Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020

| Ing. Eva Mihalíková

Pre rýchly výpočet odpisov použite našu kalkulačku rovnomerných a zrýchlených odpisov. Pre zaúčtovanie môžete použiť verziu stránky pre tlač.

V mesiaci, v ktorom došlo k obstaraniu dlhodobého majetku je nutné tento majetok zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny. Všetky odpisové skupiny sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vzhľadom na zatriedenie do odpisových skupín je možné dlhodobý majetok odpisovať buď rovnomernou alebo zrýchlenou metódou odpisovania.

Pri rovnomernom odpisovaní ročný odpis predstavuje podiel obstarávacej ceny dlhodobého majetku a doby odpisovania, napríklad pre odpisovú skupinu 1, v ktorej sa majetok odpisuje 4 roky, je ročný odpis vo výške 1/4 z obstarávacej ceny.

V roku 2020 pribudla medzi odpisové skupiny, odpisová skupina 0. – do tejto skupiny patria elektromobily a doba odpisovania je 2 roky.

Prehľad odpisových skupín:

Odpisová skupina

Doba odpisovania

0.

2 roky

1.

4 roky

2.

6 rokov

3.

8 rokov

4.

12 rokov

5.

20 rokov

6.

40 rokov

 

Zaokrúhľovanie odpisov

Od 01.01.2020 sa odpisy a aj ich pomerná časť zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta, do 31.12.2019 sa zaokrúhľovali na celé eurá vždy nahor.

 Výpočet odpisov

V roku, v ktorom dôjde k obstaraniu dlhodobého majetku sa uplatňuje len pomerná časť z ročného odpisu, ktorá sa vypočíta ako ročná výška odpisov prepočítaná na mesiac krát počet mesiacov od mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok obstaraný (vrátane) po koniec účtovného obdobia, tzn. ak bol dlhodobý majetok obstaraný v marci a j zaradený do 1. odpisovej skupiny,  za dané účtovné obdobie je mesačná výška odpisov = obstarávacia cena/4/12 a ročná výška = mesačná výška odpisov*10.

Príklad

Spoločnosť MIMA s.r.o. obstarala dňa 22.03.2020 osobný automobil, obstarávacia cena automobilu je 21 000 Eur, za prihlásenie automobilu a ŠPZ zaplatila dňa 25.03.2020 630 Eur, poistné za automobil uhradila 25.03.2020 vo výške 550 Eur.

Výpočet pomernej časti odpisov a ročných odpisov:

Obstarávacia cena automobilu = 21 000 + 630 = 21 630 Eur

Ročný odpis = 21 630/4 = 5 407,50

Pomerná časť odpisov za 10 mesiacov (marec - december 2020) = 5407,50/12*10 = 4506,25

Prehľad odpisov v rokoch:

Rok odpisovania

Výška odpisov

Zostatková cena

1.rok=10mesiacov

4 506,25

17 123,75

2. rok

5 407,50

11 716,25

3. rok

5 407,50

6 308,75

4. rok

5 407,50

901,25

5. rok=2 mesiace

901,25

0

 

Automobil bude úplne odpísaný vo februári roku 2024.

Ak sa Vám zdá výpočet odpisov príliš zložitý, môžete využiť našu kalkulačku rovnomerných a zrýchlených odpisov. Pre zaúčtovanie môžete použiť verziu stránky pre tlač.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených  v roku 2020 Kalkulačka odpisov: rovnomerných a zrýchlených v roku 2020

07. 05. 2020, Tomáš Vojta, Eva Kyselová Výpočet rovnomerných a zrýchlených odpisov majetku: Kalkulačka + Ako sa počítajú odpisy?... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Rovnomerne-odpisovanie-dlhodobeho-majetku-v-roku-2020&idc=415

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.