Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovný slovník

Forward

Termínový obchod, v ktorom sa kupujúci zaväzuje kúpiť určité množstvo predmetného aktíva v budúcnosti za vopred stanovenú cenu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodať dané aktívum v budúcnosti za tú istú cenu.



Inzercia ∇

Ďalšie účtovné pojmy







Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Forward&id=213

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.