Účet 613 - Zmena stavu výrobkov

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob výrobkov vlastnej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 613

Zúčtovanie zmeny stavu zásob - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie ocenenia výrobkov zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zaúčtovanie opravnej položky - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

Predaj vlastných výrobkov

Manká a škody na výrobkoch

Úbytok výrobkov z titulu darovania

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61

O Účtu 613 píšeme také v tomto článku

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 613

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Aurumka 28.04.2014, 23:47

Prosím vás, obraciam sa na vás s prosbou, začala som účtovať cukrárenskú výrobu a neviem ako mám správne postupovať pri účtovaní pohybu zásob, úbytkov-strát, existuje nejaký zákon, ktorý je potrebné dodržiavať a pod. ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=613&popis=Zmena-stavu-vyrobkov&i=282

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.