Videokurz Kurzy účtovnictva

Účtovanie daní

Dane sa účtujú podľa § 48 ods. 1 písm. d) Postupov účtovania na účtoch účtovnej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a dotácií.

Dane rozdeľujeme na:

Priame:

 • Daň z príjmov (FO, PO)
 • Daň z nehnuteľností
 • Daň z dedičstva
 • Daň z motorových vozidiel

Nepriame:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Spotrebné dane

Na účtovanie daní máme v účtovnej osnove nasledujúce účty:

K daným účtom máme v účtovnej osnove aj nákladové účty:

Účtovné prípady na účtovanie daní

Účtovné súvzťažnosti – účet 341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

MD

D

Úhrada mesačných preddavkov na daň z príjmu – VBÚ

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Záväzok splatnej dane z príjmu po ukončení účtovného obdobia

591 Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktivní) 591

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Úhrada nedoplatku na daň z príjmov – VBÚ

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vrátenie preplatku dane z príjmu z finančnej správy – VBÚ

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce obdobie

 

 

a)      Nevýznamná suma

595 Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový - nedaňový) 595

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

b)      Významná suma

428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428/ 429 Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasivní) 429

341 Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341

 

 

 

Inzerce ∇

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

MD

D

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti – zamestnanci

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti – spoločníci

366 Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) 366

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Úhrada preddavkov na daň zo závislej činnosti – VBÚ

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov – zamestnanci, spoločníci

 

 

a)      Preplatok na dani

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331, 366 Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) 366

b)      Nedoplatok na dani

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331, 366 Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) 366

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

MD

D

Prijatá faktúra za nákup tovaru

 

 

a)      Cena bez DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zaradenie tovaru na sklad – ID

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

Vystavená faktúra za tovar

 

 

a)      Cena bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH 20%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Vznik daňovej povinnosti k DPH preúčtovanie DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

Úhrada DPH za daný mesiac/štvrťrok – VBÚ

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Nadmerný odpočet na DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343002

 

Účtovné súvzťažnosti – účet 345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

MD

D

Vystavená faktúra na tovar podliehajúci spotrebnej dani

 

 

a)      Cena tovaru bez dane

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      Spotrebná daň

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

c)       DPH 20%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Prijatá faktúra za tovar podliehajúci spotrebnej dani

 

 

a)      Cena tovaru bez dane

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      Spotrebná daň

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

c)       DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Úhrada spotrebnej dane  v prípade daňového nedoplatku – VBÚ

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Vrátenie spotrebnej dane na bankový účet

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Záväzok na daň z motorových vozidiel po odovzdaní daňového priznania

531 Účet 531 - Daň z motorových vozidiel (Nákladový - daňový) 531

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Záväzok na daň z miestnych daní a poplatkov

538 Účet 538 - Ostatné dane a poplatky (Nákladový - daňový) 538

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Úhrada dane z motorových vozidiel – VBÚ

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada miestnych daní a poplatkov – VBÚ

345 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Účtovanie daní upravujú tieto zákony:

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel
 • Zákony o spotrebných daniach
 • Zákon č. 563/2009 – Daňový poriadok
 • Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • A i. 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013

Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-dani&idc=271

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.