Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Mini one stop shop (MOSS)

| Ing. Eva Mihalíková

Legislatívna úprava umožňuje poskytovateľom telekomunikačných, rozhlasových, televíznych či elektronických služieb v EÚ zdaňovanie príjmu podľa miesta určenia koncového zákazníka. Znamená to, že v prípade dodania spomínaného typu služby do iného členského štátu EÚ sa služba zdaní sadzbou DPH príslušného štátu, z ktorého si zákazník danú službu objednal. Táto úprava sa dotýka len koncových spotrebiteľov/firiem neregistrovaných za platcov DPH v danom štáte.

Využívanie tejto úpravy nie je povinné, ale dobrovoľné, pokiaľ sa však poskytovateľ služieb rozhodne ju využívať, je povinný uplatňovať ju na všetky telekomunikačné, rozhlasové, televízne či elektronické služby, ktoré na území EÚ poskytuje.

Podávanie daňových priznaní k DPH

Poskytovateľ spomínaných služieb, ktorý sa rozhodol využívať úpravu MOSS je povinný elektronicky podať daňové priznanie k DPH a to za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či dané služby poskytoval alebo nie. Podať daňové priznanie k DPH je nutné do 20tich dní od konca kalendárneho štvrťroka, v danej lehote je nutné vyrubenú daň aj zaplatiť. Platba DPH sa vykoná na základe referenčného čísla, ktoré sa uvedie v daňovom priznaní a ktoré platcovi pridelí členský štát, v ktorom sa registroval do režimu MOSS. Tento členský štát, ktorému bude odvedená DPH za všetky dané služby dodávané do iných štátov EÚ, tieto peniaze prerozdelí daným štátom podľa daňového priznania.

Inzercia ∇

Fakturácia

Pred vystavením faktúry s dodaním do iného členského štátu je nutné poznať právnu úpravu daného štátu a uviesť na faktúre všetky predpísané údaje podľa legislatívy v danom štáte.

Účtovná jednotka musí uchovávať nasledujúce údaje:

  • všeobecné informácie (štát dodania, druh poskytnutej služby, dátum poskytnutie, sadzba DPH)
  • špecifické informácie (úhrada na účet, informácie o mieste dodania a koncovom spotrebiteľovi)

Príklad účtovania

Text

MD

D

Vystavená faktúra za hosting súkromnej osoby v ČR

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

DPH členského štátu sadzba 21%

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343/AE

 

Pri účtovaní DPH je vhodné využiť analytickú evidenciu pre dané štáty vzhľadom na rozdielne sadzby DPH a jednoduchší prehľad o prijatej dani z pridanej hodnoty.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Súhrnný výkaz k DPH Súhrnný výkaz k DPH

07. 09. 2013, Eva Mihalíková Kedy podať súhrnný výkaz, načo slúži súhrnný výkaz, kto je povinný podať súhrnný výkaz... celý článok


 Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné Auto v podnikaní: daňové výdavky, odpočet DPH a iné

04. 02. 2015, Accace Vozidlo v biznise šetrí podnikateľom nie len čas, ale je to najmä výborný prostriedok na zníženie nákladov.... celý článok


 Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape Vyššie DPH v krajinách Európy - vizualizácia na mape

19. 01. 2015, Tomáš Vojta Vizualizácia dát: DPH v krajinách Európy pre rok 2015... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Mini-one-stop-shop-MOSS-&idc=221

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.