Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

| Michaela Vetráková

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sa blíži. Na podanie priznania máte čas do konca januára 2020. Tento článok Vám zhrnie všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje vedieť o dani z nehnuteľnosti.

 

Daň z nehnuteľností  predstavuje miestnu daň, upravuje ju zákon č. 582/2004 Z. z., patrí sem:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

Postup výpočtu dane:

stanovíme si základ dane (§ 7, § 11, § 15) a sadzbu dane (§ 8, § 12, § 16) podľa Zákona č. 582/2004 Z.z., avšak správca dane môže ročné sadzby dane zvýšiť/znížiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré nájdeme na webových stránkach konkrétnej obce/mesta

daň z nehnuteľnosti = základ dane * ročná sadzba dane

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podávajú fyzické aj právnické osoby v prípade, že sa stanú novým vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v priebehu roku 2019, rozhodujúci je pre neho stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Ak je jeho nehnuteňosť zapísaná v katastri k 1.1. daného roku, musí podať daňové priznanie do 31. januára na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade. Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to:

  • priznanie k dani z nehnuteľností (daňovník ho podáva pri prvom vzniku daňovej povinnosti),
  • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností (existujúci daňovník ho podáva, ak nastane nová skutočnosť, napr. nastane zmena výmery pozemku, zmena využitia stavby).

Správcom dane je obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie sa odovzdáva sa odovzdáva osobne na mestskom alebo obecnom úrade, môžeme ho zaslať aj poštou alebo elektronicky. Daňovník si v daňovom priznaní nevypočíta svoju daň z nehnuteľnosti, iba oznámi správcovi dane všetky potrebné údaje pre výpočet dane.

 

Ako podať daňové priznanie, ak sú 2 vlastníci nehnuteľnosti?

  • bezpodielové spoluvlastníctvo ako manželia = podáva sa 1 daňové priznanie
  • podielové spoluvlastníctvo = podáva sa 1 daňové priznanie (je potrebný písomný súhlas druhého vlastníka) alebo každý z vlastníkov si podá vlastné daňové priznanie za svoj spoluvlastnícky podiel


Ak nedošlo k ďalším zmenám, v ďalšom zdaňovacom období daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti už nepodáva, správca dane mu automaticky doručí rozhodnutie o vyrubenej dani. Daň sa platí na rok dopredu. Splatnosť dane je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré bolo daňovníkovi doručené od správcu dane. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplynutí lehoty na podanie odvolania (lehota činí 30 dní).

 

Pred vyplnením daňového priznania si prečítajte metodické pokyny k dani z nehnuteľnosti.


Autor: Michaela Vetráková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Výpočet čistej mzdy 2020 - kalkulačka Výpočet čistej mzdy 2020 - kalkulačka

14. 01. 2019, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Online kalkulačka výpočtu čistej mzdy podľa pravidiel pre rok 2020... celý článok


 Kalkulačka dane z motorových vozidiel za rok 2019 Kalkulačka dane z motorových vozidiel za rok 2019

05. 01. 2020, Eva Mihalíková, Tomáš Vojta Kalkulačka dane z motorových vozidiel za rok 2019 (platené v roku 2020) vypočíta cestnú daň pre osobné a ostatné automobily... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Kto-musi-podat-danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti-&idc=403

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.