Účtovný test: Účtovanie zásob spôsobom B

Účtovná jednotka účtuje zásoby spôsobom B. Zaúčtujte nasledovné prípady.

č. Príklad Čiastka MD D
1. Otvorenie účtu 112 na začiatku roka ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
2. Faktúra za dodávku materiálu PFA   PFA = Prijatá faktúra ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
3. Preprava materiálu vo vlastnej réžii ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
4. Predaj materiálu ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Na konci účtovného obdobia

5. Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 112 do nákladov ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
6. Nevyfakturovaná dodávka materiálu, suma odhadom, faktúra bude vyhotovená do 1 roka ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
7. Vyfakturovaný, zaúčtovaný ale neprevzatý materiál na sklad - ID   ID = Interný Doklad (interný doklad) ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
8. Manko zistené pri inventarizácii zásob - ID   ID = Interný Doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
9. Prebytok zistený pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
10. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu 112 na konci účtovného obdobia ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-test.php?nazev=Uctovanie-zasob-sposobom-B&id=10

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.