Všetko o daňových priznaniach za rok 2019

Nenechávajte si podanie daňového priznania na poslednú chvíľu. Marec sa neúprosne blíži a rady na daňových úradoch budú čim ďalej tým väčšie. Štatistiky potvrdili, že 80% poplatníkov príde na daňový úrad s daňovým priznaním v poslednom týždni v marci.

Termín pre podanie daňového priznania pre rok 2019:                 31.03.2020

Termín pre podanie priznania splníte i v prípade, že tlačivo pošlete v tento deň do polnoci poštou. V tomto prípade by mala byť smerodajná pečiatka na obálke pošty. Daňové úrady budú mať posledné dva týždne pred uplynutím lehoty predĺžené otváracie hodiny a daňové priznania budú preberať každý pracovný deň.

 

Pokuta za nepodané daňové priznanie

Pokiaľ máte povinnosť podať daňové priznanie a neučiníte tak, čaká vás pokuta. Pre vyrubenie pokuty stačí ak sa omeškáte o jeden deň. Výška pokuty závisí od výšky vyrubenej dane. Aktuálne je to od 30 do 16 000 €.

 

Splatnosť dane

Daň z príjmu je splatná v posledný deň lehoty stanovenej pre podanie daňového priznania. Daň sa neplatí ak nepresiahne čiastku 17,00 €

Spôsoby platby dane

  • Prevodom na bankový účet
  • V hotovosti na daňovom úrade

Pri bezhotovostnej platbe sa za deň platby považuje deň pripísania platby na účet daňového úradu. Nie je to teda deň, kedy zadáte príkaz k úhrade.

 

Termín pre vrátenie preplatku na daniach

Pokiaľ vám v daňovom priznaní vyšiel ako výsledok preplatok, musíte požiadať o jeho vrátenie už pri vypĺňaní daňového priznania na poslednej (typ A) prípadne predposlednej (typ B) strane.

Správca dane preplatok na dani vráti najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, podľa možnosti uvedenej v daňovom priznaní:

  • poštovou poukážkou
  • na bankový účet poplatníka

Najčastejšie otázky našich čitateľov

 

1.      Príjem z prenájmu po odpočítaní 500 € je nižší ako hranica na podanie daňového priznania, musím podať daňové priznanie?

Hranica pre podanie daňového priznania za rok 2019 predstavuje suma 1968,68 Eur. V prípade, že máte len príjem z prenájmu nehnuteľnosti a tento príjem po odpočítaní oslobodenej sumy 500 Eur je nižší ako hranica pre podanie daňového priznania, nemusíte podávať daňové priznanie. Keďže ste ale a daňovom úrade registrovaný a máte pridelené DIČ, môže vás daňový úrad vyzvať na podanie daňového priznania, v takom prípade musíte zdokladovať, že vám nevznikla povinnosť podať daňové priznanie.

2.      Za rok 2018 som v daňovom priznaní uplatňoval preukazateľné výdavky formou daňovej evidencie, za 2019 som taktiež viedol daňovú evidenciu, no uplatnenie paušálnych výdavkoch by pre mňa vychádzalo lepšie a vo výsledku by som zaplatil nižšiu daň, môžem zmeniť typ uplatňovaných výdavkov?

Živnostník si môže zvoliť spôsob uplatňovania výdavkov, pričom je povinný dodržiavať zvolený spôsob počas celého zdaňovacieho obdobia, tzn. nemôže časť obdobia viesť daňovú evidenciu a časť obdobia uplatniť paušálne výdavky. Zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov je možné vždy k 01.01. príslušného kalendárneho roka. Vo vašom prípade si môžete uplatniť paušálne výdavky a v daľšom zdaňovacom období sa opäť rozhodnúť pre daňovú evidenciu podľa výšky preukázateľných výdavkov.

3.      Aká je výška NČZD v prípade PN časť roku, musím obdobie PN zdokladovať prílohou k daňovému priznaniu?

Práceneschopnosť v priebehu daňového obdobia výšku nezdaniteľnej časti neovplyvňuje, máte nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3937,35 Eur. Práceneschopnosť sa v daňovom priznaní nedokladuje, tzn. nemusíte k daňovému priznaniu prikladať nič.

4.      Je potrebné k daňovému priznaniu priložiť potvrdenie o návšteve školy ?

Dokladovanie návštevy školy sa v tomto roku mení a už nie je potrebné prikladať k daňovému priznaniu potvrdenia o návšteve školy ak dieťa navštevuje slovenskú školu. Dokladovať nie je potrebné ani rodné listy ak už ich niekedy v minulosti daňovník k daňovému priznaniu priložil. Potvrdenie o návšteve školy sa k daňovému priznaniu prikladá iba v prípade, že sa jedná o zahraničnú školu a daňový úrad si jej návštevu nevie sám preveriť.

5.       Manželka pracovala niekoľko mesiacov na dohodu, zvyšok roka bola dobrovoľne nezamestnaná, za rok 2019 zarobila cca 2000 eur, môžem si na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť ?

Pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku musia byť splnené konkrétne podmienky, nepostačuje iba výška zárobku. Uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku môžete len v prípade ak sa starala o maloleté dieťa do 3 rokov alebo bola evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná alebo poberala opatrovateľský príspevok na člena rodiny alebo je zdravotne ťažko postihnutá.

6.      V roku 2017 som spolu s bratom zdedila dom, ktorý sme v roku 2019 predali, musím tento príjem zdaniť ?

Podmienkou pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti je uplytnutie 5tich rokov medzi jej nadobudnutím (zdedením, kúpou, apod.) po jej predaj. Vo vašom prípade táto podmienka splnená nebola a preto musíte príjem z predaja domu zdaniť v daňovom priznaní.

7.      Minulý rok som pracoval v zahraničí, zahraničný zamestnávateľ mi nevystavil potvrdenie o vyplácanej mzde, ako mám postupovať?

V prvom rade skúste zahraničného zamestnávateľa ešte raz požiadať o vystavenie potvrdenia, je možné že vám potvrdenie ešte nevystavil, preto lebo sa jedná o štát, ktorý nemá daňový rok od 01.01 do 31.12., aj z tohto dôvodu by ste mal podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom môžete požiadať o predĺženie až o 6 mesiacov. Ak vám dovtedy zahraničný zmestnávateľ nevystaví potvrdenie o zdaniteľnej mzde, môžete k daňovému priznaniu priložiť výplatné pásky. 

8.      V októbri 2019 som sa stala dôchodkyňou, no stále pracujem, mám nárok na nezdaniteľnú časť ?

Nárok na nezdaniteľnú časť za rok 2019 máte v plnej výške v závislosti na vašej mzde, pretože nespĺňate podmienku, že ste bola poberateľom starobného dôchodku k 1.1.2019. Dajte si však pozor aby vám zamestnávateľ neuplatňoval nezdaniteľnú časť aj v roku 2020, pretože v tom roku už nárok na nezdaniteľnú časť nebudete mať.

9.      Vyhral som v lotérii sumu 3000 eur, musím ju zdaniť ?

Výhry v lotérii sú od zdanenia oslobodené, túto výhru daniť nemusíte.

10.   Pracujem pre vydavateľstvo na základe autorskej zmluvy, z každého honoráru mi zrazia daň a prípevok do literárneho fondu. Môžem túto daň uviesť ako preddavky na daň a keďže je môj príjem pod nižší ako nezdaniteľná časť, vrátia mi zaplatenú daň?

Daň vyberaná zrážkou je považovaná za vysporiadanú a preto sa v daňovom priznaní neuvádza, nie je preto možné aby ste takúto daň žiadal späť prostredníctvom daňového priznania iba ak by ste bol nerezidentom slovenskej republiky. Nasledujúci rok sa ale môžete s vydavateľstvom dohodnúť, že si daň vysporiadate sám prostredníctvom daňového priznania a on vám ju nebude zrážať, v takom prípade potom budete zdaňovať iba príjem nad výšku nezdaniteľnej časti.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (8)

#1  Julius gina 09.02.2020, 09:49

Môžem si uplatniť nárok na daňový bonus na manželke, ked sa stara a je na rodičovský príspevok?

#2  gestad 17.02.2020, 09:41

Manžel SZČO, bol PN celý rok 2019 ,musí podať danové priznanie? Ďakujem.

#3  Zlatica kuruczova 21.02.2020, 17:05

Bola som na PN jeden rok,takže mala by som podať daňové priznanie?

#4  Ing. Eva Mihalíková 01.03.2020, 13:22

Julius gina Ak ste zarobil min.3120 eur tak áno.

#5  Ing. Eva Mihalíková 01.03.2020, 13:23

gestad: keď nemal žiadny príjem popri PN tak nemusí podávať daňové priznanie.

#6  Ing. Eva Mihalíková 01.03.2020, 13:24

Zlatica kuruczova: Ak ste popri PN nemala žiadny iný príjem, ktorý by podliehal zdaneniu tak nemusíte podávať.

#7  P. Marko 16.04.2020, 17:35

Ak som marodil skoro 2mesiace mali by my vracať niejakú sumu ale ja som mal nedoplatok ako to je možné?

#8  Ing. Eva Mihalíková 07.05.2020, 15:14

P. Marko: výška preplatku závisí aj od výšky Vašich príjmov, ak ste mal vysoký príjem a uplatňovali Vám nezdaniteľnú na daňovníka tak Vám mohol vzniknúť nedoplatok aj keď ste bol PN.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vsetko-o-danovych-priznaniach-za-rok-2019&idc=404

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.