5 najčastejších chýb v daňových priznaniach

Napriek všetkým návodom a múdrym formulárom môže každý pri podaní daňového priznania urobiť množstvo chýb. Problémom už viac menej nie sú výpočty, pretože sa ľudia naučili využívať elektronické programy, ktoré im všetko spočítajú a vykonajú kontrolu. Najväčšie chyby sa v súčasnosti kvôli tomu spájajú so zabúdaním a neznalosťou. Prečítajte si, ktorých päť najčastejších prešľapov ľudia v súvislosti s daňovým priznaním robia.

 

Chyby u zliav a nezdaniteľných častí

Napriek tomu, že zľavy a nezdaniteľné časti môžu výrazným spôsobom znížiť daňovú povinnosť, niektorí poplatníci na ne zabúdajú, či si dokonca pletú aj ich uplatnenie. Zatiaľ čo nezdaniteľné časti znižujú základ dane, zľavy na dani znižujú samotnú daňovú povinnosť. Nezdaniteľných častí i zliav existuje niekoľko a poplatníci by na ne nemali zabúdať. Do nezdaniteľných častí sa radia dary fyzických osôb, poistné či príspevky na ďalšie vzdelávanie. Okrem základnej zľavy na poplatníka majú zvláštne zľavy invalidi a ľudia s preukazom ZTP, študenti. Zľavu je možné uplatniť tiež v niektorých prípadoch na manželku a dieťa.


Inzerce ∇

1.       Chyby u zľavy na manželku a zvýhodnenie na dieťa

V prípade zliav poplatníci robia chybu v nasledujúcich veciach. U základnej zľavy, ktorá sa uplatní v plnej výške - 3 644,74 EUR, napriek tomu, že manželka nemá príjem, využijú len pomernú časť tejto zľavy. U zľavy na manželku panuje neistota, čo všetko sa počíta do týchto príjmov. Za príjem sa považuje: hrubá mzda, hrubé príjmy z podnikania, príjmy z prenájmu, dôchodky zo sociálneho zabezpečenia, nemocenské dávky, peňažná podpora v materstve a dávky v nezamestnanosti. Do týchto príjmov naopak nepatrí: rodičovský príspevok, dávky štátnej sociálnej podpory, štipendium pri sústavnej príprave na budúce povolanie, dávky sociálnej starostlivosti, dávky pomoci v hmotnej núdzi, príspevky na starostlivosť, a iné.

Pomerne dosť prešľapov sa tiež robí pri daňovom zvýhodnení na dieťa (daňový bonus). Poplatníci väčšinou nepoznajú podmienku minimálnej výšky príjmu 1 963,20 EUR (6-násobok minimálnej mzdy). Problémy robí aj ukončenie štúdia počas roku.

 

2.       Nepriloženie príloh a všetkých častí daňového priznania

Medzi najčastejšie chyby jednoznačne patrí nepriloženie príloh. S daňovým priznaním totiž musíte dodať napríklad rôzne potvrdenia, ktoré preukazujú vaše príjmy, nároky na oslobodenie od dane alebo nároky na zľavu na dani. Pokiaľ vediete účtovníctvo je potrebné s priznaním dodať  i účtovnú uzávierku. V prípade iných príjmov, napríklad zo závislej činnosti či samostatnej zárobkovej činnosti, musíte zas priložiť potvrdenie o týchto príjmoch a to ideálne v origináli. Medzi časté chyby je aj vynechanie prázdnych (nevyplnených) strán daňového priznania. Každý typ daňového priznania má určitý počet strán a je potrebné odovzdať ich všetky.

 Pokiaľ si chcete uplatniť zľavu na manželku, nezabudnite priložiť čestné prehlásenie o jej príjmoch. Poplatníci, ktorí využívajú zľavu na študenta zas občas zabudnú priložiť potvrdenie o štúdiu. Pozor, hlavne na to, aby sa školský rok prekrýval s daňovým obdobím.

 

3.       Priloženie nepotrebných príloh a vyplnenie zbytočných údajov

Chybou nie je len absencia príloh, ale tiež ich prebytok. Súčasťou priznania sú prílohy, ktoré dokladujú údaje, ktoré sú v daňovom priznaní a preto je dôležité doložiť len to čo sa týka daňového priznania.

Ten, kto vypĺňa daňové priznanie ručne, môže sa omylom pustiť aj do vyplňovania políčok, ktoré riešiť nemusí. Určite si preto pred samotným vyplnením prečítajte pokyny. Výhodou v tomto ohľade je program Daňového riaditeľstva SR  E-dane, ktorý vyznačí tie časti priznania, ktoré je potrebné vyplniť.

 

4.       Absencia podpisu

Tí, ktorí podávajú priznanie elektronicky a disponujú elektronickým podpisom majú o starosť menej. Poplatníci, ktorí prídu do styku s papierovým priznaním či papierovým e-tlačivom, musia pamätať na podpis. Či už sa to môže zdať ako jasná vec, podpis na priznaní veľakrát chýba. Poplatníci zabúdajú na skutočnosť, že podpis musí byť tiež na žiadosť o vrátenie preplatku, vyplatenie daňového bonusu či zamestnaneckej prémie, ktoré tvoria súčasť daňového priznania a nachádzajú sa poslednej strane. Na žiadosti niekedy chýbajú aj údaje, akým spôsobom preplatok vrátiť.

 

5.       Nevyplnené polia o odvodoch (typ B)

V tomto roku pribudli políčka na poslednej strane daňového priznania typ B, veľa ľudí nám písalo ohľadne týchto políčok. Je potrebné do nich vyplniť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.  V prípade ich nevyplnenia bude daňový úrad kontaktovať každého platiteľa a ten bude musieť prísť tieto políčka osobne doplniť na príslušný daňový úrad.

 

Ďalšie časté chyby

  • Nedodržanie termínov pre podanie daňového priznania (v roku 2013 do 2. apríla)
  • Neschopnosť rozlíšiť zrážku a zálohu (závislá činnosť) , s tým súvisiaci omyl, že dohoda o pracovnej činnosti je vždy zrážkou a nie je možné ju zahrnúť do ročných príjmov. Príjmy z dohody sa zahŕňajú do daňového priznania rovnako ako príjmy zo závislej činnosti
  • Nezaokrúhlenie základu dane pred výpočtom dane
  • Chybné použitie paušálnych výdavkov
  • Chýbajúce údaje u poplatníkov vedúcich daňovú evidenciu
  • Zlá transformácia hospodárskeho výsledku na základ dane
  • Nečitateľne vypísané daňové priznanie
  • Zlé tlačivo
  • Neuvedenie počtu príloh

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Základné pojmy z oblasti daní

06. 12. 2013

Daňové náležitosti, sadzba dane, základ dane, základné pojmy o dani z príjmu fyzických a právnických osôb

Otázky a Diskusia k tomuto článku (13)

#1  Šufliarsky Jozef 11.03.2013, 22:38

Do daňového priznania za prenájom bytu sa dávajú aj výdavky spojené s rekonštrukciou bytu? (fotokópie materiálu?) Prosím poslať odpoveď na moju e-mailovú adresu. Ďakujem za skorú odpoveď Šufliarsky

#2  Anka1112 21.02.2014, 20:18

kam zapíšem sumu ktorá mi bola vyplatená po dobu evidencie na úrade prace 6mesiacov

#3  Ing. Eva Mihalíková 22.02.2014, 19:55

Nikam, nejedná sa totižto o zdaniteľný príjem. Papier z úradu práce treba len doložiť kvôli vykrytiu celého roka.

#4  Julia Stankova 23.01.2016, 11:38

Ako mam podat danove priznanie ak som ZTP a od 1.1.do 1.11.2015som pracovala na dohodu a od 1.11.2015 uz pracujem na zmluvu mam ako ztp prilozit neake doklady rozhodnutie alebo vymer a mozem si uplatnit aj zlavu na manzela je tiez ztp .Dakujem

#5  Ing. Eva Mihalíková 23.01.2016, 15:56

K daňovému priznaniu priložte rozhodnutie o tom, že ste ZTP a na manžela môžte ak splnate podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti.

#6  Sokolová M. 20.02.2016, 21:15

Podnikam, mám ZŤP na 50%, poberam inv.dôchodok. Môžem uplaniť odpočet v daňovom priznaní B 2015 a to rozdielu odpočitateľnej položky a môjho dôchodku je nižší. Aký doklad priložiť k daňovému priznaniu B 2015_

#7  Markaras 22.02.2016, 01:02

Na potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti ........ mi zamestnávateľ napísal v adrese trvalého bydliska ulicu "Hebinská" namiesto "Helsinská". usím žiadať o nové potvrdenie?

#8  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2016, 18:56

[ 6] Sokolová M.: Môžte si uplatniť celu nezdaniteľnú časť, ak ste ZŤP, priloha je kopia rozhodnutia o invalidnom dôchodku.

#9  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2016, 18:57

[ 7] Markaras: Ak je to možné mala by ste.

#10  Daniela Kotásková 31.08.2016, 17:20

SOm ZŤP a chcela by som si uplatniť zľavu pre daň z bytu. Manžel má 68 rokov. Ako mám postupovať a kde nájdem príslušné tlačivo?

#11  Ing. Eva Mihalíková 05.09.2016, 13:22

Neviem presne o akú zľavu na daň z bytu sa jedná, ak prenajímate byt tak nemáte nárok na žiadnu zľavu ani ked ste ZŤP.

#12  Daniela Kotásková 05.09.2016, 17:14

Ide o daň z nehnuteľnosti - bytu, kde bývame. Ďakujem

#13  Ing. Eva Mihalíková 16.09.2016, 11:05

Daň z bytu musíte riešiť s príslušnou samosprávou, ktorá túto daň vyrubuje, ak poskytuje nejaké zľavy určite je dobré obratiť sa na príslušný mestský/obecný úrad.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=5-najcastejsich-chyb-v-danovych-priznaniach&idc=105

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.