Škoda

zmenšenie majetkového stavu poškodeného, ku ktorému došlo hlavne zavinením inou osobou, alebo aj bez jej zavinenia. Ten, kto škodu spôsobil, je povinný ju nahradiť (náhrada škody), pokiaľ nepreukáže, že svoju povinnosť nemohol splniť pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc).


Účtovný slovník


logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Skoda&id=350

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.