Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 613 - Zmena stavu výrobkov

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob výrobkov vlastnej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 613

Zúčtovanie zmeny stavu zásob - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie ocenenia výrobkov zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zaúčtovanie opravnej položky - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Použitie ostatných fondov na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

Predaj vlastných výrobkov

Manká a škody na výrobkoch

Úbytok výrobkov z titulu darovania

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61

O Účtu 613 píšeme také v tomto článku

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 613

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Aurumka 28.04.2014, 23:47

Prosím vás, obraciam sa na vás s prosbou, začala som účtovať cukrárenskú výrobu a neviem ako mám správne postupovať pri účtovaní pohybu zásob, úbytkov-strát, existuje nejaký zákon, ktorý je potrebné dodržiavať a pod. ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=613&popis=Zmena-stavu-vyrobkov&i=282

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.