Odklad lehoty na podanie daňového priznania fyzických aj právnických osôb za rok 2019

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Stiahnuť

POZOR: Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu. Môžu všetky fyzické ako aj právnické osoby podať daňové priznanie a zaplatiť daň až do 30.06.2020 bez podania oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Viac sa dočítate v oficiálnom vyhlásení Finančnej správy SR na tomto odkaze.

Dátum na podanie daňového priznania, ktorý si pamätajú všetci podnikatelia, je 31. marec. V roku 2020 tento deň pripadne na utorok, a tak sa lehota na podanie daňového priznania je presne utorok 31. marca 2020.

Ak však fyzické alebo právnické osoby z akýchkoľvek dôvodov nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania alebo si chcú odložiť platbu dane, môžu si túto lehotu predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace,
  • o šesť kalendárnych mesiacov

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je možné iba na základe oznámenia o predĺžení lehoty, ktoré má svoj predpísaný formulár, ktorý nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku.  

Kedy môžem požiadať o odklad lehoty?

O predĺženie lehoty na podanie daňového priznania môžete požiadať teoreticky z akýchkoľvek dôvod, najčastejšie je to buď pre chýbajúce potvrdenie od zamestnávateľa (najmä pri zahraničných zamestnávateľoch), pre nedostatok času na vyplnenie alebo napríklad pre oddialenie povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Odklad o tri kalendárne mesiace:

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom podania jeho odkladu môžu využiť všetci daňovníci. Oznámenie o predĺžení lehoty sú daňovníci povinní odovzdať (elektronicky, poštou alebo osobe) daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2019 teda do 31. marca 2020). Novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 30. apríl 2020, 1. jún 2020 alebo 30. jún 2020.

Odklad o šesť kalendárnych mesiacov:

Predĺženie o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorým zároveň počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.  Daňovníci sú taktiež povinní odovzdať oznámenie o predĺžení lehoty daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2019 do 31. marca 2020). Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov je rovnako koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 31. júl 2020, 31. august 2020 alebo 30. september 2020.

Ak správca dane príde na to, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov a v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2020. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu uloží pokutu. Kvôli tomu je potrebné rozlišovať, čo sa za príjem plynúci zo zahraničia považuje, a čo naopak nepovažuje. 

Vzor oznámenia odkladu daňového priznania za rok 2019 v roku 2020

Od roku 2018 sa odklad daňového priznania po prvý krát začal podávať prostredníctvom tlačiva. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba prostredníctvom daného tlačiva, ktoré nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku.

Tlačivo obsahuje dve strany a jeho vyplnenie je veľmi jednoduché. Daňovník najprv na prvej strane vyplní svoje DIČ (ak sa jedná o fyzickú osobu DIC nevypĺňa, nižši vyplní rodné číslo) a zdaňovacie obdobie, ktoré si uplatňuje. Ďalej vyplní svoje identifikačné údaje ako je obchodné meno alebo názov spolu s jeho sídlom, resp. svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu. Na druhej strane daňovník zaškrtne, či si lehotu predlžuje o najviac tri alebo o šesť kalendárnych mesiacov a vypíše dátum novej lehoty na podanie daňového priznania (30. 4. 2020, 01. 06. 2020, 30. 6. 2020 pri predĺžení o najviac tri kalendárne mesiace, resp. lehotu 31. 7. 2020, 31. 8. 2020, 30. 9. 2020 pri predĺžení o najviac o šesť kalendárnych mesiacov). Na záver sa podpíše osoba, ktorá tlačivo vyplnila spolu s dátumom vyplnenia. Takto vyplnené tlačivo sa pošle poštou alebo odovzdá osobne na daňovom úrade, resp. podá elektronicky. V prípade, že tlačivo budete posielať poštou, razítko z pošty musí mať najneskorší dátum 31.03.2020, tzn. toto oznámenie môžete poslať aj posledný deň na podanie daňového priznania.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zálohových faktúr
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Opravné položky
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravného
11 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odklad-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-fyzickych-aj-pravnickych-osob-za-rok-2019&idc=405

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.