Účtovný test: Účtovanie časového rozlíšenia

Zaúčtujte nasledovné prípady.

Účtovanie v bežnom účtovnom období

č. Príklad Čiastka MD D
1. Výdavok peňazí na nájomné nebytových priestorov v októbri - na 12 mesiacov vopred 12 000€ - VBÚ ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
2. Zúčtovanie podielu výdavkov, ktoré súvisia s nákladmi bežného obdobia
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v budúcom účtovnom období

3. Zúčtovanie podielu výdavkov do nákladov v nasledujúcom období
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v bežnom účtovnom období

4. Vznik rôznych nákladov, ktoré súvisia so zabezpečením výroby fimy na propagáciu výrobkov spoločnosti. Výroba prebieha v bežnom účtovnom období, film sa bude premietať v budúcom účtovnom období. - VBÚ (náklady sa budú účtovať ako služby) ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
5. Tvorba komplexných nákladov budúcich období ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v budúcom účtovnom období

6. Zúčtovanie komplexných nákladov do nákladov daného obdobia ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v bežnom účtovnom období

7. Nájomné za 1. polrok platené pozadu (január až jún po 2000€ mesačne)
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
8. Úhrada nájomného za 1. polrok - VBÚ
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
9. Zúčtovanie nákladov - ich zvýšenie o náklady na nájomné za 2. polrok
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v budúcom účtovnom období

10. Úhrada nájomného za 2. polrok (5.1.) - VBÚ
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v bežnom účtovnom období

11. Prijaté nájomné za nebytové priestory v októbri na jeden rok vopred - 12000€ - VBÚ ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
12. Zúčtovanie podielu výnosov, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v budúcom účtovnom období

13. Zúčtovanie podielu výnosov, ktoré súvisia s daným účtovným obdobím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v bežnom účtovnom období

14. Zvýšenie výnosov o províziu za sprostredkovanie predaja tovaru, provízia pripadá na bežné účtovné obdobie, bude uhradená až v budúcom roku ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím

Účtovanie v budúcom účtovnom období

15. Prijatie provízie za sprostredkovanie predaja tovaru - VBÚ ---
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
Nič nenájdené, vyberte účet zo zoznamu prosím
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-test.php?nazev=Uctovanie-casoveho-rozlisenia&id=14

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.