Faktúra

Doklad na účtovanie hodnoty tovaru (ktorý bude) doručený a služby (ktoré budú) poskytnuté strane, ktorá si objednala tovar a/alebo služby. Vo faktúre je bližšie určené: - množstvo a druh tovaru alebo služieb; - cena za mernú jednotku ; - celkové množstvo, za ktoré sa bude platiť; - mena; - zľavy, ak sa nejaké poskytujú; - dodacia lehota a podmienky platby; - odvolanie sa na zákazníka (objednávka atď.). Poznámka: V medzinárodnom obchode faktúry väčšinou fungujú ako hlavný dokument pri colných formalitách a zdanení. Na tento účel sú niekedy uvedené dodatočné informácie ako: - colná deklarácia; - jednotka colného sadzobníka; - dovozné evidenčné číslo; - pôvod tovaru; - doložky; - rozpis celkovej hodnoty; - atď.


Účtovný slovník


logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Faktura&id=209

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.