Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie daní

| Ing. Eva Mihalíková

Dane sa účtujú podľa § 48 ods. 1 písm. d) Postupov účtovania na účtoch účtovnej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.

Dane rozdeľujeme na:

Priame:

 • Daň z príjmov (FO, PO)
 • Daň z nehnuteľností
 • Daň z dedičstva
 • Daň z motorových vozidiel

Nepriame:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Spotrebné dane

Na účtovanie daní máme v účtovnej osnove nasledujúce účty:

K daným účtom máme v účtovnej osnove aj nákladové účty:

Účtovné prípady na účtovanie daní

Účtovné súvzťažnosti – účet 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

MD

D

Úhrada mesačných preddavkov na daň z príjmu – VBÚ

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záväzok splatnej dane z príjmu po ukončení účtovného obdobia

591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Úhrada nedoplatku na daň z príjmov – VBÚ

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vrátenie preplatku dane z príjmu z finančnej správy – VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie

 

 

a)      Nevýznamná suma

595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

b)      Významná suma

428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428/ 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

 

 

 

Inzercia ∇

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

MD

D

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti – zamestnanci

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti – spoločníci

366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Úhrada preddavkov na daň zo závislej činnosti – VBÚ

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov – zamestnanci, spoločníci

 

 

a)      Preplatok na dani

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331, 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

b)      Nedoplatok na dani

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331, 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

MD

D

Prijatá faktúra za nákup tovaru

 

 

a)      Cena bez DPH

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie tovaru na sklad – ID

132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

Vystavená faktúra za tovar

 

 

a)      Cena bez DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b)      DPH 20%

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Vznik daňovej povinnosti k DPH preúčtovanie DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

Úhrada DPH za daný mesiac/štvrťrok – VBÚ

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Nadmerný odpočet na DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

MD

D

Vystavená faktúra na tovar podliehajúci spotrebnej dani

 

 

a)      Cena tovaru bez dane

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604

b)      Spotrebná daň

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

c)       DPH 20%

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Prijatá faktúra za tovar podliehajúci spotrebnej dani

 

 

a)      Cena tovaru bez dane

131Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktívny) 131

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      Spotrebná daň

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

c)       DPH 20%

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada spotrebnej dane  v prípade daňového nedoplatku – VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vrátenie spotrebnej dane na bankový účet

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Záväzok na daň z motorových vozidiel po odovzdaní daňového priznania

531Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový) 531

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Záväzok na daň z miestnych daní a poplatkov

538Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový) 538

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Úhrada dane z motorových vozidiel – VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada miestnych daní a poplatkov – VBÚ

345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Účtovanie daní upravujú tieto zákony:

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
 • Zákony o spotrebných daniach
 • Zákon č. 563/2009 – Daňový poriadok
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • A i. 

Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Súhrnný výkaz k DPH Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013, Eva Mihalíková Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz... celý článok


 Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape: aktualizované pre rok 2016 Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape: aktualizované pre rok 2016

10. 05. 2016, Tomáš Vojta Vizualizácia dát na mape: DPH v krajinách Európy pre rok 2016... celý článok


 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH

02. 11. 2015, Accace k.s. Podľa zákona o DPH má povinnosť registrovať sa na účely DPH každá zdaniteľná osoba usadená na Slovensku, ktorá presiahne obrat 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dani&idc=271

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.