Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje sa zmena (zvýšenie) reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovania na tuzemskej a zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Výber účtovných prípadov s účtom 667


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opcie u predávajúceho v prípade nerealizovania obchodu podkladového aktíva - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
Zúčtovanie opcie do výnosov pri realizovaní obchodu pri predaji podkladového aktíva - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
Zúčtovaie opcie do výnosov v prípade kúpy podladového aktíva pri predajnej opcii - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 667 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Inzercia ∇


Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377 / 667
2. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 377Účet 377 - Predané opcie (Pasívny) 377

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376 / 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (S premenlivým zostatkom) 373 / 667


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 66


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 66 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 667

Účtovanie neziskových organizácií, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=667&popis=Vynosy-z-derivatovych-operacii&i=303

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal