Zdaňovanie záväzkov po splatnosti

Pri spracovávaní daňového priznania právnických osôb k dani z príjmov je nutné venovať osobitnú pozornosť záväzkom po splatnosti, ktoré sú evidované v účtovníctve. Základ dane je nutné zvýšiť o časť neuhradených záväzkov podľa doby po splatnosti nasledovne:

  • viac ako 360 dní po splatnosti = 20% z menovitej hodnoty  záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
  • viac ako 720 dní po splatnosti = 50% z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
  • viac ako 1080 dní po splatnosti = 100% z menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Úhrnná suma takto vypočítaných častí neuhradených záväzkov sa uvádza v daňovom priznaní na riadku č. 180 ako položka zvyšujúca výsledok hospodárenia, v účtovníctve sa neúčtuje.

Príklad: Firma Acko s.r.o. eviduje k 31.12.2018 nasledujúce neuhradené záväzky:

Variabilný symbol faktúry

Dodávateľ

Neuhradená suma

Dátum splatnosti

Počet dní po splatnosti

Zdanenie v %

Suma zdanenia v €

140035

ABC s.r.o.

1 500,00

14.05.2014

1 692 dní

100%

1 500,00

160078

XYZ s.r.o.

835,00

03.01.2017

727 dní

50%

417,50

170023

DEF s.r.o.

335,00

15.05.2017

595 dní

20%

67,00

SPOLU

 

 

 

 

 

1984,50

V daňovom priznaní za rok 2018 teda firma Acko s.r.o. uvedie na riadok 180 sumu 1984,50 ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia, v účtovníctve o tom účtovať nebude.

Použitý príklad je len ilustratívny, nakoľko v praxi sa záväzky zdaňujú postupne, tzn. keď prekročí splatnosť 360 dní zdaní sa 20% z neuhradenej hodnoty záväzku, nasledujúce účtovné obdobie keď prekročí splatnosť 720 dní dodaní sa ďalších 30% neuhradenej hodnoty záväzku aby spolu bolo zdanených 50% z hodnoty, po prekročení 1080 dní po splatnosti sa dodaní zvyšok záväzku do 100% hodnoty neuhradeného záväzku.

Ak dôjde k splateniu záväzku v nasledujúcom účtovnom období, ktorého časť bola takýmto spôsobom zdanená v predchádzajúcom účtovnom období, základ dane sa zníži o sumu uhradeného záväzku v účtovnom období v ktorom došlo k jeho úhrade. Zníženie základu dane sa vykoná v daňovom priznaní na riadku 290 ako položka znižujúca výsledok hospodárenia, v účtovníctve sa o nej opäť neúčtuje.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Účtovné výkazy
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie na účte 261
4 príklady
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zdanovanie-zavazkov-po-splatnosti&idc=342

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.