Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Odklad lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021

| Ing. Eva Mihalíková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daň. priznania Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

 

Dátum na podanie daňového priznania je každý rok 31. marec. V roku 2022 tento deň pripadne na štvrtok, a tak lehota na podanie daňového priznania je presne štvrtok 31. marca 2022.

Ak však fyzické alebo právnické osoby z akýchkoľvek dôvodov nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania alebo si chcú odložiť platbu dane, môžu si túto lehotu predĺžiť:

  • o tri kalendárne mesiace,
  • o šesť kalendárnych mesiacov

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je možné iba na základe oznámenia o predĺžení lehoty, ktoré má svoj predpísaný formulár, ktorý nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku, alebo si ho môžete vyplniť elektronicky na Finančnej správe. Pre predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 nebolo vydané nové tlačivo na oznámenie o predĺžení lehoty, a tak zostáva v platnosti tlačivo s označením: OZN493v20. 

 

Kedy môžem požiadať o odklad lehoty?

O predĺženie lehoty na podanie daňového priznania môžete požiadať z akýchkoľvek dôvodov, najčastejšie je to buď pre chýbajúce potvrdenie od zamestnávateľa (najmä pri zahraničných zamestnávateľoch), pre nedostatok času na vyplnenie alebo napríklad pre oddialenie povinnosti platiť odvody do sociálnej poisťovne či pre nemožnosť ísť na daňový úrad kvôli ochoreniu COVID-19.

 

Odklad o tri kalendárne mesiace:

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania prostredníctvom podania odkladu môžu využiť všetci daňovníci. Oznámenie o predĺžení lehoty sú daňovníci povinní odovzdať (elektronicky, poštou alebo osobne) daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2021 teda do 31. marca 2022). Novú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predstavuje koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a prípadná daň na úhradu aj zaplatená, napr. 30. apríl 2022, 31. máj 2022 alebo 30. jún 2022, v prípade, že tento deň pripadne na víkend lehota sa automaticky posúva na prvý pracovný deň - pondelok.

 

Odklad o šesť kalendárnych mesiacov:

Predĺženie o šesť kalendárnych mesiacov môžu iba tí daňovníci, ktorým počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.  Títo daňovníci sú taktiež povinní odovzdať oznámenie o predĺžení lehoty daňovému úradu najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (za rok 2021 do 31. marca 2022). Novou predĺženou lehotou na podanie daňového priznania k dani z príjmov je rovnako koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude daňové priznanie podané a daň na úhradu aj zaplatená, napr. 31. júl 2022, 31. august 2022 alebo 30. september 2022.

Ak správca dane príde na to, že daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov a v úhrne zdaniteľných príjmov neuviedol žiadne príjmy zo zdrojov v zahraničí, zmení lehotu na podanie daňového priznania na 30. jún 2022. V prípade, ak daňovník do tohto termínu daňové priznanie nepodá a daň nezaplatí, správca dane mu uloží pokutu za oneskorené podanie (30,00 EUR) a v prípade omeškania platby dane mu vyrúbi aj penále z omeškania. Z tohto dôvodu je potrebné rozlišovať, čo sa za príjem plynúci zo zahraničia považuje, a čo naopak nepovažuje. 

 

Vzor oznámenia odkladu daňového priznania za rok 2021 v roku 2022

Od roku 2018 sa odklad daňového priznania po prvý krát začal podávať prostredníctvom tlačiva. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania možno iba prostredníctvom daného tlačiva, ktoré nájdete ku stiahnutiu na začiatku tohto článku.

Tlačivo obsahuje dve strany a jeho vyplnenie je veľmi jednoduché. Daňovník najprv na prvej strane vyplní svoje DIČ (ak sa jedná o fyzickú osobu DIČ nevypĺňa, nižšie vyplní rodné číslo) a zdaňovacie obdobie, ktoré si uplatňuje (2021). Ďalej vyplní svoje identifikačné údaje ako je obchodné meno alebo názov spolu s jeho sídlom, resp. svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu. Na druhej strane daňovník zaškrtne, či si lehotu predlžuje o najviac tri alebo o šesť kalendárnych mesiacov a vypíše dátum novej lehoty na podanie daňového priznania (30. 04. 2022, 31. 05. 2022, 30. 06. 2022 pri predĺžení o najviac tri kalendárne mesiace, resp. lehotu 31. 07. 2022, 31. 08. 2022, 30. 09. 2022 pri predĺžení najviac o šesť kalendárnych mesiacov). Na záver sa podpíše osoba, ktorá tlačivo vyplnila spolu s dátumom vyplnenia. Takto vyplnené tlačivo sa pošle poštou alebo odovzdá osobne na daňovom úrade, resp. podá elektronicky. V prípade, že tlačivo budete posielať poštou, razítko z pošty musí mať najneskorší dátum 31.03.2022, tzn. toto oznámenie môžete poslať aj posledný deň na podanie daňového priznania.

Formulár oznámenia je možné vyplniť aj elektronicky na stránkach Finančnej správy SR. Oznámenie o odložení lehoty na podanie daňového priznania musia elektronicky podať všetky fyzické osoby, ktoré mali v roku 2021 príjem zo živnosti a všetky právnické osoby. V prípade, že máte povinnosť podať oznámenie elektronicky a podáte ho v papierovej forme, daňový úrad nebude takéto oznámenie akceptovať a na podanie daňového priznania musíte dodržať zákonnú lehotu do 31.03.2022.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Kto má nárok na zníženú sadzbu dane z príjmov? Kto má nárok na zníženú sadzbu dane z príjmov?

23. 03. 2022, Ing. Michaela Vetráková Kto si môže zníženú sadzu dane z príjmov uplatňovať? Aké sú ďalšie sadzby dane z príjmov?... celý článok


 Dôchodcovia a daňové priznanie Dôchodcovia a daňové priznanie

13. 03. 2022, Eva Mihalíková Kedy sa oplatí podať dôchodcovi daňové priznanie. Ročné zúčtovanie dane pre dôchodcov. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka u dôchodcu.... celý článok


 Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2021 (podávané v roku 2022) Daňové priznanie pre právnické osoby za rok 2021 (podávané v roku 2022)

12. 02. 2022, Eva Mihalíková Tlačivo na podanie daňového priznania za rok 2021. Sadzba dane, návod na vyplnenie. ... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Odklad-lehoty-na-podanie-danoveho-priznania-za-rok-2021&idc=473

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.