Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Účtujú sa dividendy, podiely na zisku a úroky, vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 - Krátkodobý finančný majetok.

Výber účtovných prípadov s účtom 666


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prijaté výnosy z krátkodobého finančného majetku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666
Zúčtovanie úroku z dlhových CP držaných do splatnosti - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 666
Zvýšenie reálnej hodnoty dlhových CP o podiel alikvotného úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 666
Zúčtovanie predpisov výnosových úrokov, ktoré budú zaplatené až v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 , 666
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 666 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710
Doúčtovanie alikvotnej časti úrokov ku dňu predaja - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 666

Inzercia ∇


Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 666
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových cenných papierov

1. Zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 666
2. Zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových CP

1. Rozdiel zo zvýšenia reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 666
2. Rozdiel zo zníženia reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh (je súčasťou reálneho ocenenia dlhových CP)

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 666
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 666 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 66


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 66 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 666

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=666&popis=Vynosy-z-kratkodobeho-financneho-majetku&i=302

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal