Akvizícia

  • nadobudnutá vec; novozískaná osoba
  • nadobudnutie
  • v marketingu: získavanie zákazníkov osobným kontaktom (návštevou, ochutnávkou, rokovaním a pod.)
  • v súvislosti s nadobúdaním cudzích podnikov:
    • zlúčenie podnikov
    • nákup významného alebo 100% majetkového podielu jedným podnikom v inom podniku (bez jeho zániku)

Účtovný slovník


logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/uctovny-slovnik.php?co=Akvizicia&id=158

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.