Verejný rozpočet

Rozpočet prostriedkov verejnej správy. Jeho súčasťou je štátny rozpočet, rozpočty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský pozemkový fond, Fond národného majetku, verejné vysoké školy a štátne účelové fondy), rozpočty územnej samosprávy (obce a VÚC) a fondy sociálneho a zdravotného zabezpečenia (Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne). Ústredná správa je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtov príslušných kapitol, ostatné zložky verejného rozpočtu dostávajú zo štátneho rozpočtu transfery.


Účtovný slovník


logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Verejny-rozpocet&id=325

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.