Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - ID

MD 042 | D 622

Zmena stavov

Aktíva + (042)

Výnosy + (622)


Náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku

Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
1. Prieskumné, geologické, geodetické práce - PFA, ZV 042 / 321 , 379
2. Variantné riešenia projektov, príprava a zabezpčenie výstavby do času uvedenia do užívania - PFA, ZV 042 / 321 , 379
3. Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôsdy, za dočasné odňatie pôdy - ID 042 / 345
4. Náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskym podnikom - ZV 042 / 379
5. Doprava vlastnými dopravnými prostridkami - ID 042 / 622
6. Náklady na montáž - PFA, VPD 042 / 321 , 211
7. Clo, dovozná prirážka - ZV 042 / 379
8. Zabezpečovacie a konzervačné práce v prípade dočasného zastavenia investície - PFA 042 / 321 , 624
9. Dane súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva za daňové výdavky - ID 042 / 345
10.Zostatková cena stavebného bjektu likvidovaného v dôsledku stavby - ID 042 / 081
11. Daň z pridanej hodnoty, u ktorej platiteľ nemá nárok na odpočet - ID 042 / 321
12. Daň z pridanej hodnoty, pri ktorej platiteľ dane nemánárok na odpočet alebo si uplatňuje odpočet DPH na vstupe pomocou koeficientu - ID 042 / 343
13. Úroky z úverov na obstaranie majetku podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - ID 042 / 461


Inzercia ∇


« Späť na výpis celej účtovnej osnovy

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/zauctovanie.php?u=042%7C622&t=5-Doprava-vlastnymi-dopravnymi-prostridkami-ID&i=2174

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dáti / D=Dal