Videokurz Kurzy účtovnictva

Amortizácia

  • Postupné znižovanie hodnoty majetku, spôsobené najmä opotrebovávavním alebo starnutím. Tento pojem sa zväčša využíva pri majetku, ktorý bol zaradený do odpisovania alebo v poisťovníctve.
  • Úradné umorenie istiny alebo dlhu, postupnú likvidáciu dlhu alebo aj splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky.

Účtovný slovník


logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Amortizacia&id=159

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.