Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD

MD 528 | D 211

Zmena stavov

Náklady + (528)

Aktíva - (211)


Účtovanie miezd

Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
5. Mzdy pracovníkov (členov družstva) - ID 521 , 522 / 331 , 366
Nedoručené mzdy zamestnancov vrátené poštou alebo bankou - PPD 211 / 331
Výdavky na sociálne účely, daňovo uznané, platené v hotovosti - VPD 527 / 211
Výdavky na sociálne účely, daňovo neuznané, platené v hotovosti - VPD 528 / 211
Prijaté úhrady pohľadávok od orgánov zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia - VBÚ 221 / 336
Zúčtovanie nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia a sociálne dávky - ID 336 / 331
Vyplatenie preddavkov na mzdy - VPD, VBÚ 331 / 211 , 221
Povinné platby zamestnancov do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia - ID 331 / 336
Povinný príspevok do fondu zamestnanosti - ID 331 / 336
Zrážky z miezd v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID 331 / 379
Úhrada pohľadávok účtovnej jednotky voči zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID 331 / 335
Úhrada nákladov za súkromné telefonické rozhovory zrážkou zo mzdy zamestnanca - ID 331 / 518
Zrážky na doplnkové dôchodkové poistenie - ID 331 / 336
Vyrovnanie preddavkov poskytnutých zamestnancom zrážkou zo mzdy - ID 331 / 335
Zrážky za poskytnuté výrobky, služby zamestnancovi - ID 331 / 601 , 602
Refundácia miezd v inej účtovnej jednotke, ak sa výplaty cudzím pracovníkov vyplácajú v účtovnej jednotke, ktorá neúčtuje o mzdách - ID 331 / 325
Nárok na vrátenie mzdy zúčtovanej neoprávnene alebo chybne, ak ide o bežné účtovné obdobie - ID 331 / 521
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnancami, realizovaných zrážkou zo zúčtovaných miezd u spoločníkov, členov družstva, komanditistov k.s. - ID 366 / 336
Zúčtovanie záväzkov voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a príspevku do fondu zamestnanosti platených zamestnávateľom - ID 524 / 336
Vrátenie vyúčtovaného preplatku zrážkou zo mzdy z poskytnutého preddavku - ID 366 / 355
Zrážky z miedz v prospech rôznych fyzických a právnických osôb - ID 366 / 379
Úhrada nákladov za súkromné telefonické hovory zrážkou zo mzdy spoločníka - ID 366 / 518
Refundácia miezd za cudzích zamestnancov, ktoré boli účtované do mzdových nákladov účtovnej jednotky - ID 378 / 521
Nárok na vrátenie mzdy pri chybnom výpočte mzdy - ID 366 / 522
Záväzok zamestnávateľa voči zamestnancovi za prvé dni PN - ID 524 / 331
Náklady zamestnávateľa na náhradu prijmi pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - ID 527 / 331
Príspevok do garančného fondu - ID 524 / 379
Doplnkové dôchodkové sporenie - ID 525 / 336
Stravné lístky zrazené zamestnancovi zo mzdy - ID 521 / 213


Inzercia ∇


« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/zauctovanie.php?u=528%7C211&t=Vydavky-na-socialne-ucely-danovo-neuznane-platene-v-hotovosti-VP&i=2984

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dáti / D=Dal