Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovný slovník

Účtová osnova

sústava účtov usporiadaná podľa určitých princípov, na ktoré sa v zmysle platných postupov účtovania účtujú účtovné prípady, ktoré v účtovnej jednotke vznikajú. V súčasne platnej metodike účtovníctva platí päť účtovných osnov: 1. Účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov. 2. Účtovná osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce. 3. Účtovná osnova a postupy účtovania pre banky. 4. Účtovná osnova a postupy účtovania pre poisťovne. 5. Účtovná osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie. Účtovná jednotka používa tú účtovú osnovu a postupy účtovania, ktoré zodpovedajú typu jej činnosti. Účtová osnova je vlastne zoznamom všetkých syntetických účtov so záväzným číselným a slovným označením usporiadaných podľa ich ekonomického obsahu do účtovných tried. Postupy účtovania sa skladajú z dvoch častí: úvodné ustanovenia, kde sa vymedzujú pojmy používané pri účtovaní, spoločné charakteristiky postupov účtovania; charakterizovanie jednotlivých účtovných tried až po účty a niektoré podvojnosti (súvzťažné účty).Inzercia ∇

Ďalšie účtovné pojmyStránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Uctova-osnova&id=354

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.