Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa blíži. Na podanie priznania máte čas do konca januára 2020. Tento článok Vám zhrnie všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje vedieť o dani z nehnuteľnosti.

 

Daň z nehnuteľností  predstavuje miestnu daň, upravuje ju zákon č. 582/2004 Z. z., patrí sem:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

Postup výpočtu dane:

stanovíme si základ dane (§ 7, § 11, § 15) a sadzbu dane (§ 8, § 12, § 16) podľa Zákona č. 582/2004 Z.z., avšak správca dane môže ročné sadzby dane zvýšiť/znížiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nájdeme na webových stránkach konkrétnej obce/mesta

daň z nehnuteľnosti = základ dane * ročná sadzba dane

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podávajú fyzické aj právnické osoby v prípade, že sa stanú novým vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roku 2019, rozhodujúci je pre neho stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Ak je jeho nehnuteňosť zapísaná v katastri k 1.1. daného roku, musí podať daňové priznanie do 31. januára na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to:

  • priznanie k dani z nehnuteľností (daňovník ho podáva pri prvom vzniku daňovej povinnosti),
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností (existujúci daňovník ho podáva, ak nastane nová skutočnosť, napr. nastane zmena výmery pozemku, zmena využitia stavby).

Správcom dane je obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie sa odovzdáva sa odovzdáva osobne na mestskom alebo obecnom úrade, môžeme ho zaslať aj poštou alebo elektronicky. Daňovník si v daňovom priznaní nevypočíta svoju daň z nehnuteľnosti, iba oznámi správcovi dane všetky potrebné údaje pre výpočet dane.

 

Ako podať daňové priznanie, ak sú 2 vlastníci nehnuteľnosti?

  • bezpodielové spoluvlastníctvo ako manželia = podáva sa 1 daňové priznanie
  • podielové spoluvlastníctvo = podáva sa 1 daňové priznanie (je potrebný písomný súhlas druhého vlastníka) alebo každý z vlastníkov si podá vlastné daňové priznanie za svoj spoluvlastnícky podiel


Ak nedošlo k ďalším zmenám, v ďalšom zdaňovacom období daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti už nepodáva, správca dane mu automaticky doručí rozhodnutie o vyrubenej dani. Daň sa platí na rok dopredu. Splatnosť dane je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo daňovníkovi doručené od správcu dane. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania (lehota činí 30 dní).

 

Pred vyplnením daňového priznania si prečítajte metodické pokyny k dani z nehnuteľnosti.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie daní a poplatkov
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Jednoduché účtovníctvo
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Kto-musi-podat-danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-&idc=403

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.