Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovný slovník

Forfaiting

predstavuje odkup pohľadávok splatných v budúcom termíne bankou alebo inou finančnou inštitúciou. Spravidla ide len o odkup špeciálnych, t.j. len stredno- alebo dlhodobých pohľadávok, a spravidla (t.j. pri tzv. pravom forfaitingu) je odkup bez možnosti regresu. Forfaiting sa vyskytuje najmä pri pohľadávkach súvisiacich s exportom alebo s lízingom.Inzercia ∇

Ďalšie účtovné pojmyStránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Forfaiting&id=357

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.