Obrat

  • hodnotový (čiže peňažný) ekvivalent množstva predaných (a prenajatých) tovarov a výkonov (často aj investičného majetku a výrobného materiálu) za určité obdobie, teda hodnotový ekvivalent odbytu, synonymá: hrubý obchodný obrat, (celkové) tržby, odbyt,
  • na účely zákona o DPH: výnosy (príjmy) bez DPH z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem (a) výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú podľa zákona o DPH oslobodené od DPH a (b) výnosov (príjmov) z príležitostne predaného hmotného či nehmotného majetku (s výnimkou zásob),

Účtovný slovník


logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Obrat&id=260

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.