Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 614 - Zmena stavu zvierat

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Výber účtovných prípadov s účtom 614


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Rastové a hmotnostné prírastky zvierat, uliahnutie zvierat (príchovky zvierat) - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 614
Prebytok zvierat zistený pri inventarizácii chybným účtovaním - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 614
Prirodzený úhyn a brakovanie zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Vyúčtovanie stavu zvierat do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 614
Zníženie ocenenia zvierat zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zaúčtovanie opravnej položky - IDID = Interný Doklad 614 / 195Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasívny) 195
Tvorba opravnej položky pri kŕdli sliepok určených na znášanie konzumných vajec počas produkčného cyklu do času vyradenia - IDID = Interný Doklad 614 / 195Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasívny) 195
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia zvierat - IDID = Interný Doklad 195Účet 195 - Opravné položky k zvieratám (Pasívny) 195 / 614
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob B) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 614
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 614 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Inzercia ∇


Úbytok zvierat z titulu darovania

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 614

Spotreba zvierat na reprezentačné účely

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 614

Spotreba zvierat na reklamné akcie vo vlastnej réžii

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Použitie na reklamné akcie - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 614

Prevod zvierat do vlastnej predajne

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Aktivácia do tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu

1. Aktivácia vynaložených VN - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
2. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
3. Úbytok zvierat v zásobách - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Použitie zvierat na spotrebu v závodnej jedálni

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Spotreba zvierat - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Preradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat do výkrmu

1. Zostatková cena - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
2. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086 / 026Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá (Aktívny) 026
3. Zaradenie zvierat do zásob - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 614

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie prírastkov a príchovkov zvierat

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124 / 614
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124

Predaj zvierat

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Výnos z nútenej porážky - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Zúčtovanie rozpracovanej výroby - IDID = Interný Doklad 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Manká a škody na zvieratách (nad normy prirodzených úbytkov)

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Zúčtovanie manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 614
3. Škody na zvieratách v dôsledku živelnej pohromy - IDID = Interný Doklad / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 614

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=614&popis=Zmena-stavu-zvierat&i=283

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal