Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020

Pre rýchly výpočet odpisov použite našu kalkulačku rovnomerných a zrýchlených odpisov. Pre zaúčtovanie môžete použiť verziu stránky pre tlač.

V mesiaci, v ktorom došlo k obstaraniu dlhodobého majetku je nutné tento majetok zaradiť do príslušnej odpisovej skupiny. Všetky odpisové skupiny sú uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Vzhľadom na zatriedenie do odpisových skupín je možné dlhodobý majetok odpisovať buď rovnomernou alebo zrýchlenou metódou odpisovania.

Pri rovnomernom odpisovaní ročný odpis predstavuje podiel obstarávacej ceny dlhodobého majetku a doby odpisovania, napríklad pre odpisovú skupinu 1, v ktorej sa majetok odpisuje 4 roky, je ročný odpis vo výške 1/4 z obstarávacej ceny.

V roku 2020 pribudla medzi odpisové skupiny, odpisová skupina 0. – do tejto skupiny patria elektromobily a doba odpisovania je 2 roky.

Prehľad odpisových skupín:

Odpisová skupina

Doba odpisovania

0.

2 roky

1.

4 roky

2.

6 rokov

3.

8 rokov

4.

12 rokov

5.

20 rokov

6.

40 rokov

 

Zaokrúhľovanie odpisov

Od 01.01.2020 sa odpisy a aj ich pomerná časť zaokrúhľujú matematicky na dve desatinné miesta, do 31.12.2019 sa zaokrúhľovali na celé eurá vždy nahor.

 Výpočet odpisov

V roku, v ktorom dôjde k obstaraniu dlhodobého majetku sa uplatňuje len pomerná časť z ročného odpisu, ktorá sa vypočíta ako ročná výška odpisov prepočítaná na mesiac krát počet mesiacov od mesiaca, v ktorom bol dlhodobý majetok obstaraný (vrátane) po koniec účtovného obdobia, tzn. ak bol dlhodobý majetok obstaraný v marci a j zaradený do 1. odpisovej skupiny,  za dané účtovné obdobie je mesačná výška odpisov = obstarávacia cena/4/12 a ročná výška = mesačná výška odpisov*10.

Príklad

Spoločnosť MIMA s.r.o. obstarala dňa 22.03.2020 osobný automobil, obstarávacia cena automobilu je 21 000 Eur, za prihlásenie automobilu a ŠPZ zaplatila dňa 25.03.2020 630 Eur, poistné za automobil uhradila 25.03.2020 vo výške 550 Eur.

Výpočet pomernej časti odpisov a ročných odpisov:

Obstarávacia cena automobilu = 21 000 + 630 = 21 630 Eur

Ročný odpis = 21 630/4 = 5 407,50

Pomerná časť odpisov za 10 mesiacov (marec - december 2020) = 5407,50/12*10 = 4506,25

Prehľad odpisov v rokoch:

Rok odpisovania

Výška odpisov

Zostatková cena

1.rok=10mesiacov

4 506,25

17 123,75

2. rok

5 407,50

11 716,25

3. rok

5 407,50

6 308,75

4. rok

5 407,50

901,25

5. rok=2 mesiace

901,25

0

 

Automobil bude úplne odpísaný vo februári roku 2024.

Ak sa Vám zdá výpočet odpisov príliš zložitý, môžete využiť našu kalkulačku rovnomerných a zrýchlených odpisov. Pre zaúčtovanie môžete použiť verziu stránky pre tlač.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základy účtovníctva
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test: Skratky v účtovníctve
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie neziskových organizácií
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Ligačová Ingrid 24.06.2020, 08:11

Dobrý deň, otázka k zaokrúhľovaniu odpisov od 1.1.2020. Po novom to má byť matematicky na dve desatinné miesta - to sa týka iba daňových alebo aj účtovných odpisov. Účtovné odpisy nám systém teraz zaokrúhľuje na celé eurá.

#2  Marcelita 28.07.2020, 15:20

Dobrý deň, spoločnosť predala auto 7 ročné odpísane za 5000+ DPH a zostatková cena po odpisoch je 32 022 eur po odpočítaní príjmu z predaja môžem dať zostakovú cenu do nákladov ?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Rovnomerne-odpisovanie-dlhodobeho-majetku-v-roku-2020&idc=415

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.