Účet 612 - Zmena stavu polotovarov

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob polotovarov vlastnej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 612

Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok polotovarov zostený pri inventarizácii z dôvodu nesprávneho účtovania - ID   ID = Interný Doklad
Úbytok polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovania začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu polotovarov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie ocenenia polotovarov zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zúčtovanie opravnej položky - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Predaj polotovarov vlastnej výroby

Manká a škody na polotovaroch

Úbytok polotovarov z titulu darovania

Spotreba polotovarov na reprezentačné účely

Spotreba polotovarov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie vynaložených nákladov na polotovary vlastnej výroby

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie výrobnej (prevádzkovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie polotovarov vlastnej výroby

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 612

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=612&popis=Zmena-stavu-polotovarov&i=281

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.