Odvody živnostníka v roku 2023

Výška minimálnych odvodov sa mení každý rok, pretože je závislá od výšky priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2022 ovplyvní minimálnu výšku odvodov až v roku 2024. Minimálnu výšku odvodov v roku 2023 teda ovplyvnila výška priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2021, ktorá bola na úrovni 1211,00 Eur.

 

Kedy živnostníkovi vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023?

Vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne ovplyvňuje príjem živnostníka za rok 2022. Ak má živnostník v roku 2022 príjem vyšší ako 7 266,00 Eur vznikne mu v roku 2023 povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, pričom táto povinnosť môže vzniknúť najskôr od 1. júla 2023.

Dátum od kedy má živnostník povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne závisí od dátumu kedy podá daňové priznanie za rok 2022.

Dátum podania daňového priznania za rok 2022

Dátum vzniku povinnosti platiť sociálne poistenie

Riadny termín = do 31.03.2023

od 1. júla 2023

Predĺžený termín = do 02.05.2023

od 1. augusta 2023

Predĺžený termín = do 31.05.2023

od 1. septembra 2023

Predĺžený termín = do 30.06.2023

od 1. októbra 2023

 

Minimálne a maximálne odvody živnostníka na sociálne poistenie v roku 2023

Pri súčasne platnej legislatíve sa minimálne odvody na sociálne poistenie v roku 2023 budú vypočítavať z minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý predstavuje polovica priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021, tzn. 1 211/2 = 605,50 a z tejto sumy vypočítame odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré predstavujú 33,15% z minimálneho vymeriavacieho základu, tzn. 605,50x0,3315 = 200,72 Eur. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023 budú vo výške 200,72 Eur.

Maximálny vymeriavací základ predstavuje 7-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, tzn. 7x1211 = 8 477,00 a z toho sociálne odvody vypočítame opäť ako 33,15%  z maximálneho vymeriavacieho základu, tzn. 8477x0,3315 = 2810,12 Eur. Maximálne odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023 budú vo výške 2 810,12 Eur.

 

Minimálne odvody živnostníka na zdravotné poistenie v roku 2023

Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je rovnaký ako pre sociálne poistenie, tj. polovica priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021, tzn. 1211/2 = 605,50. Zdravotné odvody predstavujú 14% z minimálneho vymeriavacieho základu a teda v roku 2023 to bude 605,50x0,14 = 84,77 Eur. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2023 budú vo výške 84,77 Eur. V prípade živnostníka so zdravotným postihnutím, je táto suma nižšia o polovicu a teda 42,38 Eur.

Maximálne odvody na zdravotné poistenie nie sú stanovené.

 

Odkedy platí živnostník sociálne odvody v novej výške ?

V prípade, že živnostníkovi vznikla povinnosť platiť minimálne odvody na sociálne poistenie (187,78 Eur) už v roku 2022 je povinný od 1. januára 2023 platiť odvody v novej výške a preto za január 2023 musí zaplatiť do 8. februára odvody vo výške 200,72 Eur.

Ak živnostníkovi v roku 2022 nevznikla povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne ale v roku 2022 mal vyšší príjem ako 7266,00 Eur povinnosť mu vznikne podľa toho kedy podá daňové priznanie za rok 2022. Sociálna poisťovňa vznik tejto povinnosti vždy oznámi vopred písomným oznámením, ktoré posiela buď poštou alebo elektronicky ak má živnostník aktivovanú elektronickú schránku.

 

Odkedy platí živnostník zdravotné odvody v novej výške ?

Povinnosť platiť zdravotné odvody vzniká v momente založenia živnosti ak sa nejedná o živnostníka, ktorý je súbežne zamestnanec alebo poistenec štátu. Zdravotné odvody v novej výške je preto živnostník povinný platiť od 1. januára 2023. V prípade, že živnostník v roku 2022 platil minimálne odvody do zdravotnej poisťovne, musí do 8. februára 2023 zaplatiť zdravotné poistenie vo výške 84,77 Eur.

 

Prehľad dátumov od kedy platiť zdravotné poistenie a v akej výške

Odvody v roku 2022

Príjem v Eur v roku 2022

Odvody v roku 2023

Dátum úhrady

Sociálne poistenie = 0 Eur

vyšší ako 7266,00

200,72 Eur

najskôr od 1. júla 2023

do 8. augusta 2023

Sociálne poistenie = 187,78 Eur

vyšší ako 7266,00

200,72 Eur

od 1. januára 2023

do 8. februára 2023

Sociálne poistenie = 187,78 Eur

nižší ako 7266,00

200,72 Eur

od 1. januára 2023 a zánik platenia poistného najskôr od 1. júla 2023

Dátum poslednej úhrady za jún 2023 do 8. júla 2023

Zdravotné poistenie = 79,31 Eur

akýkoľvek

84,77 Eur

od 1. januára 2023

do 8. februára 2023

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Dlhopisy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Opravné položky
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odvody-zivnostnika-v-roku-2023&idc=486

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.