Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020

| Ing. Eva Mihalíková

Pre rýchly výpočet odpisov použite našu kalkulačku rovnomerných a zrýchlených odpisov. Pre zaúčtovanie môžete použiť verziu stránky pre tlač.

V mesiaci, v ktorom došlo k obstaraniu dlhodobého majetku je nutné tento majetok zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny. Všetky odpisové skupiny sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vzhľadom na zatriedenie do odpisových skupín je možné dlhodobý majetok odpisovať buď rovnomernou alebo zrýchlenou metódou odpisovania.

Pri rovnomernom odpisovaní ročný odpis predstavuje podiel obstarávacej ceny dlhodobého majetku a doby odpisovania, napríklad pre odpisovú skupinu 1, v ktorej sa majetok odpisuje 4 roky, je ročný odpis vo výške 1/4 z obstarávacej ceny.

V roku 2020 pribudla medzi odpisové skupiny, odpisová skupina 0. – do tejto skupiny patria elektromobily a doba odpisovania je 2 roky.

Prehľad odpisových skupín:

Odpisová skupina

Doba odpisovania

0.

2 roky

1.

4 roky

2.

6 rokov

3.

8 rokov

4.

12 rokov

5.

20 rokov

6.

40 rokov

 

Zaokrúhľovanie odpisov

Od 01.01.2020 sa odpisy a aj ich pomerná časť zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta, do 31.12.2019 sa zaokrúhľovali na celé eurá vždy nahor.

 Výpočet odpisov

V roku, v ktorom dôjde k obstaraniu dlhodobého majetku sa uplatňuje len pomerná časť z ročného odpisu, ktorá sa vypočíta ako ročná výška odpisov prepočítaná na mesiac krát počet mesiacov od mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok obstaraný (vrátane) po koniec účtovného obdobia, tzn. ak bol dlhodobý majetok obstaraný v marci a j zaradený do 1. odpisovej skupiny,  za dané účtovné obdobie je mesačná výška odpisov = obstarávacia cena/4/12 a ročná výška = mesačná výška odpisov*10.

Príklad

Spoločnosť MIMA s.r.o. obstarala dňa 22.03.2020 osobný automobil, obstarávacia cena automobilu je 21 000 Eur, za prihlásenie automobilu a ŠPZ zaplatila dňa 25.03.2020 630 Eur, poistné za automobil uhradila 25.03.2020 vo výške 550 Eur.

Výpočet pomernej časti odpisov a ročných odpisov:

Obstarávacia cena automobilu = 21 000 + 630 = 21 630 Eur

Ročný odpis = 21 630/4 = 5 407,50

Pomerná časť odpisov za 10 mesiacov (marec - december 2020) = 5407,50/12*10 = 4506,25

Prehľad odpisov v rokoch:

Rok odpisovania

Výška odpisov

Zostatková cena

1.rok=10mesiacov

4 506,25

17 123,75

2. rok

5 407,50

11 716,25

3. rok

5 407,50

6 308,75

4. rok

5 407,50

901,25

5. rok=2 mesiace

901,25

0

 

Automobil bude úplne odpísaný vo februári roku 2024.

Ak sa Vám zdá výpočet odpisov príliš zložitý, môžete využiť našu kalkulačku rovnomerných a zrýchlených odpisov. Pre zaúčtovanie môžete použiť verziu stránky pre tlač.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

  Zmena výšky životného minima od 1.7.2020 Zmena výšky životného minima od 1.7.2020

18. 06. 2020, Michaela Vetráková Ako sa zmenia sumy životného minima od júla 2020? Aké ostatné veličiny táto zmena ovplyvní?... celý článok


 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených  v roku 2020 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených v roku 2020

07. 05. 2020, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Výpočet rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku: Kalkulačka + Ako sa počítajú odpisy?... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Ligačová Ingrid 24.06.2020, 08:11

    Dobrý deň, otázka k zaokrúhľovaniu odpisov od 1.1.2020. Po novom to má byť matematicky na dve desatinné miesta - to sa týka iba daňových alebo aj účtovných odpisov. Účtovné odpisy nám systém teraz zaokrúhľuje na celé eurá.

  1. [ 2] Marcelita 28.07.2020, 15:20

    Dobrý deň, spoločnosť predala auto 7 ročné odpísane za 5000+ DPH a zostatková cena po odpisoch je 32 022 eur po odpočítaní príjmu z predaja môžem dať zostakovú cenu do nákladov ?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Rovnomerne-odpisovanie-dlhodobeho-majetku-v-roku-2020&idc=415

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.