Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Na tomto účte sa zachytávajú úbytky zásob vlastnej výroby - výrobkov a nedokončenej výroby v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

Výber účtovných prípadov s účtom 611


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611
Prebytky zásob nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611
Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
Prirodzené úbytky zásob nedokončenej výroby (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní spôsobom B - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
Vyúčtovanie stavu nedokončenej výroby do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611
Zníženie ocenenia nedokončenej výroby zistené pri inventarizácii, ktoré nemá trvalý charakter - zúčtovanie opravnej položky - IDID = Interný Doklad 611 / 192Účet 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe (Pasívny) 192
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky k nedokončenej výrobe, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 192Účet 192 - Opravné položky k nedokončenej výrobe (Pasívny) 192 / 611
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 611 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Inzercia ∇


Použitie nedokončenej výroby na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 611

Predaj nedokončenej výroby

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie nedokončenej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121 / 611
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Manká a škody na nedokončenej výrobe

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Zúčtovanie manka a škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 611

Úbytok nedokončenej výroby z titulu darovania

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 611

Spotreba nedokončenej výroby na reprezentačné účely

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 611


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 61


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 61 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 611

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=611&popis=Zmena-stavu-nedokoncenej-vyroby&i=280

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal