Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Predplatné faktúrované odberateľovi - VFA

MD 311 | D 384

Zmena stavov

Aktíva + (311)

Pasíva + (384)Inzercia ∇


« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

  1. [ 1] anzel 14.10.2013, 21:56

    Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako budem oceňovať a účtovať výnosy budúcich období v cudzej mene? Fakturujem služby do zahraničia, ktoré súvisia aj s budúcim obdobím. Budem 384 upravovať o kurzový rozdiel pri inkase VFA a aj na konci obdobia? a ak budem 384 na začiatku obdobia (2014) preúčtovávať na 602 tak rovnako zisťujem kurzový rozdiel? Za odpoveď ďakujem

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 18.10.2013, 11:27

    Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo výnos budúceho obdobia účtovaný na účte 381 - Náklady budúcich období alebo na účte 384 - Výnosy budúcich období, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom,napríklad vznik nákladov alebo výnosov v budúcich účtovných obdobiach. Pri zmene záväzku na účte 326 - Nevyfakturované dodávky, ktorý sa ide zaúčtovať na iný účet záväzku alebo pri zmene pohľadávky účtovanej podľa § 48 ods. 3 (závierkové odhady) , ktorá sa ide zaúčtovať na iný účet pohľadávky, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatňuje rovnaký kurz ako bol použitý pri vzniku nevyfakturovanej dodávky alebo nevyfakturovanej pohľadávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov podľa § 4 ods. 7 zákona účtuje na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 - Kurzové zisky, s výnimkou prípadov podľa odsekov 5 a 6. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa kurzový rozdiel z ocenenia majetku a záväzkov účtovaných na účtoch časového rozlíšenia 385 - Príjmy budúcich období a 383 - Výdavky budúcich období, účtuje na ťarchu účtu 563 - Kurzové straty alebo v prospech účtu 663 - Kurzové zisky.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/zauctovanie.php?u=311%7C384&t=Predplatne-fakturovane-odberatelovi-VFA&i=3301

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dáti / D=Dal