Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 613 - Zmena stavu výrobkov

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob výrobkov vlastnej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 613


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie zmeny stavu zásob - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Zníženie ocenenia výrobkov zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zaúčtovanie opravnej položky - IDID = Interný Doklad 613 / 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia výrobkov - IDID = Interný Doklad 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194 / 613
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 , 613
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 , 613
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 613 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710
Prebytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Inzercia ∇


Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

1. Prevod z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Prevod z polotovarov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
3. Doúčtovanie nákladov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Predaj vlastných výrobkov

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Manká a škody na výrobkoch

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 613
3. Škody na výrobkoch z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad / 613

Úbytok výrobkov z titulu darovania

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 613

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 613

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 613

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Aktivácia tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 613 píšeme aj v tomto článku

 Obstarávanie, spotreba a predaj zásob Obstarávanie, spotreba a predaj zásob

21. 01. 2012, Jana Rusnáková 7. Maturitná otázka z účtovníctva - Obstarávanie, spotreba a predaj zásob... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 613

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výrobkov, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Aurumka 28.04.2014, 23:47

    Prosím vás, obraciam sa na vás s prosbou, začala som účtovať cukrárenskú výrobu a neviem ako mám správne postupovať pri účtovaní pohybu zásob, úbytkov-strát, existuje nejaký zákon, ktorý je potrebné dodržiavať a pod. ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=613&popis=Zmena-stavu-vyrobkov&i=282

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal