

4 roky

2.

6 rokov

3.

8 rokov

4.

12 rokov

5.

20 rokov

6.

40 rokov


Príklad I na výpočet rovnomerných odpisov: 

Obstaraný majetok v hodnote 5650 € zaradený v 1. odpisovej skupine – 4 roky, obstaraný v septembri v roku 2018.

Odpis v roku 2018 = (5650 / 4)/12*4 = 471

Odpis v roku 2019: 5650/4 = 1413

Odpis v roku 2020 (zmena zaokrúhľovania): 5650/4 = 1412,50

Odpis v roku 2021: 1412,50

Odpis v poslednom roku po 4 rokoch odpisovania: 5650-471-1413-1412,50-1412,50=941

UPOZORNENIE: Od 01.01.2020 sa mení zaokrúhľovanie odpisov. Odpisy sa zaokrúhľujú na dve desatinné čísla matematicky. 

Príklad II– majetok v 2. odpisovej skupine, vstupná cena 46 000 €, obstaraný vo februári 2017 (odpisuje sa 11 mesiacov /počíta sa aj mesiac v ktorom došlo k obstaraniu/)

Zrýchlené odpisy

Zrýchlené odpisovanie je možné od roku 2015 v súlade so zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov Z. z. použiť iba pre majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa k jednotlivým skupinám priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

 

Rok

Výpočet uplatneného odpisu

Ročný odpis celkový

Uplatnený odpis

Neuplatnený odpis

Zostatková cena (ZC) 

2017

[(46000/6)/12]x 11

7667

7028

   639

46000-7028 = 38972

2018

46000/6

7667

7667

 

38972-7667=31305

2019

46000/6

7667

7667

 

31305-7667=23638

2020

46000/6

7666,67

7666,67*

 

23638-7666,67=15971,33

2021

46000/6

7666,67

7666,67

 

15971,33-7666,67=8304,66

2022

46000/6

7666,67

7666,67

 

8304,66-7666,67=637,99

 

 

 637,99

637,99**

 

0

SPOLU:

   

46000

   

*v roku 2020 došlo k zmene zaokrúhľovania odpisov

**v nasledujúcom roku sa odpíše už len neuplatnená časť v prvom roku odpisovania – 637,99 €, táto suma nie je zhodná z neuplatnenou časťou odpisov v roku 2017 z dôvodu zaokrúhľovania. 

 

Zrýchlené odpisy

Zrýchlené odpisovanie je možné od roku 2015 v súlade so zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov Z. z. použiť iba pre majetok zaradený do odpisovej skupiny č. 2 a 3. Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa k jednotlivým skupinám priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

 

Odpisová skupina

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

Doba odpisovania

v prvom roku odpisovania

v ďalších rokoch odpisovania

pre zvýšenú zostatkovú cenu

2

6

7

6

6 rokov

3

8

9

8

8 rokov


Pri zrýchlenom odpisovaní sa koeficienty stanovujú zvlášť pre prvý rok odpisovania, pre ďalšie roky odpisovania a zvlášť v prípade vykonania technického zhodnotenia majetku. 


Výpočet pri zrýchlenom odpisovaní 

Odpis v 1. roku odpisovania:

Vstupná cena / koeficient odpisovania v prvom roku odpisovania / počet mesiacov ktoré sa odpisuje

Odpis v ďalších rokoch odpisovania

Zostatková cena =  vstupná mínus odpisovaná časť v prvom roku v plnej výške (za 12 mesiacov)

(2 x Zostatková cena) / (koeficient odpisovania v ďalších rokoch mínus počet rokov, čo sa odpisuje)

Príklad – majetok v 2. odpisovej skupine, vstupná cena 50000€, obstaraný vo februári 2017 (odpisuje sa 11 mesiacov /počíta sa aj mesiac v ktorom sa kúpi/)

Rok

Výpočet uplatneného odpisu

Ročný odpis celkový

Uplatnený odpis

Neuplatnený odpis

Zostatková cena (ZC) na účely výpočtu odpisov

2017

[(50000/6)/12]x 11

8333,33

7 639

   694,33

50000-8333,33 =41666,67

2018

(2x41666,67)/7-1

13888,89

13889

 

41666,67-13889=27777,67

2019

(2x27777,67)/7-2

11111,07

11112

 

27777,67-11112 =16665,67

2020

(2x16665,67)/7-3

8332,84

8332,84*

 

16665,67-8332,84=8332,83

2021

(2x8332,83)/7-4

5 555,22

5 555,22

 

8332,83-5555,22=2777,61

2022

(2x2777,61)/7-5

2777,61

2 777,61

 

0

Spolu

 

 

49 305,67**

 

 

*v roku 2020 došlo k zmene zaokrúhľovania odpisov

**v roku 2023 sa odpíše už len neuplatnená časť v prvom roku odpisovania – 694,33 €

 Tiež vás môže zaujímať

Otázky & Diskusia

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/kalkulacka-odpisov-rovnomernych-a-zrychlenych.php

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.