Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 613 - Zmena stavu výrobkov

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob výrobkov vlastnej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 613


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie zmeny stavu zásob - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Zníženie ocenenia výrobkov zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zaúčtovanie opravnej položky - IDID = Interný Doklad 613 / 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia výrobkov - IDID = Interný Doklad 194Účet 194 - Opravné položky k výrobkom (Pasívny) 194 / 613
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 423Účet 423 - Štatutárne fondy (Pasívny) 423 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 , 613
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 , 613
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 613 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710
Prebytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Inzercia ∇


Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Predaj vlastných výrobkov

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Manká a škody na výrobkoch

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 613
3. Škody na výrobkoch z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad / 613

Úbytok výrobkov z titulu darovania

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 613

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 613

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 613

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Aktivácia tovaru - IDID = Interný Doklad 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Nákup sadeníc - PFAPFA = Prijatá faktúra 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
4. Spotreba vlastných organických hnojív - IDID = Interný Doklad 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 624Účet 624 - Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 624
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 025Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov (Aktívny) 025 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

1. Prevod z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Prevod z polotovarov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
3. Doúčtovanie nákladov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 613 píšeme aj v tomto článku

 Obstarávanie, spotreba a predaj zásob Obstarávanie, spotreba a predaj zásob

21. 01. 2012, Jana Rusnáková 7. Maturitná otázka z účtovníctva - Obstarávanie, spotreba a predaj zásob... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 613

Účtovanie výrobkov, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Aurumka 28.04.2014, 23:47

    Prosím vás, obraciam sa na vás s prosbou, začala som účtovať cukrárenskú výrobu a neviem ako mám správne postupovať pri účtovaní pohybu zásob, úbytkov-strát, existuje nejaký zákon, ktorý je potrebné dodržiavať a pod. ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=613&popis=Zmena-stavu-vyrobkov&i=282

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal