Odvody zamestnanca, zamestnávateľa a SZČO v roku 2024

Zamestnanec, zamestnávateľ aj SZČO platia z vymeriavacieho základu odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Minimálne odvody v roku 2024 opäť porastú. V akej výške budú odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2024?

Odvody zamestnanca, zamestnávateľa a SZČO upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa
Vymeriavacím základom zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti, čiže hrubá mzda zamestnanca. Vymeriavací základ na strane zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Poistné na sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie za zamestnanca zráža zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca a odvádza na účet Sociálnej a zdravotnej poisťovne, spolu s jeho odvodmi.

Zdravotné poistenie zamestnanca sa platí vo forme preddavkov. Poistné na zdravotné poistenie platené zamestnancom je 4 % a platené zamestnávateľom je 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca. U zdravotných odvodov nie je zákonom určený minimálny ani maximálny vymeriavací základ, avšak zamestnávateľovi vzniká povinnosť zraziť zamestnancovi zo mzdy preddavok na zdravotné poistenie v zákonom stanovenej minimálnej sume. Od 1.1.2024 zamestnanec musí na zdravotnom poistení zaplatiť minimálne 37,63 € mesačne. Keďže poistenie sa platí formou preddavkov, dôležité je ročné zúčtovanie poistenia. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vykoná zdravotná poisťovňa výpočet poistného zo skutočných príjmov zamestnanca za celý kalendárny rok a od všetkých zamestnávateľov. Ak zaplatené preddavky nebudú v dostatočnej výške, môže zamestnancovi vzniknúť aj nedoplatok na zdravotnom poistení.

Sociálne poistenie sa na rozdiel od zdravotného poistenia platí priamo vo forme poistného. Poistné na sociálne poistenie platené zamestnancom je 9,4 % a platené zamestnávateľom je 25,2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

 

Odvody SZČO

Minimálny vymeriavací základ SZČO sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2022. Výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov v roku 2024 je 652 €. Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2024 sa vypočítajú ako 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálne odvody (preddavky) do zdravotnej poisťovne pre osobu bez zdravotného postihnutia sú 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu (v prípade osoby so zdravotným postihnutím je to 7 %).

 

Kedy vzniká SZČO povinnosť platiť odvody?

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká živnostníkovi po podaní prvého daňového priznania, resp. od 1. júla kalendárneho roka (od 1. októbra v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mal živnostník príjem z podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. Táto povinnosť vzniká po dosiahnutí príjmu vykázaného v daňovom priznaní za rok 2023 vyššieho ako 7 824 €.

V prípade zdravotných odvodov vzniká živnostníkovi povinnosť ich úhrady už prvým dňom vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výnimka nastáva iba vtedy, ak by bol živnostník pri začatí podnikania súčasne aj zamestnancom alebo poistencom štátu, nevzťahuje sa na neho minimálny základ a minimálne odvody do zdravotnej poisťovne platiť nemusí.

 

Komplexný prehľad sadzieb a vymeriavacích základov

 

 

 

Sadzba

Min. vymeriavací základ

Minimálne odvody

Max. vymeriavací základ

Zamestnanec

Odvody do SP

9,4 %

zrušený

-

9 128 €

Odvody do ZP

4 %

zrušený

-

zrušený

Zamestnávateľ

Odvody do SP

25,20 %

zrušený

-

9 128 €

Odvody do ZP

10 %

zrušený

-

zrušený

SZČO

Odvody do SP

33,15 %

652 €

216,13 €

9 128 €

Odvody do ZP

14 %

652 €

91,28 €

zrušený

Sadzba poistného  pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v polovičnej výške.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovanie materiálu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňová licencia
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2024

31. 10. 2023

Mzdové veličiny aktualizované pre rok 2024. Výška minimálnej mzdy, minimálna mzda podľa stupňov náročnosti, výška nezdaniteľnej časti v roku 2024.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odvody-zamestnanca-zamestnavatela-a-SZCO-v-roku-2024&idc=520

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.