Mini one stop shop (MOSS)

Legislatívna úprava umožňuje poskytovateľom telekomunikačných, rozhlasových, televíznych či elektronických služieb v EÚ zdaňovanie príjmu podľa miesta určenia koncového zákazníka. Znamená to, že v prípade dodania spomínaného typu služby do iného členského štátu EÚ sa služba zdaní sadzbou DPH príslušného štátu, z ktorého si zákazník danú službu objednal. Táto úprava sa dotýka len koncových spotrebiteľov/firiem neregistrovaných za platcov DPH v danom štáte.

Využívanie tejto úpravy nie je povinné, ale dobrovoľné, pokiaľ sa však poskytovateľ služieb rozhodne ju využívať, je povinný uplatňovať ju na všetky telekomunikačné, rozhlasové, televízne či elektronické služby, ktoré na území EÚ poskytuje.

Podávanie daňových priznaní k DPH

Poskytovateľ spomínaných služieb, ktorý sa rozhodol využívať úpravu MOSS je povinný elektronicky podať daňové priznanie k DPH a to za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či dané služby poskytoval alebo nie. Podať daňové priznanie k DPH je nutné do 20tich dní od konca kalendárneho štvrťroka, v danej lehote je nutné vyrubenú daň aj zaplatiť. Platba DPH sa vykoná na základe referenčného čísla, ktoré sa uvedie v daňovom priznaní a ktoré platcovi pridelí členský štát, v ktorom sa registroval do režimu MOSS. Tento členský štát, ktorému bude odvedená DPH za všetky dané služby dodávané do iných štátov EÚ, tieto peniaze prerozdelí daným štátom podľa daňového priznania.

Inzerce ∇

Fakturácia

Pred vystavením faktúry s dodaním do iného členského štátu je nutné poznať právnu úpravu daného štátu a uviesť na faktúre všetky predpísané údaje podľa legislatívy v danom štáte.

Účtovná jednotka musí uchovávať nasledujúce údaje:

  • všeobecné informácie (štát dodania, druh poskytnutej služby, dátum poskytnutie, sadzba DPH)
  • špecifické informácie (úhrada na účet, informácie o mieste dodania a koncovom spotrebiteľovi)

Príklad účtovania

Text

MD

D

Vystavená faktúra za hosting súkromnej osoby v ČR

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

DPH členského štátu sadzba 21%

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/AE

 

Pri účtovaní DPH je vhodné využiť analytickú evidenciu pre dané štáty vzhľadom na rozdielne sadzby DPH a jednoduchší prehľad o prijatej dani z pridanej hodnoty.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami
6 príkladov
Spustiť test
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013

Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz

Kontrolný výkaz DPH

19. 09. 2014

Kedy sa podáva, lehota na podanie kontrolného výkazu. Návod na vyplnenie.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mini-one-stop-shop-MOSS-&idc=221

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.