Účet 663 - Kurzové zisky

Slúži na účtovanie kurzového zisku z prepočtu cudzej meny, ktorý vzniká z majetku, záväzkov, rezerv a opravných položiek vyjadrených v cudzej mene pri ich prepočte na slovenskú menu.

Výber účtovných prípadov s účtom 663

Kurzový zisk zitený na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh pri valutovej pokladnici - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Kurzový zisk pri prepočte cenín v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Kurzový zisk účtovaný pri uzatváraní účtovných kníh - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Kurzový zisk pri úhrade pohľadávky v cudzej mene - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene na devízový účet

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Kurzové rozdiely z pôžičiek poskytnutých v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Kurzové rozdiely z vkladu tichého spoločníka, ktorý bol realizovaný v cudzej mene na základe precenenia ku dňu, kuktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zníženie hodnoty záväzku - ID   ID = Interný Doklad
2. Kurzová strata - zvýšenie hodnoty záväzku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Výsledkové kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Kurzové rozdiely z dlžných CP emitovaných v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS)

Úhrada zmenky v cudzej mene

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referečný výmenný kurz vyhlásený a zv

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 66

O Účtu 663 píšeme také v těchto článcích

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 663

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 66

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=663&popis=Kurzove-zisky&i=299

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.