Súhrnný výkaz k DPH

Povinnosť podávať súhrný výkaz predpisuje § 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Súhrnný výkaz musí podať:

 • platiteľ DPH
 • zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 a §7a.

 

Kedy vzniká povinnosť podať súhrnný výkaz platiteľovi DPH (§ 80 ods. 1 zákona o DPH):

 • ak dodal tovar do iného členského štátu osobe, ktorá je v danom štáte registrovaná pre daň (napr. slovenský platiteľ DPH dodá tovar českému platiteľovi dph)
 • ak premiestnil tovar oslobodený od dane (napr. slovenský platiteľ dph dodá tovar českému platiteľovi dph vrátane prepravy)
 • ak sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ
 • ak dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe registrovanej pre daň (v takomto prípade vzniká povinnosť podať súhrnný výkaz aj pre registrovanú osobu podľa §7 a §7a)
 • ak odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock

 

Obdobie na podanie súhrnného výkazu u platiteľa DPH:

 • kalendárny štvrťrok ak hodnota tovarov nepresiahne hodnotu 50 000 Eur
 • kalendárny mesiac ak hodnota tovarov presiahne hodnotu 50 000 Eur

 

Obdobie na podanie súhrnného výkazu u registrovanej osoby:

 • v prípade dodanie služieb - kalendárny štvrťrok
 • v prípade trojstranného obchodu – platia obdobia ako u platiteľa

 

Lehota na podanie súhrnného výkazu

Súhrnný výkaz sa podáva do 25 dní po skončenia obdobia, za ktoré vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz (ak vznikne povinnosť v októbri, mesačný súhrnný výkaz je potrebné podať do 25.11., štvrťročný súhrnný výkaz je potrebné podať do 25.01.) Ak koniec lehoty na podanie súhrného výkazu pripadne na sobotu alebo nedeľu, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.

Súhrnný výkaz sa podáva výhradne elektronicky, musí byť podpísaný buď kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP,ZEP) alebo elektronickou značkou (EZ).

 

Čo sa uvádza v súhrnnom výkaze?

Dodanie tovaru:

 • IČ DPH nadobúdateľa tovaru (príjemcu)
 • súhrnná hodnota tovaru dodaného danému nadobúdateľovi
 • Kód 1 pre tovar

Dodanie služby:

 • IČ DPH nadobúdateľa služby (príjemcu)
 • súhrnná hodnota služieb poskytnutých danému príjemcovi
 • Kód 2 pre služby

Oprava údajov v súhrnnom výkaze

V prípade, že podaný súhrnný výkaz obsahuje chyby, v lehote na podanie súhrnného výkazu je možné podať opravný výkaz, ktorý nahradí pôvodný riadny súhrnný výkaz. Po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu sa podáva dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú.

 

Príklad I

Spoločnosť ABC s.r.o., platiteľ DPH dodala v septembri dva krát tovar českému odberateľovi s českým IČ DPH (CZ12345678), prvá dodávka tovaru mala hodnotu 10 000 Eur, druhá dodávka tovaru mala hodnotu 5 000 Eur, faktúry za dodanie tovaru boli vystavené v súlade s § 43 ods. 1 zákona o DPH, tzn. bez DPH.

Spoločnosť ABC musí do 25.10. podať súhrnný výkaz v ktorom uvedie:

Kód štátu

IČ pre daň

Hodnota tovaru

Kód

CZ

12345678

15 000

1

 

Príklad II

Živnostník Jozef Mak poskytuje služby rakúskemu odberateľovi s IČ DPH (ATU16161616), každý mesiac vystavuje faktúru v sume 550 Eur, je registrovanou osobou na DPH podľa §7a.

Pán Jozef keďže dodáva služby zdaniteľnej osobe v členskom štáte EUR musí podať súhrný výkaz štvrťročne. Do 25.10. podá súhrnný výkaz za mesiace júl, august september takto:

Kód štátu

IČ pre daň

Hodnota služieb

Kód

ATU

16161616

1650,00

2

 

K podávaniu suhrnných výkazov vydala Finančná správa SR metodický pokyn, prečítať si ho môžete na tomto odkaze (PDF).

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie na účte 261
4 príklady
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňové veličiny
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Suhrnny-vykaz-k-DPH&idc=425

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.