Účtovný test: Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami

Zaúčtujte nasledovné prípady.


TIP: Ak nepoznáte z hlavy číslo účtu, ktoré patrí do odpovede, začnite písať jeho názov slovami (napríklad "cestovné") a potom ho vyberte zo zoznamu.

č. Príklad Čiastka MD D
1. Príjem peňažných prostriedkov v hotovosti výberom z bankového účtu do pokladnice, PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
2. Výber peňažných prostriedkov z bankového účtu, výpis z bankového účtu ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
3. Nákup poštových známok v hotovosti do zásoby VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
4. Použitie poštových známok zo zásoby ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
5. Schodok zistený pri inventarizácii pokladnice spôsobený pokladníkom (zamestnancom) - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
6. Prebytok zistený pri inventarizácii pokladnice - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-test.php?nazev=Uctovanie-s-pokladnicou-a-bank-uctami&id=8

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.