Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje sa zmena (zvýšenie) reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovania na tuzemskej a zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Výber účtovných prípadov s účtom 667


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opcie u predávajúceho v prípade nerealizovania obchodu podkladového aktíva - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
Zúčtovanie opcie do výnosov pri realizovaní obchodu pri predaji podkladového aktíva - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
Zúčtovaie opcie do výnosov v prípade kúpy podladového aktíva pri predajnej opcii - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 667 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Inzercia ∇


Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667

Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
2. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 66


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 66 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 667

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie neziskových organizácií, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=667&popis=Vynosy-z-derivatovych-operacii&i=303

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal