Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Odloženie lehoty na podanie daňového priznania fyzických aj právnických osôb

| Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Dátum na podanie daňového priznania, ktorý si pamätajú všetci podnikatelia, je 31. marec. Ten však v roku 2018 pripadne na sobotu, a tak sa lehota na podanie daňového priznania posúva až na utorok 3. apríla 2018.

Ak však fyzické alebo právnické osoby z určitých dôvodov nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania alebo si chcú odložiť platbu dane, môžu si túto lehotu predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace,
  • o šesť kalendárnych mesiacov

 

Predĺženie lehoty je možné iba na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

 

Podmienky v špecifických prípadoch:

Oznámenie musí byť podané správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania. Túto možnosť má: daňovník v konkurze, v likvidácii a dedič zomrelého daňovníka a však si nesmú predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom odkladu. Títo daňovníci si môžu lehotu predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace.

 

Odklad o tri kalendárne mesiace:

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom podania jeho odkladu môžu využiť všetci daňovníci okrem vyššie spomenutých. Oznámenie o predĺžení lehoty sú daňovníci povinní odovzdať daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2017 teda do 3. apríla 2018). Novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 30. apríl 2018, 31. máj 2018 alebo 30. jún 2018.

Odklad o šesť kalendárnych mesiacov:

Predĺženie o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorým zároveň počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.  Daňovníci sú taktiež povinní odovzdať oznámenie o predĺžení lehoty daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2017 do 3. apríla 2018). Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 31. júl 2018, 31. august 2018 alebo 30. september 2018.

Ak správca dane príde na to, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2018. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu uloží pokutu. Kvôli tomu je potrebné rozlišovať, čo sa za príjem plynúci zo zahraničia považuje, a čo naopak nepovažuje. 

Vzor oznámenia odkladu daňového priznania za rok 2017 v roku 2018

V roku 2018 sa odklad daňového priznania po prvýkrát podáva prostredníctvom tlačiva. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba prostredníctvom tlačiva, ktoré nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku.

Tlačivo obsahuje dve strany a jeho vyplnenie je veľmi jednoduché. Daňovník najprv na prvej strane vyplní svoje DIČ (ak sa jedná o fyzickú osobu DIC nevypĺňa, nižši vyplní rodné číslo) a zdaňovacie obdobie, ktoré si uplatňuje. Ďalej vyplní svoje identifikačné údaje ako je obchodné meno alebo názov spolu s jeho sídlom, resp. svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu. Na druhej strane daňovník zaškrtne, či si lehotu predlžuje o najviac tri alebo o šesť kalendárnych mesiacov a vypíše dátum novej lehoty na podanie daňového priznania (30. 4. 2018, 31. 5. 2018, 30. 6. 2018 pri predĺžení o najviac tri kalendárne mesiace, resp. lehotu 31. 7. 2018, 31. 8. 2018, 30. 9. 2018 pri predĺžení o najviac o šesť kalendárnych mesiacov). Na záver sa podpíše osoba, ktorá tlačivo vyplnila spolu s dátumom vyplnenia. Takto vyplnené tlačivo sa odovzdá daňovému úradu, resp. podá elektronicky. Tlačivo môže aj poslať poštou, pričom razitko z pošty na obálke musí mať najneskorší dátum 3.4.2018, tzn. toto oznámenie môžte poslať aj posledný deň na podanie daňového priznania. 

 


Autor: Eva Mihalíková, Margaréta Kuniková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zdaňovanie záväzkov po splatnosti Zdaňovanie záväzkov po splatnosti

29. 06. 2018, Eva Mihalíková Povinnosti zo zákona pri zdanení záväzkov, sadzby zdanenia, návod ako na to... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odlozenie-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-fyzickych-aj-pravnickych-osob&idc=336&utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.