Účtovný test: Účtovanie zásob spôsobom A

Účtovná jednotka účtuje zásoby spôsobom A, používa kalkulačné účty (111,131) a je platiteľom DPH. Zaúčtujte nasledovné prípady.

č. Príklad Čiastka MD D
1. Zaúčtovanie dodávky materiálu od dodávateľa v hodnote materiálu 10000€, cena materiálu - faktúra
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
2. Zaúčtovanie dodávky materiálu od dodávateľa, DPH - faktúra
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
3. Prevzatie materiálu na sklad
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
4. Preprava obstaraného materiálu hradená v hotovosti- VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
5. Poistné obstaraného materiálu v súvislosti s prepravou hradená v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
6. Preprava obstaraného materiálu od dodávateľa do podniku vlastnou nákladnou prepravou ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
7. Spracovanie obstaraného materiálu vo vlastnej réžii ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
8. Oznámenie colnice o vzniknutom záväzku pri dovoze tovaru ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
9. Obstaranie materiálu - dodávka materiálu s dodacím listom (faktúra ku dňu zostavenia účtovnej uzávierky nebola doručená) ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
10. Faktúra za dodávku materiálu ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-test.php?nazev=Uctovanie-zasob-sposobom-A&id=9

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.