Videokurz Kurzy účtovnictva

Účtovný test: Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia

Zaúčtujte nasledovné prípady.

č. Príklad Čiastka MD D
1. Výber peňazí z bankového účtu na výplatu preddavkov na mzdy - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 2500€ ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
2. Výplata preddavkov zamestnancom v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
3. Výpis z bankového účtu o výbere peňazí - VBÚ
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
4. Hrubé mzdy zamestnancov v celkovej výške 10000€ ID   ID = Interný Doklad ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
5. Zrážky z miezd zamestnancov na sociálne a zdravotné poistenie (odvody zamestnancov)
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
6. Zrážky z miezd zamestnancov na sociálne a zdravotné poistenie (odvody zamestnávateľa)
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
7. Dobrovoľné pripoistenia hradené zamestnávateľom 1000€ ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
8. Zrážky z miezd zamestnancov na preddavky z dane z príjmov FO vo výške 970,- € ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
9. Zrážky z miezd zamestnancov na sporenie, splácania pôžičiek a pod. 600€ ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
10. Úhrada 50% miezd zamestnancov na ich účty
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
11. Výber peňazí z bankového účtu na výplatu miezd pre tých zamestnancov, ktorým sa mzda vypláca v hotovosti (zvyšných 50%) - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
12. Výplata miezd zamestnancom v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
13. Úhrada zrazených preddavkov na daň z príjmov správcovi dane - VBÚ
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
14. Úhrada záväzkov zo sociálneho a zdravotného poistenia - VBÚ
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
15. Úhrada zrážok z miezd na sporenie, splácanie pôžičiek
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-test.php?nazev=Uctovanie-mzdovych-nakladov-a-socialneho-zabezpecenia&id=11

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.