Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 662 - Úroky

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Účtujú sa výnosové (kreditné) úroky bez ohľadu na to, či sú prijaté od bánk alebo od iných dlžníkov za podobné planenia.

Výber účtovných prípadov s účtom 662


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada zmenkovej pohľadávky v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 , 662
Predpis úrokov odberateľom - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 662
Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 662
Predpis úrokov odberateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 662
Úrok z poskytnutej pôžičky - IDID = Interný Doklad 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351 / 662
Úrok z poskytnutej pôžičky splatný v budúcom roku - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 662
Vyúčtovanie úrokov k poskytnutej pôžičke splatných v bežnom roku - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 662
Zúčtovanie úroku z poskytnutej pôžičky - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 662
Účtovanie úrokov, ktoré boli prijaté v predchádzajúcom účtovnom období, ale patria do bežného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 / 662
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 662 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Inzercia ∇


Prijaté úroky z bežných a vkladových účtov, z poskytnutých pôžičiek

1. Prijaté v bežnom účtovnom období - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662
2. Prijaté vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
3. Z termínovaných krátkodobých vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 662
4. Z dlhodobých termínovaných vkladov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
5. Z vkladových listov a vkladových certifikátov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Pohľadávka z finančného prenájmu u prenajímateľa

1. Zúčtovanie istiny - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Zúčtovanie nároku na finančný výnos v deň splatnosti dohodnutých platieb - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 662
3. Zúčtovanie nároku na úhradu poistného - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH zo sumy istiny, finančného výnosu, poistného - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH z poplatku za uzatvorenie zmluvy - IDID = Interný Doklad 374Účet 374 - Pohľadávky z nájmu (Aktívny) 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 662 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 66


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 66 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 662

Účtovanie zmeniek, 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=662&popis=Uroky&i=298

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal