Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie daní

| Ing. Eva Mihalíková

Dane sa účtujú podľa § 48 ods. 1 písm. d) Postupov účtovania na účtoch účtovnej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.

Dane rozdeľujeme na:

Priame:

 • Daň z príjmov (FO, PO)
 • Daň z nehnuteľností
 • Daň z dedičstva
 • Daň z motorových vozidiel

Nepriame:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Spotrebné dane

Na účtovanie daní máme v účtovnej osnove nasledujúce účty:

K daným účtom máme v účtovnej osnove aj nákladové účty:

Účtovné prípady na účtovanie daní

Účtovné súvzťažnosti – účet 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

MD

D

Úhrada mesačných preddavkov na daň z príjmu – VBÚ

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záväzok splatnej dane z príjmu po ukončení účtovného obdobia

591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Úhrada nedoplatku na daň z príjmov – VBÚ

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vrátenie preplatku dane z príjmu z finančnej správy – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie

 

 

a)      Nevýznamná suma

595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

b)      Významná suma

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428/ 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

 

 

 

Inzercia ∇

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

MD

D

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti – zamestnanci

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti – spoločníci

366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Úhrada preddavkov na daň zo závislej činnosti – VBÚ

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov – zamestnanci, spoločníci

 

 

a)      Preplatok na dani

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331, 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

b)      Nedoplatok na dani

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331, 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

MD

D

Prijatá faktúra za nákup tovaru

 

 

a)      Cena bez DPH

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie tovaru na sklad – ID

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

Vystavená faktúra za tovar

 

 

a)      Cena bez DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b)      DPH 20%

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Vznik daňovej povinnosti k DPH preúčtovanie DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

Úhrada DPH za daný mesiac/štvrťrok – VBÚ

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Nadmerný odpočet na DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

MD

D

Vystavená faktúra na tovar podliehajúci spotrebnej dani

 

 

a)      Cena tovaru bez dane

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b)      Spotrebná daň

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

c)       DPH 20%

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Prijatá faktúra za tovar podliehajúci spotrebnej dani

 

 

a)      Cena tovaru bez dane

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      Spotrebná daň

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

c)       DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada spotrebnej dane  v prípade daňového nedoplatku – VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vrátenie spotrebnej dane na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Záväzok na daň z motorových vozidiel po odovzdaní daňového priznania

531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Záväzok na daň z miestnych daní a poplatkov

538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Úhrada dane z motorových vozidiel – VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada miestnych daní a poplatkov – VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Účtovanie daní upravujú tieto zákony:

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
 • Zákony o spotrebných daniach
 • Zákon č. 563/2009 – Daňový poriadok
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • A i. 

Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape: aktualizované pre rok 2016 Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape: aktualizované pre rok 2016

10. 05. 2016, Tomáš Vojta Vizualizácia dát na mape: DPH v krajinách Európy pre rok 2016... celý článok


 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH

02. 11. 2015, Accace k.s. Podľa zákona o DPH má povinnosť registrovať sa na účely DPH každá zdaniteľná osoba usadená na Slovensku, ktorá presiahne obrat 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov... celý článok


 Ak si chcete od nového roka uplatniť osobitný režim DPH, musíte o tom informovať správcu dane Ak si chcete od nového roka uplatniť osobitný režim DPH, musíte o tom informovať správcu dane

16. 10. 2015, Accace k.s. Dňa 1. 10. 2015 schválila Národná rada SR novelu zákona o DPH. Novela predstavila osobitný režim DPH a zaviedla zmeny pri dobrovoľnej registrácii k DPH... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dani&idc=271

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.