Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovný slovník

Škoda

zmenšenie majetkového stavu poškodeného, ku ktorému došlo hlavne zavinením inou osobou, alebo aj bez jej zavinenia. Ten, kto škodu spôsobil, je povinný ju nahradiť (náhrada škody), pokiaľ nepreukáže, že svoju povinnosť nemohol splniť pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc).Inzercia ∇

Ďalšie účtovné pojmyStránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Skoda&id=350

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.