Základná teória o DPH jednoducho a zrozumiteľne.

Pri začiatkoch s účtovaním o dani z pridanej hodnoty je nutné vedieť rozlišovať, či sa jedná o DPH na vstupe alebo na výstupe pri danom platiteľovi DPH. Ucelenú teóriu o dani z pridanej hodnoty poskytuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v ktorom je možné nájsť definície všetkých možných prípadov, kedy je povolené daň  z pridanej hodnoty odpočítať alebo je nutné ju odviesť a vrátiť štátu, kto sa kedy stáva platiteľom, atď.

Všeobecná teória

Laicky by sme mohli fungovanie DPH vysvetliť takto: Platiteľ DPH (má pridelené iČ DPH) predáva tovar alebo služby, na všetko čo predá musí pripočítať DPH 20%, zároveň ak tento tovar nakupuje od slovenského dodávateľa, ktorý je rovnako platiteľ DPH a na faktúre uvádza 20% daň na svoje výrobky, môže si túto DPH príjemca tovaru odpočítať. V praxi to funguje tak, že platiteľ DPH napríklad firma ABC s.r.o. predáva tovar s DPH 20%, za daný mesiac predá tovar v hodnote 12 000 € (2 000 € zo sumy tvorí DPH), súhrn nakúpených tovarov od dodávateľov je 6 000 € (1 000 € zo sumy tvorí DPH), v konečnom dôsledku mu vychádza 2000 – 1000 = 1000 € vrátiť späť štátu, teda zaplatiť po odovzdaní daňového priznania.

Často dostávame otázky, prečo musí platiteľ túto daň z pridanej hodnoty odviesť? Celé to funguje tak, že platiteľ si stanoví určitú sumu za svoj tovar, napríklad chce predávať počítače, za 1 počítač chce 500 €, keďže je však platiteľ tak aby on sám zarobil 500€ musí k tejto sume prirátať DPH 100€, celkovo tak predá počítač za 600 €, pričom 500 € tvorí jeho zisk a 100 € je len pridaná hodnota, ktorá patrí štátu, takže ak mu po skončení mesiaca vyjde povinnosť odviesť daň tak zaplatí len to čo prijal navyše.

Účtovná teória

Pre vykazovanie DPH používame účet č. 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 – Daň z pridanej hodnoty.

O dani z pridanej hodnoty účtujú len platitelia DPH. To znamená, bolo im pridelení  identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).

DPH na vstupe

DPH na vstupe predstavuje daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí platiteľ spolu s prijatým tovarom, materiálom, službou, či majetkom.

Daňovým dokladom môže byť faktúra, zjednodušená faktúra (bloček z ERP), prípadne splátkový kalendár.

DPH na vstupe účtujeme vždy ako pohľadávku voči finančnej správe.

Strana k zaúčtovaniu na účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 na vstupe: MD

DPH na výstupe

DPH na výstupe predstavuje daň z pridanej hodnoty, ktorú platiteľovi zaplatia odberatelia, tzn. prijme ju za poskytnutý tovar, materiál, či službu.

Daňovým dokladom je najčastejšie faktúra, ale môže to byť aj zjednodušená faktúra (doklad z ERP).

DPH na výstupe účtujeme vždy ako záväzok voči finančnej správe.

Strana k zaúčtovaniu na účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 na výstupe: D

Príklady účtovania

Pred začatím účtovania sa účtovná jednotka môže rozhodnúť či bude účtovať záväzok aj pohľadávku voči finančnej správe na rovnaký analytický účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 alebo ich rozlíši a na konci zdaniteľného obdobia preúčtuje.

Účtovanie dane za vstupe – platiteľ DPH

Účtovný prípad

MD

D

Prijatá faktúra za tovar bez DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Účtovanie dane za výstupe – platiteľ DPH

Účtovný prípad

MD

D

Vydaná  faktúra za tovar bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

DPH 20%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Preúčtovanie DPH – pohľadávka voči FS

Účtovný prípad

MD

D

Preúčtovanie DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

Úhrada DPH na základe daňového priznania k DPH

Účtovný prípad

MD

D

Úhrada DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Na účte 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001 sa účtujú aj pohľadávky aj záväzky voči finančnej správe (FS), po skončení zdaňovacieho obdobia sa zostatok na účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001 prevedie na účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002 je to z toho dôvodu aby vedela účtovná jednotka rýchlo vyčísliť aká veľká je jej pohľadávka voči FS, keďže v čase vyčíslovania pohľadávky (po skončení zdaňovacieho obdobia) má na účte 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001 už zaúčtované pohľadávky či záväzky z aktuálneho zdaňovacieho obdobia (mesiaca).

To čo sa priebežne účtuje na účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 sa musí finančnej správe vykázať formou daňového priznania štvrť ročne alebo mesačne. Môžu nastať dva prípady:

1.)    Daň na výstupe je vyššia ako daň na vstupe, platiteľovi DPH vznikol záväzok voči štátu – FS = DAŇOVÁ POVINNOSŤ

2.)    Daň na vstupe je vyššia ako na výstupe, platiteľ DPH má nárok na vrátenie dane od štátu – FS = NADMERNÝ ODPOČET

 

Účtovanie dane za vstupe – neplatiteľ DPH

Účtovný prípad

MD

D

Prijatá faktúra za tovar bez DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

DPH 20%

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Inzerce ∇

Suma DPH pri neplatiteľovi DPH sa vždy pripočítava k cene tovaru.

Daňové priznanie a kontrolný výkaz

Daňové priznanie k DPH je v súčasnosti nutné podávať len elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. V súvislosti s DPH si nezabudnite naštudovať aj ako správne vyplniť a podať Kontrolný výkaz DPH.

Kategórie

S tématom 'Základná teória o DPH jednoducho a zrozumiteľne.' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Základná teória o DPH
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

17. 10. 2020

Kedy podať súhrnný výkaz, lehoty na podanie súhrnného výkazu, návod ako na to

Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013

Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz

Kedy sa vracajú dane?

31. 08. 2020

Kedy Vám finančný úrad vyplatí preplatok na dani? Kedy vzniká nadmerný odpočet DPH?

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zakladna-teoria-o-DPH-jednoducho-a-zrozumitelne-&idc=273

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.