Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch

Pri účtovaní DPH v rámci slovenských dodávateľov a odberateľov rozšlišujeme pojmy:

  • daňová povinnosť
  • odpočet dane

O daňovej povinnosti účtujeme v súvislosti s vystavenými faktúrami, pričom vznik daňovej povinnosti je vymedzený v § 19 – 21 zákona o DPH.

Na druhej strane o odpočte dane účtujeme v súvislosti s prijatými faktúrami, presné podmienky odpočtu DPH stanovuje § 49 – 51 zákona o DPH.

Vystavené faktúry – daňová povinnosť

V prípade platiteľa dane z pridanej hodnoty vzniká daňová povinnosť v týchto prípadoch:

  • dodanie tovaru v SR,
  • dodanie služby v SR,
  • daňová povinnosť na základe platby,
  • platba prijatá pred dodaním tovaru,
  • ostatné špecifické prípady.

Doklady s daňovou povinnosťou v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze

Vystavené faktúry s daňovou povinnosťou sa do daňového priznania premietnu na riadky 1 až 18. V kontrolnom výkaze sa tieto doklady budú uvádzať v častiach A1, A2, D1, D2.

 

1. Vystavená faktúra s 20% sadzbou DPH

Firma TRIP s.r.o. platiteľ DPH vystaví faktúru s 20% DPH za dodanie tovaru svojmu slovenskému odberateľovi.

Vystavená faktúra za tovar

MD

D

a)      Tržba za predaný tovar

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH 20%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Inzerce ∇


 

V daňovom priznaní sa táto faktúra premietne do riadka 03 – Základ dane a do riadka 04 - 20% DPH. V kontrolnom výkaze sa vystavená faktúra uvedie v časti A1.

 

 2. Vystavená faktúra s dvomi sadzbami DPH

Firma TRIP platiteľ DPH vystaví faktúru za tovar a dodané služby svojmu slovenskému odberateľovi, pričom na tovar použije 10% sadzbu a na služby 20% sadzbu DPH.

Vystavená faktúra za tovar

MD

D

a)      Tržba za predaný tovar

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH 10%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343.002

c)       Tržba za poskytnuté služby

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

d)      DPH 20%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343.001

 

V daňovom priznaní sa táto faktúra premietne do riadkov:

  • 10% sadzba = riadky 01 základ dane, 02 – DPH 10%
  • 20% sadzba = riadky 03 – Základ dane, 04 - 20% DPH.

V kontrolnom výkaze sa vystavená faktúra uvedie opäť v časti A1.

 

 3. Vystavená faktúra pre fyzickú osobu

Firma TRIP s.r.o. vystaví faktúru za dodanie tovaru fyzickej osobe, na dodanie tovaru uplatní 20% DPH.

Vystavená faktúra za tovar

MD

D

a)      Tržba za predaný tovar

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH 20%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

V daňovom priznaní sa táto faktúra premietne do riadka 03 – Základ dane a do riadka 04 - 20% DPH. V kontrolnom výkaze sa vystavená faktúra uvedie v časti D2.

 

4. Vystavená faktúra s prenosom daňovej povinnosti (§ 69 ods. 12 zákona o DPH)

Firma TRIP s.r.o. vystaví faktúru za dodanie služieb s prenosom daňovej povinnosti (bez DPH) svojmu slovenskému odberateľovi – platiteľovi DPH.

 

Vystavená faktúra za tovar

MD

D

a)      Tržba za poskytnuté služby

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

 

V daňovom priznaní sa táto faktúra neuvádza. V kontrolnom výkaze sa vystavená faktúra uvedie v časti A2.

 

5. Vystavená mínusová faktúra – Oprava základu dane

 

Firma TRIP s.r.o. platiteľ DPH vystaví opravnú faktúru s 20% DPH za dodanie tovaru svojmu slovenskému odberateľovi.

Vystavená opravná faktúra za tovar

MD

D

a)      Tržba za poskytnuté služby

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

b)      Oprava DPH 20%

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

V daňovom priznaní sa táto faktúra uvedie v riadkoch 26 – Základ dane, 27 – 20% DPH. V kontrolnom výkaze sa vystavená faktúra uvedie v časti C1, povinným údajom je číslo pôvodnej faktúry, ktorá sa opravuje.

 

 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných vystavených dokladoch
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

17. 10. 2020

Kedy podať súhrnný výkaz, lehoty na podanie súhrnného výkazu, návod ako na to

Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013

Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-DPH-pri-vystavenych-fakturach-v-prikladoch&idc=308

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.