Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Opravné položky

| Ing. Eva Mihalíková

Podľa § 26 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve sa opravné položky vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku. Opravnú položku je nutné vytvárať na základe opatrnosti, ak je predpoklad, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

 

Opravné položky k dlhodobému majetku sa účtujú na týchto účtoch:

091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

Súvzťažný účtom je účet 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Opravné položky sa nevytvárajú k položkám záväzkov a pri prechodnom zvýšení hodnoty majetku.

Spôsob tvorby opravných položiek by mal byť súčasťou interných smerníc účtovnej jednotky.

 

Inzercia ∇

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky

553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553

09x

Zánik opodstatneného predpokladu jej trvania

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku

09x

553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553

Vyradenie majetku z účtovníctva

 

 

Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku

09x

07x – Oprávky k DNM

08x – Oprávky k DHM

 

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov a podielov sa účtuje na účte 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Tvorba a zúčtovanie opravnej položky sa účtuje takto:

-          suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi ocenením a reálnou hodnotou majetku sa účtuje na ťarchu účtu 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom na účet 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku, ak sa zmena reálnej hodnoty účtovala v prospech účtu 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414.

-          suma, ktorá tvorí kladný rozdiel medzi reálnou hodnotou majetku a ocenením a je k nemu vytvorená opravná položka:

vo výške vytvorenej opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 a v prospech účtu 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565

vo výške sumy tvoriacej rozdiel sa účtuje na ťarchu účtu 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063 a v prospech účtu 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Opravné položky k pohľadávkam

Tvoria sa k pohľadávkam, ak je predpoklad, že dlžník nebude schopný zaplatiť celú čiastku, prípadne jej časť.

Pri určovaní opravnej položky pohľadávok je možné postupovať takto:

  • analytická metóda - používa sa voči dlžníkom s väčšou sumou pohľadávok, princíp ohodnotenia spočíva vo vykonaní individuálneho rozboru všetkých vplyvov a odbornom odhade znehodnotenia
  • štatistická metóda - používa sa voči dlžníkom s menšou sumou pohľadávok, princíp ohodnotenia spočíva v evidencii odpísaných pohľadávok v minulých rokoch
  • kombinovaná metóda - princíp ohodnotenia je kombináciou analytickej a štatistickej metódy

Opravné položky z pohľadávkam sa účtujú na účte 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391, tvorba opravnej položky – 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky k pohľadávke

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

Zrušenie opravnej položky k pohľadávke

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

Vyradenie pohľadávky z účtovníctva

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

31x

Tvorba zákonných opravných položiek k pohľadávkam:

 

 

Tvorba zákonnej opravnej položky k pohľadávkam podľa §20 Zákona o dani z príjmu

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547 AE

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 AE

AE – analytická evidencia

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú odberateľ v nasledujúcom období splatí:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky vo výške 3 000 €

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

Úhrada pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období (10 000 €)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke vo výške 3 000 €

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

 

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú odberateľ v nasledujúcom období splatí čiastočne:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Tvorba opravnej položky vo výške 10 000 €

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

Úhrada pohľadávky v nasledujúcom účtovnom období (8 000 €)

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Čiastočné zníženie opravnej položky vo výške 8 000 €

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547

 

Účtovanie opravnej položky k pohľadávke, ktorú odberateľ nesplatí vôbec a účtovná jednotka pristúpi k odpisu pohľadávky:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva vo výške 5 000 € (celková hodnota 10 000 €)

391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Odpis pohľadávky do nákladov vo výške 5 000 €

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017 Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017

31. 05. 2017, Eva Mihalíková Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku v roku 2017. Obstarávacia cena, reálna hodnota, vlastné náklady. Príklady oceňovania.... celý článok


 Kalkulačka na výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke Kalkulačka na výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke

09. 02. 2014, Tomáš Vojta, Eva Mihalíková Výpočet hodnoty opravnej položky k pohľadávke - online kalkulačka... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Daňové výdavky od A po Z Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Opravné položky souvisí následujúcí účtovný testy

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Opravné položky, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Verma 05.12.2020, 18:11

    Keď sa opravná položka k majetku utvorila v roku 2019 vo výške zostatkovej ceny majetku ako je to s účtovnými odpismi v roku 2020? Majetok sa nepredal, má sa zrušiť opravná položka vo výške odpisov? (09x/553) Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Opravne-polozky&idc=120

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.